Väkivalta
Lukijalta: Väkivalta ei kuulu kouluun – Olen hyvin huolestunut Rovaniemen kouluissa tapahtuneista uhka- ja vaaratilanteista
Mielipide Jaakko Sarmola

Lu­ki­jal­ta: Vä­ki­val­ta ei kuulu kouluun – Olen hyvin huo­les­tu­nut Ro­va­nie­men kou­luis­sa ta­pah­tu­neis­ta uhka- ja vaa­ra­ti­lan­teis­ta

05.11.2019 07:19
Poliisi pyytää vihjeitä: Kuka kuristi iäkästä naista Kemissä?

Poliisi pyytää vih­jei­tä: Kuka kuristi iäkästä naista Ke­mis­sä?

04.11.2019 17:18
Mies ei saanut naiselta oluita Simossa – haki kirveen ja uhkasi tappaa

Mies ei saanut nai­sel­ta oluita Simossa – haki kirveen ja uhkasi tappaa

02.11.2019 10:25
Lukijalta: Koulukiusaamiseen puuttuminen aikuisten vastuulla
Mielipide Johanna Paunila, Aleksi Puurila, Mari Sohlberg, Eija-Leena Yrjölä

Lu­ki­jal­ta: Kou­lu­kiu­saa­mi­seen puut­tu­mi­nen ai­kuis­ten vas­tuul­la

14.10.2019 07:30
Poliisi etsii yhä joukkoampujaa Kansasissa – hyökkäyksessä baariin kuoli neljä

Poliisi etsii yhä jouk­ko­am­pu­jaa Kan­sa­sis­sa – hyök­käyk­ses­sä baariin kuoli neljä

07.10.2019 13:00
Tutkinnanjohtaja: Kuopion väkivallanteko muistuttaa Turun iskua — "En usko, että Kuopion iskuun liittyy kuitenkaan terroristista tarkoitusta"

Tut­kin­nan­joh­ta­ja: Kuopion vä­ki­val­lan­te­ko muis­tut­taa Turun iskua — "En usko, että Kuopion iskuun liittyy kui­ten­kaan ter­ro­ris­tis­ta tar­koi­tus­ta"

04.10.2019 11:05
Hongkongissa mielenosoitukset lähtivät uusille kierroksille 18-vuotiaan opiskelijan jouduttua ammutuksi

Hong­kon­gis­sa mie­len­osoi­tuk­set läh­ti­vät uusille kier­rok­sil­le 18-vuo­tiaan opis­ke­li­jan jou­dut­tua am­mu­tuk­si

02.10.2019 15:52
Yksi kuollut ja kymmenen loukkaantunut Savon ammattiopiston tiloihin tehdyssä hyökkäyksessä – Poliisi: Epäilty tekijä varustautunut terä- ja ampuma-aseella

Yksi kuollut ja kym­me­nen louk­kaan­tu­nut Savon am­mat­ti­opis­ton ti­loi­hin teh­dys­sä hyök­käyk­ses­sä – Po­lii­si: Epäilty tekijä va­rus­tau­tu­nut terä- ja am­pu­ma-aseel­la

01.10.2019 14:04
Väkivallanteko kuopiolaisessa ammattiopistossa – kiinniotettua miestä epäillään murhan yrityksestä

Vä­ki­val­lan­te­ko kuo­pio­lai­ses­sa am­mat­ti­opis­tos­sa – kiin­ni­otet­tua miestä epäil­lään murhan yri­tyk­ses­tä

01.10.2019 13:48

Vä­ki­val­lan­te­ko kuo­pio­lai­ses­sa os­tos­kes­kuk­ses­sa – kolme ihmistä louk­kaan­tu­nut, yksi otettu kiinni

01.10.2019 13:33
Huostaanotto on pelastanut useita lapsia Syyrian sodalta – Suomessa elää perheitä, joissa lapset kasvatetaan väkivaltaiseen radikalismiin

Huos­taan­ot­to on pe­las­ta­nut useita lapsia Syyrian sodalta – Suo­mes­sa elää per­hei­tä, joissa lapset kas­va­te­taan vä­ki­val­tai­seen ra­di­ka­lis­miin

29.09.2019 06:00
Näkökulma: Miksi kirjoitamme rikollisjengien väkivallasta? – Siksi, että laaja tietoisuus ongelmista lisää puuttumisherkkyyttä

Nä­kö­kul­ma: Miksi kir­joi­tam­me ri­kol­lis­jen­gien vä­ki­val­las­ta? – Siksi, että laaja tie­toi­suus on­gel­mis­ta lisää puut­tu­mis­herk­kyyt­tä

27.09.2019 21:08
"Raskausviikolla 22 hän heitteli minua liukkaalla lattialla ja pitkin pöytiä" – Suomi yrittää kitkeä naisten kokemaa väkivaltaa

"Ras­kaus­vii­kol­la 22 hän heit­te­li minua liuk­kaal­la lat­tial­la ja pitkin pöytiä" – Suomi yrittää kitkeä naisten kokemaa vä­ki­val­taa

26.09.2019 11:46
Mielenosoitukset muuttivat hongkongilaisten suhteen poliisiin – ennen vallitsi kunnioitus, nyt poliiseja vihataan syvästi

Mie­len­osoi­tuk­set muut­ti­vat hong­kon­gi­lais­ten suhteen po­lii­siin – ennen val­lit­si kun­nioi­tus, nyt po­lii­se­ja vi­ha­taan syvästi

17.09.2019 20:22