Vähävaraiset
Lukijalta: Toisen asteen maksuttomuus varmistettava
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Toisen asteen mak­sut­to­muus var­mis­tet­ta­va

07.02.2020 05:11
Perinteikkäässä Hurstin juhlassa ketään ei rajata joulun ulkopuolelle

Pe­rin­teik­kääs­sä Hurstin juh­las­sa ketään ei rajata joulun ul­ko­puo­lel­le

24.12.2019 18:36
Ihmisten hätä näkyy avustustyössä – eniten kysytään kodin tarvikkeita

Ih­mis­ten hätä näkyy avus­tus­työs­sä – eniten ky­sy­tään kodin tar­vik­kei­ta

23.10.2019 07:30
Kaikukortti tuo pienen tuuletushetken vähävaraisen arkeen – kortin avulla voi hankkia pääsylippuja tapahtumiin maksutta

Kai­ku­kort­ti tuo pienen tuu­le­tus­het­ken vä­hä­va­rai­sen arkeen – kortin avulla voi hankkia pää­sy­lip­pu­ja ta­pah­tu­miin mak­sut­ta

16.10.2019 08:11