Väestöennuste
Taistelua ei ole vielä hävitty

Tais­te­lua ei ole vielä hävitty

14.02.2020 06:00
Väestöennuste lupaa synkeimmät luvut Itä-Lappiin, Tornionlaaksoon ja Kemi-Tornion seutukuntaan

Väes­tö­en­nus­te lupaa syn­keim­mät luvut Itä-Lap­piin, Tor­nion­laak­soon ja Ke­mi-Tor­nion seu­tu­kun­taan

27.10.2019 13:39
Vauvoista tuli hupeneva luonnonvara
Kolumni Henripekka Kallio

Vau­vois­ta tuli hu­pe­ne­va luon­non­va­ra

17.10.2019 05:00
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri tarjoutuu lopettamaan oman synnytystoiminnan muutaman vuoden siirtymäajalla

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ri tar­jou­tuu lo­pet­ta­maan oman syn­ny­tys­toi­min­nan muu­ta­man vuoden siir­ty­mä­ajal­la

08.10.2019 17:30
Tilaajille
Puheenvuoro: Puolet maailman väestöstä asuu kaupungeissa, ja osuus kasvaa nopeasti – siksi niillä on ilmastonmuutoksen hidastamisessa keskeinen rooli

Pu­heen­vuo­ro: Puolet maail­man väes­tös­tä asuu kau­pun­geis­sa, ja osuus kasvaa no­peas­ti – siksi niillä on il­mas­ton­muu­tok­sen hi­das­ta­mi­ses­sa kes­kei­nen rooli

08.10.2019 09:34
Länsi-Pohja toivoo synnytyksille jatkoa niin kauan kuin niitä on yli 400 vuodessa – tämän vuoden ennuste on enää 450

Län­si-Poh­ja toivoo syn­ny­tyk­sil­le jatkoa niin kauan kuin niitä on yli 400 vuo­des­sa – tämän vuoden ennuste on enää 450

07.10.2019 18:31
Tilaajille
Mielipide Jutta Laino-Tabell

Hoi­dol­la voidaan vai­kut­taa syn­ty­vyy­teen

05.10.2019 14:58
Kisa ihmisistä – osaajamarkkinoinnin lyhyt oppimäärä
Mielipide Sanna Tarssanen

Kisa ih­mi­sis­tä – osaa­ja­mark­ki­noin­nin lyhyt op­pi­mää­rä

05.10.2019 14:57
Synnytystaidoton setämies pohtii haikara-asioita
Kolumni Petteri Holma

Syn­ny­tys­tai­do­ton se­tä­mies pohtii hai­ka­ra-asioi­ta

03.10.2019 08:03
Toimittajalta: Rovaniemellä poikkeuksellisen positiivinen vauvavuosi – tarkoittaako se käännettä syntyvyystilastoihin?
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­mel­lä poik­keuk­sel­li­sen po­si­tii­vi­nen vau­va­vuo­si – tar­koit­taa­ko se kään­net­tä syn­ty­vyys­ti­las­toi­hin?

02.10.2019 09:04
Väestökato uhkaa romuttaa suomalaisen hyvinvointivaltion
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Väes­tö­ka­to uhkaa ro­mut­taa suo­ma­lai­sen hy­vin­voin­ti­val­tion

30.09.2019 13:38