Vaelluskalat
Mielipide Riku Mäenpää

Lu­ki­jal­ta: Sie­ri­län ra­ken­nus­han­ke ri­kok­sen peit­te­lyä

08.05.2020 07:58 0
Metsäkone ryömi koskeen ja molskautti sinne kaksi rekkakuormallista soraa kalastusta harrastavien suomalaisten laskuun – jos hyvin käy, 2030-luvulla Kielikönkäässä voi hypätä useampikiloinen taimen

Met­sä­ko­ne ryömi koskeen ja mols­kaut­ti sinne kaksi rek­ka­kuor­mal­lis­ta soraa ka­las­tus­ta har­ras­ta­vien suo­ma­lais­ten laskuun – jos hyvin käy, 2030-lu­vul­la Kie­li­kön­kääs­sä voi hypätä useam­pi­ki­loi­nen taimen

01.05.2020 06:30 0
Tilaajille
Kirakkajoen entistämisen suunnittelu kalojen nousua varten alkaa

Ki­rak­ka­joen en­tis­tä­mi­sen suun­nit­te­lu kalojen nousua varten alkaa

21.04.2020 14:23 0
Lukijalta: Ministerin ryhdyttävä vaelluskalatekoihin
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Mi­nis­te­rin ryh­dyt­tä­vä vael­lus­ka­la­te­koi­hin

06.04.2020 05:30 0
Mielipide Urpo Alatalo

Lu­ki­jal­ta: Lohen pa­laut­ta­mi­seen tar­vit­tai­siin ihme

31.03.2020 08:12 0
Mielipide Olli-Pekka Salminen

Lu­ki­jal­ta: Kar­va­lak­ki­lä­he­tys­tö maa­kun­tien asialla

31.03.2020 06:01 0
Mielipide Kari Kilpimaa

Lu­ki­jal­ta: Oh­ja­taan huk­ka­ve­det ohi­tus­uo­miin

30.03.2020 20:32 0
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kar­va­lak­ki­lä­he­tys­tö yhä vael­lus­ka­lo­jen puo­lel­la

14.03.2020 05:10 0
Lukijalta: Vaelluskalojen asiaa edistetään yhteistyöllä
Mielipide Tytti Tuppurainen

Lu­ki­jal­ta: Vael­lus­ka­lo­jen asiaa edis­te­tään yh­teis­työl­lä

11.03.2020 22:27 0
Lohi on takuuvarma riidanaihe –silti kenellekään ei pitäisi olla epäselvää, millaisia toiveita tutkimus antaa sen paluulle Kemi- ja Ounasjokeen
Kolumni Risto Pyykkö

Lohi on ta­kuu­var­ma rii­dan­ai­he –silti ke­nel­le­kään ei pitäisi olla epä­sel­vää, mil­lai­sia toi­vei­ta tut­ki­mus antaa sen pa­luul­le Kemi- ja Ou­nas­jo­keen

10.03.2020 06:30 0
"Puutteellista tietoa ja löysiä lupauksia" – vesien omistajat tyrmäävät viestin, jonka karvalakkilähetystö vei päättäjille lohen paluusta Kemijokeen

"Puut­teel­lis­ta tietoa ja löysiä lu­pauk­sia" – vesien omis­ta­jat tyr­mää­vät vies­tin, jonka kar­va­lak­ki­lä­he­tys­tö vei päät­tä­jil­le lohen pa­luus­ta Ke­mi­jo­keen

09.03.2020 07:00 0
Tilaajille
Karvalakkilähetystön usko vaelluskalojen palauttamiseen kasvoi ministereiden edessä: "Tämä ei ole enää pienen huru-ukkoporukan juttu, tämä on realismia"

Kar­va­lak­ki­lä­he­tys­tön usko vael­lus­ka­lo­jen pa­laut­ta­mi­seen kasvoi mi­nis­te­rei­den edessä: "Tämä ei ole enää pienen hu­ru-uk­ko­po­ru­kan juttu, tämä on rea­lis­mia"

06.02.2020 20:33 0
Jasper Pääkkönen: "Pelkään, että hallitusohjelman vaelluskalatavoitteet ovat kuivumassa kasaan"

Jasper Pääk­kö­nen: "Pel­kään, että hal­li­tus­oh­jel­man vael­lus­ka­la­ta­voit­teet ovat kui­vu­mas­sa kasaan"

06.02.2020 16:36 0
Karvalakkilähetystö lähti vaelluskalojen puolesta Helsinkiin vaatimaan vastuunkantoa

Kar­va­lak­ki­lä­he­tys­tö lähti vael­lus­ka­lo­jen puo­les­ta Hel­sin­kiin vaa­ti­maan vas­tuun­kan­toa

05.02.2020 21:25 0
Pääkirjoitus: Lohi ei palaa Kemijokeen suurilla puheilla, vaan harkituilla teoilla
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Lohi ei palaa Ke­mi­jo­keen suu­ril­la pu­heil­la, vaan har­ki­tuil­la teoilla

14.01.2020 05:00 0
Purkaako vai entistääkö? Kas siinä Inarin pulma eduskunnan joululahjarahojen kanssa

Pur­kaa­ko vai en­tis­tää­kö? Kas siinä Inarin pulma edus­kun­nan jou­lu­lah­ja­ra­ho­jen kanssa

11.01.2020 09:00 0
Mielipide Olli-Pekka Salminen

Lu­ki­jal­ta: Alue­hal­lin­to­vi­ras­to paljon var­ti­ja­na

17.12.2019 13:35 0
Mielipide Olli-Pekka Salminen

Lu­ki­jal­ta: Kar­va­lak­ki­lä­he­tys­tön paluu

08.11.2019 05:00 0
Vaelluskaladelegaatio kävi ministeriöiden puheilla

Vael­lus­ka­la­de­le­gaa­tio kävi mi­nis­te­riöi­den pu­heil­la

06.11.2019 17:23 0
Kalastussarja ottaa yhä enemmän kantaa – Rovaniemellä asuva TV-tuottaja Juhani Henriksson haluaa pitää muun muassa vaelluskalojen puolia

Ka­las­tus­sar­ja ottaa yhä enemmän kantaa – Ro­va­nie­mel­lä asuva TV-tuot­ta­ja Juhani Hen­riks­son haluaa pitää muun muassa vael­lus­ka­lo­jen puolia

05.11.2019 06:30 0