Vaelluskalat
Pääkirjoitus: Lohi ei palaa Kemijokeen suurilla puheilla, vaan harkituilla teoilla
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Lohi ei palaa Ke­mi­jo­keen suu­ril­la pu­heil­la, vaan har­ki­tuil­la teoilla

14.01.2020 05:00
Purkaako vai entistääkö? Kas siinä Inarin pulma eduskunnan joululahjarahojen kanssa

Pur­kaa­ko vai en­tis­tää­kö? Kas siinä Inarin pulma edus­kun­nan jou­lu­lah­ja­ra­ho­jen kanssa

11.01.2020 09:00
Mielipide Olli-Pekka Salminen

Lu­ki­jal­ta: Alue­hal­lin­to­vi­ras­to paljon var­ti­ja­na

17.12.2019 13:35
Mielipide Olli-Pekka Salminen

Lu­ki­jal­ta: Kar­va­lak­ki­lä­he­tys­tön paluu

08.11.2019 05:00
Vaelluskaladelegaatio kävi ministeriöiden puheilla

Vael­lus­ka­la­de­le­gaa­tio kävi mi­nis­te­riöi­den pu­heil­la

06.11.2019 17:23
Kalastussarja ottaa yhä enemmän kantaa – Rovaniemellä asuva TV-tuottaja Juhani Henriksson haluaa pitää muun muassa vaelluskalojen puolia

Ka­las­tus­sar­ja ottaa yhä enemmän kantaa – Ro­va­nie­mel­lä asuva TV-tuot­ta­ja Juhani Hen­riks­son haluaa pitää muun muassa vael­lus­ka­lo­jen puolia

05.11.2019 06:30
Mielipide Olli-Pekka Salminen

Lu­ki­jal­ta: Vael­lus­ka­la­de­le­gaa­tion ter­vei­set mi­nis­te­riöil­le

23.10.2019 06:00
Jasper Pääkkönen ja vaelluskaladelegaatio: Valtionyhtiöt toimivat hallitusohjelman vastaisesti

Jasper Pääk­kö­nen ja vael­lus­ka­la­de­le­gaa­tio: Val­tion­yh­tiöt toi­mi­vat hal­li­tus­oh­jel­man vas­tai­ses­ti

17.10.2019 11:34
Mielipide Olli-Pekka Salminen

Lu­ki­jal­ta: Vael­lus­ka­lat Lapin mat­kai­lu­stra­te­giaan

08.10.2019 19:48