Utsjoki
Kuukausi ja vanhemmat
Kirjailijakin liikuttui, Niga-pojan seikkailut nukketeatterina nostivat muistot mieleen

Kir­jai­li­ja­kin lii­kut­tui, Ni­ga-po­jan seik­kai­lut nuk­ke­teat­te­ri­na nos­ti­vat muistot mieleen

10.10.2019 20:15
Utsjoki etenee verotuksessa entisillä prosenteilla, valtuustolle esitetään lukua 21

Utsjoki etenee ve­ro­tuk­ses­sa en­ti­sil­lä pro­sen­teil­la, val­tuus­tol­le esi­te­tään lukua 21

10.10.2019 16:31
Vanhasta matkailuhotellista uudistetun hotelli Utsjoen johtajaksi Johanna Mikkola Sodankylästä

Van­has­ta mat­kai­lu­ho­tel­lis­ta uu­dis­te­tun hotelli Utsjoen joh­ta­jak­si Johanna Mikkola So­dan­ky­läs­tä

10.10.2019 15:22
Pohjoiset kunnat perustavat yhteiset osaavat ja erikoistuvat ympäristöjoukot

Poh­joi­set kunnat pe­rus­ta­vat yh­tei­set osaavat ja eri­kois­tu­vat ym­pä­ris­tö­jou­kot

05.10.2019 13:47
Syksyn ensilumi satoi Utsjoella: Kevon havaintoasemalla kaksi senttiä lunta

Syksyn en­si­lu­mi satoi Uts­joel­la: Kevon ha­vain­to­ase­mal­la kaksi senttiä lunta

29.09.2019 11:11
Korkein oikeus ottaa kantaa saamelaisten kalastusoikeuteen – saamelaiset tekivät itse rikosilmoituksen, jotta asiasta saadaan oikeuden ratkaisu

Korkein oikeus ottaa kantaa saa­me­lais­ten ka­las­tus­oi­keu­teen – saa­me­lai­set tekivät itse ri­ko­sil­moi­tuk­sen, jotta asiasta saadaan oi­keu­den rat­kai­su

27.09.2019 10:38