Urheilu
Viimeisin 4 tuntia
Urheiluturismi oli 2010-luvulla yksi matkailun nousevista trendeistä, mutta korona lässäytti kasvun – Uskaltavatko ihmiset enää lähteä yleisötapahtumiin?

Ur­hei­lu­tu­ris­mi oli 2010-lu­vul­la yksi mat­kai­lun nou­se­vis­ta tren­deis­tä, mutta korona läs­säyt­ti kasvun – Us­kal­ta­vat­ko ihmiset enää lähteä ylei­sö­ta­pah­tu­miin?

08:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Heimo Härmä

Lu­ki­jal­ta: Rops ja pe­li­kä­si­tys

06:00 0
Tilaajille
Kuukausi
Lukijalta Mielipide Paavo Mustonen

Lu­ki­jal­ta: Hyvä kir­joi­tus tiis­tai­na

06.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Patalaiskasta kuntoilijasta voi tulla tarmokas aikuiskilpaurheilija
Kolumni Taina Nuutinen-Kallio

Pa­ta­lais­kas­ta kun­toi­li­jas­ta voi tulla tar­mo­kas ai­kuis­kil­pa­ur­hei­li­ja

05.08.2020 12:33 0
Kemissä hyvät mahdollisuudet harrastaa tennistä - tuliterät Ruutinpuiston kentät koeponnistettiin lasten tennisleirillä

Kemissä hyvät mah­dol­li­suu­det har­ras­taa ten­nis­tä - tu­li­te­rät Ruu­tin­puis­ton kentät koe­pon­nis­tet­tiin lasten ten­nis­lei­ril­lä

05.08.2020 12:30 3
Historian pohjoisinta superpesistä lauantaina – Pattijoen Urheilijat ja Sotkamon Jymy kohtaavat stadionottelussa keskuskentällä lauantaina

His­to­rian poh­joi­sin­ta su­per­pe­sis­tä lauan­tai­na – Pat­ti­joen Ur­hei­li­jat ja Sot­ka­mon Jymy koh­taa­vat sta­dion­ot­te­lus­sa kes­kus­ken­täl­lä lauan­tai­na

04.08.2020 15:04 0
Juokse intervallit kovaa, mutta ei täysillä – Valmentajaguru kertoo, miten tavallinenkin kuntoilija voi hyötyä huippu-urheilijoiden tehoharjoituksista

Juokse in­ter­val­lit kovaa, mutta ei täy­sil­lä – Val­men­ta­ja­gu­ru kertoo, miten ta­val­li­nen­kin kun­toi­li­ja voi hyötyä huip­pu-ur­hei­li­joi­den te­ho­har­joi­tuk­sis­ta

03.08.2020 07:00 0
Tilaajille
"Hammassuojien täytyy olla värikkäät, jotta tuomarit erottavat ne" – Lapin Kansa selvitti, mitä varusteita amerikkalaiseen jalkapalloon tarvitaan, paljonko ne maksavat ja mistä niitä saa

"Ham­mas­suo­jien täytyy olla vä­rik­käät, jotta tuo­ma­rit erot­ta­vat ne" – Lapin Kansa sel­vit­ti, mitä va­rus­tei­ta ame­rik­ka­lai­seen jal­ka­pal­loon tar­vi­taan, pal­jon­ko ne mak­sa­vat ja mistä niitä saa

01.08.2020 14:18 0
Tilaajille
TP-47:n B-pojat tavoittelevat paikkaa SM-karsintasarjaan

TP-47:n B-pojat ta­voit­te­le­vat paikkaa SM-kar­sin­ta­sar­jaan

30.07.2020 16:46 0
Kemin tenniskilpailuihin sata kilpailijaa – Oliver Saarinen ennakkosuosikki

Kemin ten­nis­kil­pai­lui­hin sata kil­pai­li­jaa – Oliver Saa­ri­nen en­nak­ko­suo­sik­ki

29.07.2020 16:47 0
Kalotin kovakuntoisimman tittelistä kisattiin viikonloppuna – torniolaisia mitaleille

Kalotin ko­va­kun­toi­sim­man tit­te­lis­tä ki­sat­tiin vii­kon­lop­pu­na – tor­nio­lai­sia mi­ta­leil­le

29.07.2020 13:44 0
Vanhemmat
Punttisali renkailla – Kuntosaliyrittäjä Mika Hiltunen on ensimmäisenä Suomessa ottanut käyttöön siirrettävän treenikontin

Punt­ti­sa­li ren­kail­la – Kun­to­sa­li­yrit­tä­jä Mika Hil­tu­nen on en­sim­mäi­se­nä Suo­mes­sa ottanut käyt­töön siir­ret­tä­vän tree­ni­kon­tin

09.07.2020 10:30 0
Tilaajille
E-urheiluhanke huipentuu kolmipäiväiseen pelitapahtumaan – yleisö pääsee seuraamaan livenä CS:GO-turnausta

E-ur­hei­lu­han­ke hui­pen­tuu kol­mi­päi­väi­seen pe­li­ta­pah­tu­maan – yleisö pääsee seu­raa­maan livenä CS:GO-tur­naus­ta

30.06.2020 15:16 0
Kolme liikkujaa viettää kesällä laatuaikaa – Sakari Eirola frisbeekentällä,  Juha Sundelin rastien perässä ja Sanna Tarvainen tallilla poninsa kanssa

Kolme liik­ku­jaa viettää kesällä laa­tu­ai­kaa – Sakari Eirola fris­bee­ken­täl­lä, Juha Sun­de­lin rastien perässä ja Sanna Tar­vai­nen tal­lil­la poninsa kanssa

19.06.2020 14:25 0
Tilaajille
Kuuntele Vasan podcast: "Silloin, kun pojat menivät pelaamaan lätkää, tytöt menivät taitoluistelemaan. Itse olisin halunnut pelata sitä lätkää" – Miksi koululiikunnassa tytöt ja pojat ovat edes erillään?

Kuun­te­le Vasan pod­cast: "Sil­loin, kun pojat menivät pe­laa­maan lätkää, tytöt menivät tai­to­luis­te­le­maan. Itse olisin ha­lun­nut pelata sitä lätkää" – Miksi kou­lu­lii­kun­nas­sa tytöt ja pojat ovat edes eril­lään?

18.06.2020 17:58 0
"Harrastaa voi vain itseäänkin varten" – Rovaniemeläinen Albert Koponen urheilee tosissaan, mutta ilman paineita

"Har­ras­taa voi vain it­seään­kin varten" – Ro­va­nie­me­läi­nen Albert Koponen ur­hei­lee to­sis­saan, mutta ilman pai­nei­ta

18.06.2020 07:00 0
Kivulias kilpailemattomuus
Kolumni Lotta Laitila

Ki­vu­lias kil­pai­le­mat­to­muus

18.06.2020 06:30 0
Gallup: Mitä liikunta merkitsee sinulle? – "Joukkueurheilussa saa uusia kavereita"

Gallup: Mitä lii­kun­ta mer­kit­see si­nul­le? – "Jouk­kueur­hei­lus­sa saa uusia ka­ve­rei­ta"

17.06.2020 17:00 0
Voisiko hyvinvointi- ja urheiluteknologia olla Suomelle uusi Nokia?

Voisiko hy­vin­voin­ti- ja ur­hei­lu­tek­no­lo­gia olla Suo­mel­le uusi Nokia?

13.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Hallitukselta helpotusta Veikkausliiga- ja Superpesisseuroille: jopa yli 2 000 katsojamäärät mahdollisia jo heinäkuussa

Hal­li­tuk­sel­ta hel­po­tus­ta Veik­kaus­lii­ga- ja Su­per­pe­sis­seu­roil­le: jopa yli 2 000 kat­so­ja­mää­rät mah­dol­li­sia jo hei­nä­kuus­sa

11.06.2020 16:50 0