Urheilu

Yön uu­tis­koos­te: Päivän väri on musta, suo­ma­lai­sen ener­gia­yh­tiö St1:n jät­ti­mäi­nen tuu­li­puis­to­han­ke Nor­jas­sa jäissä, omaisen saat­to­hoi­to oi­keut­ta­mas­sa pois­sa­olon töistä

02.04.2021 07:47
Kultaa molemmille joukkueille! – Meri-Lapin Taitoluistelijoiden järjestämät virtuaalikisat menivät nappiin

Kultaa mo­lem­mil­le jouk­kueil­le! – Me­ri-La­pin Tai­to­luis­te­li­joi­den jär­jes­tä­mät vir­tuaa­li­ki­sat menivät nappiin

07.03.2021 17:35
Tilaajille
Vielä pari vuosikymmentä sitten Suomessakin puhuttiin, kuinka ”urheilua ja politiikkaa ei pidä sotkea keskenään”– Erikoistutkija Jouko Kokkonen muistuttaa, että väite näyttäytyy nyt yhtä keinotekoisena kuin mitä se on aina ollut

Vielä pari vuo­si­kym­men­tä sitten Suo­mes­sa­kin pu­hut­tiin, kuinka ”ur­hei­lua ja po­li­tiik­kaa ei pidä sotkea kes­ke­nään”– Eri­kois­tut­ki­ja Jouko Kok­ko­nen muis­tut­taa, että väite näyt­täy­tyy nyt yhtä kei­no­te­koi­se­na kuin mitä se on aina ollut

01.03.2021 19:30
Tilaajille
Toyota pyssytti Kaihuavaarassa kolmoisvoiton - Rovanperä nousi kokonaiskisan kakkoseksi

Toyota pys­syt­ti Kai­hua­vaa­ras­sa kol­mois­voi­ton - Ro­van­pe­rä nousi ko­ko­nais­ki­san kak­ko­sek­si

27.02.2021 13:02
Tilaajille
Päiväkirja: Se sautto ja meni siutti

Päi­vä­kir­ja: Se sautto ja meni siutti

27.02.2021 07:00
Tilaajille
Kolumni: Tutkittu juttu – jääkiekkoilija ei ehkä olekaan juntti
Kolumni Henri Anundi

Ko­lum­ni: Tut­kit­tu juttu – jää­kiek­koi­li­ja ei ehkä olekaan juntti

24.02.2021 12:00 1
Kuuntele Vasan podcast: Kunnioita kulttuuria, jos twerkkaat – Joidenkin tanssien taustat ovat synkemmät ja ne on hyvä tiedostaa ja tunnustaa

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Kun­nioi­ta kult­tuu­ria, jos twerk­kaat – Joi­den­kin tans­sien taustat ovat syn­kem­mät ja ne on hyvä tie­dos­taa ja tun­nus­taa

17.02.2021 12:05
Rovaniemi tukee MM-rallia ja uskoo isoon kansainväliseen mainosarvoon –"Onnenpotku", sanoo kaupunginjohtaja

Ro­va­nie­mi tukee MM-ral­lia ja uskoo isoon kan­sain­vä­li­seen mai­nos­ar­voon –"On­nen­pot­ku", sanoo kau­pun­gin­joh­ta­ja

02.02.2021 09:40 8
Tilaajille
Oulun urheiluseuroissa ihmetellään rajoitusten siirtymäpäivää ja lapsien syyllistämistä – "Olisihan kaupunkikin voinut nopeammin reagoida"

Oulun ur­hei­lu­seu­rois­sa ih­me­tel­lään ra­joi­tus­ten siir­ty­mä­päi­vää ja lapsien syyl­lis­tä­mis­tä – "O­li­si­han kau­pun­ki­kin voinut no­peam­min rea­goi­da"

30.11.2020 19:41
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirin rajojen ylittäviä urheilutapahtumia ei suositella järjestettäväksi kolmeen viikkoon

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin rajojen ylit­tä­viä ur­hei­lu­ta­pah­tu­mia ei suo­si­tel­la jär­jes­tet­tä­väk­si kolmeen viik­koon

27.11.2020 15:26
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Onko Ro­va­nie­mi vain entinen ur­hei­lu­kau­pun­ki?

26.11.2020 11:12 1
Lukijalta Mielipide

Onko Ro­va­nie­mi ur­hei­lu­kau­pun­ki?

24.11.2020 09:37
Tilaajille
Urheilun puuhamies Taito Maunula on asunut yli puolet elämästään Ounasjoen rannalla – "Sotien jälkeen nuorison ainoa huvi oli kiljun teko ja urheilu oli tälle tervetullut vastavoima"

Ur­hei­lun puu­ha­mies Taito Maunula on asunut yli puolet elä­mäs­tään Ou­nas­joen ran­nal­la – "Sotien jälkeen nuo­ri­son ainoa huvi oli kiljun teko ja urheilu oli tälle ter­ve­tul­lut vas­ta­voi­ma"

13.11.2020 17:51
Tilaajille
Toimittaja Esko Ranta on tuhansien tarinoiden mies, jota ei dementia vaivaa –Oman suvun ja isän tarina syntyi ilman muistiinpanoja

Toi­mit­ta­ja Esko Ranta on tu­han­sien ta­ri­noi­den mies, jota ei de­men­tia vaivaa –Oman suvun ja isän tarina syntyi ilman muis­tiin­pa­no­ja

04.11.2020 17:55
Tilaajille
Jääkiekkoilija Jani Hakanpää teki ensimmäisen NHL-maalin juuri, kun korona iski – Järkälemäinen puolustaja kertoo nyt, mitä kesätauolla teki: "Aika on mennyt yllättävän nopeasti"

Jää­kiek­koi­li­ja Jani Ha­kan­pää teki en­sim­mäi­sen NHL-maa­lin juuri, kun korona iski – Jär­kä­le­mäi­nen puo­lus­ta­ja kertoo nyt, mitä ke­sä­tauol­la teki: "Aika on mennyt yl­lät­tä­vän no­peas­ti"

31.10.2020 15:02
Tilaajille
Olympiastadion herätettiin elinkaarensa kalkkiviivoilta kukoistukseen – rakennuksen alla on 400 metrin juoksurata ja 20 000 neliötä uusia tiloja

Olym­pia­sta­dion he­rä­tet­tiin elin­kaa­ren­sa kalk­ki­vii­voil­ta ku­kois­tuk­seen – ra­ken­nuk­sen alla on 400 metrin juok­su­ra­ta ja 20 000 neliötä uusia tiloja

28.10.2020 08:00
Tilaajille
”Ei sen tarvitse olla iso vika kun se on päässä” – Olympiavoittaja Satu Mäkelä-Nummela ei haaveile enää mistään

”Ei sen tar­vit­se olla iso vika kun se on päässä” – Olym­pia­voit­ta­ja Satu Mä­ke­lä-Num­me­la ei haa­vei­le enää mistään

25.10.2020 17:00
Tilaajille
Junkohalli Oy:n konkurssipesän omaisuutta tuli myyntiin nettihuutokauppaan– Kemin Karihaaran tekonurmikenttä on suurin myynnissä olevista asioista

Jun­ko­hal­li Oy:n kon­kurs­si­pe­sän omai­suut­ta tuli myyn­tiin net­ti­huu­to­kaup­paan– Kemin Ka­ri­haa­ran te­ko­nur­mi­kent­tä on suurin myyn­nis­sä ole­vis­ta asiois­ta

16.10.2020 16:26
Tilaajille
Jos ei menestystä tule, ura loppuu, ajatteli huippujuoksija Riitta Salin ennen Rooman EM-kisoja 1974 – "ME oli piste iin päälle"

Jos ei me­nes­tys­tä tule, ura loppuu, ajat­te­li huip­pu­juok­si­ja Riitta Salin ennen Rooman EM-ki­so­ja 1974 – "ME oli piste iin päälle"

15.10.2020 07:00
Tilaajille
Urheiluviikon päätapahtuma huipentui Rovaniemellä – Juhlan aiheena kaupungin saama tunnustus liikunnan edistämisestä

Ur­hei­lu­vii­kon pää­ta­pah­tu­ma hui­pen­tui Ro­va­nie­mel­lä – Juhlan aiheena kau­pun­gin saama tun­nus­tus lii­kun­nan edis­tä­mi­ses­tä

26.09.2020 18:30
Tilaajille