United Brotherhood
Oikeus määräsi United Brotherhoodin väliaikaiseen toimintakieltoon – Viranomaiset hakevat ennakkotapausta, jolla rikollisjengit saataisiin lakkautetuksi

Oikeus määräsi United Brot­her­hoo­din vä­li­ai­kai­seen toi­min­ta­kiel­toon – Vi­ran­omai­set hakevat en­nak­ko­ta­paus­ta, jolla ri­kol­lis­jen­git saa­tai­siin lak­kau­te­tuk­si

24.01.2020 13:23
Laaja UB-vyyhti siirtyy syyttäjälle – Krp: jengipomo kauppasi 30 kiloa amfetamiinia, piti hallussaan 60 asetta ja kääri rikoshyötynä puoli miljoonaa

Laaja UB-vyyh­ti siirtyy syyt­tä­jäl­le – Krp: jen­gi­po­mo kaup­pa­si 30 kiloa am­fe­ta­mii­nia, piti hal­lus­saan 60 asetta ja kääri ri­kos­hyö­ty­nä puoli mil­joo­naa

20.01.2020 15:14
Oikeus päättää United Brotherhoodin toimintakiellosta tammikuun lopulla – UB yritti estää lakkauttamiskäsittelyn, järjestölle näyttötaakka lopettamisväitteistä

Oikeus päättää United Brot­her­hoo­din toi­min­ta­kiel­los­ta tam­mi­kuun lopulla – UB yritti estää lak­kaut­ta­mis­kä­sit­te­lyn, jär­jes­töl­le näyt­tö­taak­ka lo­pet­ta­mis­väit­teis­tä

08.01.2020 09:27
Oikeus alkaa puida United Brotherhoodin lakkauttamista – Lakkautus olisi merkittävä rikosjengien vastainen ennakkopäätös, jonka UB yrittää estää lopettamisilmoituksellaan

Oikeus alkaa puida United Brot­her­hoo­din lak­kaut­ta­mis­ta – Lak­kau­tus olisi mer­kit­tä­vä ri­kos­jen­gien vas­tai­nen en­nak­ko­pää­tös, jonka UB yrittää estää lo­pet­ta­mis­il­moi­tuk­sel­laan

08.01.2020 06:00
Syyttäjä: Rikollisjengi UB:n lakkauttamista ajetaan, vaikka jengi ilmoitti itse lopettavansa toimintansa – "Odotimmekin, että he pyrkivät estämään ennakkopäätöksen"

Syyt­tä­jä: Ri­kol­lis­jen­gi UB:n lak­kaut­ta­mis­ta aje­taan, vaikka jengi il­moit­ti itse lo­pet­ta­van­sa toi­min­tan­sa – "O­do­tim­me­kin, että he pyr­ki­vät es­tä­mään en­nak­ko­pää­tök­sen"

06.01.2020 15:03
Analyysi: United Brotherhoodin ilmoituksen ajoitus oli tuskin sattumaa – Voiko oikeus lakkauttaa toiminnan, jota ei ole?

Ana­lyy­si: United Brot­her­hoo­din il­moi­tuk­sen ajoitus oli tuskin sat­tu­maa – Voiko oikeus lak­kaut­taa toi­min­nan, jota ei ole?

06.01.2020 12:40
Tilaajille
HS ja MTV: Viranomaisten Suomen vahingollisimpana rikollisjenginä pitämä United Brotherhood lopettaa toimintansa

HS ja MTV: Vi­ran­omais­ten Suomen va­hin­gol­li­sim­pa­na ri­kol­lis­jen­gi­nä pitämä United Brot­her­hood lo­pet­taa toi­min­tan­sa

06.01.2020 10:06
Kahdeksan vanginvartijan kimppuun hyökätty puolen vuoden sisällä – Viranomaiset epäilevät pahoinpitelysumaa liivijengi United Brotherhoodin vastaiskuksi

Kah­dek­san van­gin­var­ti­jan kimp­puun hyö­kät­ty puolen vuoden sisällä – Vi­ran­omai­set epäi­le­vät pa­hoin­pi­te­ly­su­maa lii­vi­jen­gi United Brot­her­hoo­din vas­ta­is­kuk­si

12.12.2019 06:00
Rikollisjengi United Brotherhood vastustaa lakkauttamistaan – jengipomo vaatii päästä vapaaksi vankilasta voidakseen vastustaa kieltokannetta

Ri­kol­lis­jen­gi United Brot­her­hood vas­tus­taa lak­kaut­ta­mis­taan – jen­gi­po­mo vaatii päästä va­paak­si van­ki­las­ta voi­dak­seen vas­tus­taa kiel­to­kan­net­ta

25.11.2019 20:01
Rikollisjärjestö United Brotherhood sai lisäaikaa vastata kieltovaatimukseen – Syyttäjä vastustaa käräjäoikeuden antaman lisäajan pituutta

Ri­kol­lis­jär­jes­tö United Brot­her­hood sai li­sä­ai­kaa vastata kiel­to­vaa­ti­muk­seen – Syyt­tä­jä vas­tus­taa kä­rä­jä­oi­keu­den antaman li­sä­ajan pi­tuut­ta

26.09.2019 18:13
Viranomaiset tahtovat United Brotherhood -jengin toimintakieltoon nopeutetusti — LM:n tiedot: UB:n johto suunnitellut siirtymistä Helvetin Enkelien yhteyteen

Vi­ran­omai­set tah­to­vat United Brot­her­hood -jengin toi­min­ta­kiel­toon no­peu­te­tus­ti — LM:n tiedot: UB:n johto suun­ni­tel­lut siir­ty­mis­tä Hel­ve­tin En­ke­lien yh­tey­teen

17.09.2019 07:30