Ulkomaan politiikka
Viimeisin 12 tuntia

Suomen lä­he­tys­tö sai nootin mi­nis­te­ri Haa­vis­ton Tig­ray-kom­men­teis­ta – Lä­het­ti­läs: Nor­maa­li tapa hoitaa yh­tey­den­pi­toa

06:00
Tilaajille
Viikko
Kolumni

Suomi ja Norja – yhtä suurta poh­jois­mais­ta per­het­tä?

23.06.2021 07:00
Tilaajille

Ana­lyy­si: Ketä Suomen pitäisi deit­tail­la?

22.06.2021 17:01 1
Tilaajille

Liit­to­val­tion tuomari hylkäsi val­ta­osan Trum­piin koh­dis­tu­vis­ta kan­teis­ta, jotka liit­tyi­vät mie­len­osoi­tuk­sen ha­jot­ta­mi­seen Raa­mat­tu-ku­van ot­ta­mi­sek­si

22.06.2021 08:18

Työ­mat­ka­lii­ken­ne Suomeen avautui EU- ja Schen­gen-alueel­ta, myös ro­ko­te­tut tu­ris­tit pää­se­vät maahan

21.06.2021 21:34

Ko­ro­na­ti­lan­ne huo­no­nee Mur­mans­kis­sa: tar­tun­nat lähes tup­laan­tu­neet kah­des­sa vii­kos­sa

21.06.2021 15:21
Tilaajille

Pu­na­vih­reä hal­li­tus kaatui his­to­rial­li­ses­ti Ruot­sis­sa – Löfven pitää leh­dis­tö­ti­lai­suu­den vielä tänään

21.06.2021 12:41 1

Nä­kö­kul­ma: Putinin pään sisällä elää toi­sen­lai­nen maailma – vanki Na­val­nyi Putinin pu­heis­ta Ge­ne­ves­sä: "Jos ei koko ajan va­leh­te­le, päätä alkaa särkeä"

19.06.2021 06:30 9
Tilaajille

Ruotsi saattaa olla mat­kal­la uusiin vaa­lei­hin – "Vas­tuu­ton­ta", sanoo pää­mi­nis­te­ri Löfven

17.06.2021 19:23 1
Kuukausi ja vanhemmat

Biden: Ta­paa­mi­sen henki Putinin kanssa oli myön­tei­nen

16.06.2021 21:41

USA:n ja Venäjän pre­si­den­tit ta­paa­vat Ge­ne­ves­sä

16.06.2021 10:07

Nä­kö­kul­ma: Biden riisuu Pu­ti­nil­ta ta­ru­vi­hol­li­sen viittaa – ame­rik­ka­lai­set pyr­ki­vät Geneven huip­pu­ta­paa­mi­ses­sa te­ke­mään Ve­nä­jä-suh­tees­ta jälleen tylsän

15.06.2021 18:30 1
Tilaajille

Pre­si­dent­ti Bidenin Eu­roo­pan-kier­tueel­la kuul­laan hel­po­tuk­sen huo­kauk­sia

13.06.2021 16:44

Mutta missä on Donald J. Trump? – ex-pre­si­dent­ti romahti somen val­tiaas­ta harvan huo­maa­mak­si sa­la­liit­to­teo­ree­ti­kok­si, jota re­pub­li­kaa­ni­puo­lue ku­mar­taa

12.06.2021 08:00 2
Tilaajille

Lännen odo­tuk­set ovat ma­ta­lal­la, kun Venäjän ja Yh­dys­val­to­jen pre­si­den­tit koh­taa­vat ensi vii­kol­la

11.06.2021 18:22

Nä­kö­kul­ma: Pa­nok­set kiis­tas­sa Eu­roop­pa-syyt­tä­jis­tä olivat Suomen asiaa isommat – uh­ka­ku­va tulee idästä

10.06.2021 06:30
Tilaajille

Na­val­nyin jär­jes­töt luo­ki­tel­tiin ää­ri­jär­jes­töik­si Ve­nä­jäl­lä – Asian­tun­ti­ja: Maassa on käyn­nis­sä en­nen­nä­ke­mät­tö­män kova op­po­si­tion vaino, jossa on siir­ryt­ty uuteen vai­hee­seen

09.06.2021 23:26