kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Ulkomaan politiikka
Viimeisin tunti
Suomi osallistuu ensimmäistä kertaa jäsenenä Nato-alueen yhteisen puolustuksen harjoitteluun – tavoitteena on uskottava pelote Venäjän suuntaan
Pääkirjoitus

Suomi osal­lis­tuu en­sim­mäis­tä kertaa jä­se­ne­nä Na­to-alueen yh­tei­sen puo­lus­tuk­sen har­joit­te­luun – ta­voit­tee­na on us­kot­ta­va pelote Venäjän suun­taan

17:00
Viimeisin 4 tuntia
Lufhansaa uhkaa jälleen uusi lakko tällä viikolla

Luf­han­saa uhkaa jälleen uusi lakko tällä vii­kol­la

14:06 1
Viimeisin 12 tuntia
Venäjä katsoo, että vuodetut saksalaisten upseerien keskustelut osoittavat lännen olevan Ukrainan sodan osapuoli

Venäjä katsoo, että vuo­de­tut sak­sa­lais­ten up­see­rien kes­kus­te­lut osoit­ta­vat lännen olevan Uk­rai­nan sodan osa­puo­li

12:37 3
Naton suuri sotaharjoitus Nordic Response 24 alkaa pohjoisessa

Naton suuri so­ta­har­joi­tus Nordic Res­pon­se 24 alkaa poh­joi­ses­sa

07:16 5
Viikko
Suomi ensi kertaa mukana harjoittelemassa Naton yhteistä puolustusta – Lappiin vyöryi kalustoa, harjoitus alkaa maanantaina

Suomi ensi kertaa mukana har­joit­te­le­mas­sa Naton yh­teis­tä puo­lus­tus­ta – Lappiin vyöryi ka­lus­toa, har­joi­tus alkaa maa­nan­tai­na

03.03.2024 10:33 1
Asevarustelu on johtanut valtioiden väliseen vientikilpailuun – Näin maailmantilanne paisuttaa aseteollisuutta

Ase­va­rus­te­lu on joh­ta­nut val­tioi­den vä­li­seen vien­ti­kil­pai­luun – Näin maail­man­ti­lan­ne pai­sut­taa ase­teol­li­suut­ta

03.03.2024 10:11
Tilaajille
Unkarin virkaatekevä presidentti on allekirjoittanut Ruotsin Nato-jäsenyyden ratifioinnin

Unkarin vir­kaa­te­ke­vä pre­si­dent­ti on al­le­kir­joit­ta­nut Ruotsin Na­to-jä­se­nyy­den ra­ti­fioin­nin

02.03.2024 11:45
Sadat ihmiset muistivat Navalnyia ympäri Eurooppaa

Sadat ihmiset muis­ti­vat Na­val­nyia ympäri Eu­roop­paa

02.03.2024 10:13 1

Is­rae­lin sota sur­man­nut Gazassa nyt jo yli 30 000 ih­mis­tä, sanoo Gazan ter­veys­mi­nis­te­riö

29.02.2024 08:52 2
Suhde Venäjään on Suomen presidentin onnistumisen tärkein mittari
Pääkirjoitus

Suhde Ve­nä­jään on Suomen pre­si­den­tin on­nis­tu­mi­sen tärkein mittari

28.02.2024 17:00 5
Tilaajille
Ruotsalaismediat: Lopullinen sinetti Ruotsin Nato-jäsenyydelle ei toteudu tällä viikolla

Ruot­sa­lais­me­diat: Lo­pul­li­nen sinetti Ruotsin Na­to-jä­se­nyy­del­le ei toteudu tällä vii­kol­la

27.02.2024 20:49

Eu­roo­pan par­la­ment­ti antoi siu­nauk­sen­sa Uk­rai­na-tuel­le

27.02.2024 19:53
Norjan kuningas Harald on joutunut sairaalaan Malesiassa

Norjan ku­nin­gas Harald on jou­tu­nut sai­raa­laan Ma­le­sias­sa

27.02.2024 17:34
Ruotsin Nato-jäsenyyden varmistuminen tuo Nordic Response-sotaharjoitukseen uudenlaista syvyyttä – Lapilla on Pohjolan linnakkeessa tärkeä rooli
Pääkirjoitus

Ruotsin Na­to-jä­se­nyy­den var­mis­tu­mi­nen tuo Nordic Res­pon­se-so­ta­har­joi­tuk­seen uu­den­lais­ta sy­vyyt­tä – Lapilla on Poh­jo­lan lin­nak­kees­sa tärkeä rooli

27.02.2024 17:00 3
Yle: Niinistö vastustaa ajatusta maajoukkojen lähettämisestä Ukrainaan

Yle: Nii­nis­tö vas­tus­taa aja­tus­ta maa­jouk­ko­jen lä­het­tä­mi­ses­tä Uk­rai­naan

27.02.2024 15:39
Tukija: Navalnyi tapettiin, koska hänen oli määrä päästä vapaaksi vankienvaihdossa

Tukija: Na­val­nyi ta­pet­tiin, koska hänen oli määrä päästä va­paak­si van­kien­vaih­dos­sa

27.02.2024 07:23
Presidentti Niinistö Ruotsin Nato-jäsenyyden ratifioinnista: "Se täydentää myös meidän jäsenyytemme"

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö Ruotsin Na­to-jä­se­nyy­den ra­ti­fioin­nis­ta: "Se täy­den­tää myös meidän jä­se­nyy­tem­me"

26.02.2024 20:12
Unkarin parlamentti hyväksyi Ruotsin Nato-jäsenyyden – Ruotsin Kristersson: "Historiallinen päivä"

Unkarin par­la­ment­ti hy­väk­syi Ruotsin Na­to-jä­se­nyy­den – Ruotsin Kris­ters­son: "His­to­rial­li­nen päivä"

26.02.2024 19:01
Vanhemmat
Länsimaat pettäneet Ukrainan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Län­si­maat pet­tä­neet Uk­rai­nan

26.02.2024 17:00 2
Unkarin parlamentti äänestää Ruotsin Nato-jäsenyyden ratifioinnista

Unkarin par­la­ment­ti ää­nes­tää Ruotsin Na­to-jä­se­nyy­den ra­ti­fioin­nis­ta

26.02.2024 07:47