Ukraina
Kuukausi
Ukrainan pääministeri jätti eronpyynnön – julkisuuteen vuosi äänite, jolla pääministeri arvosteli presidentti Zelenskyitä

Uk­rai­nan pää­mi­nis­te­ri jätti eron­pyyn­nön – jul­ki­suu­teen vuosi äänite, jolla pää­mi­nis­te­ri ar­vos­te­li pre­si­dent­ti Ze­lens­kyi­tä

17.01.2020 14:29
Valtiollisten toimijoiden alas ampumia matkustajakoneita on pitkä ja karmaiseva lista

Val­tiol­lis­ten toi­mi­joi­den alas ampumia mat­kus­ta­ja­ko­nei­ta on pitkä ja kar­mai­se­va lista

11.01.2020 11:31
Yhdysvallat: Iran pudotti ohjuksillaan 176 ihmisen hengen vieneen ukrainalaiskoneen vahingossa alas

Yh­dys­val­lat: Iran pudotti oh­juk­sil­laan 176 ihmisen hengen vieneen uk­rai­na­lais­ko­neen va­hin­gos­sa alas

09.01.2020 21:31
Iranin lentoturman uhrien joukossa myös ruotsalaisia

Iranin len­to­tur­man uhrien jou­kos­sa myös ruot­sa­lai­sia

08.01.2020 10:38

Uk­rai­na­lai­nen mat­kus­ta­ja­ko­ne putosi samana yönä oh­juk­sia am­pu­nees­sa Ira­nis­sa – ainakin 170 mat­kus­ta­jaa kyy­dis­sä, kaikki il­mei­ses­ti kuol­leet

08.01.2020 08:32
Vanhemmat
Tutkija uudesta Trump-paljastuksesta: Ei riitä "savuavaksi aseeksi", mutta voi viedä Trumpilta vaalivoiton ja vaikeuttaa oikeudenkäyntiä virkarikoksista

Tutkija uudesta Trump-pal­jas­tuk­ses­ta: Ei riitä "sa­vua­vak­si aseek­si", mutta voi viedä Trum­pil­ta vaa­li­voi­ton ja vai­keut­taa oi­keu­den­käyn­tiä vir­ka­ri­kok­sis­ta

23.12.2019 16:54
Valkoinen talo määräsi sotilasavun jäädyttämisestä vain puolitoista tuntia Trumpin puhelun jälkeen – Puhelu Ukrainaan toi Trumpille jo virkarikossyytteen

Val­koi­nen talo määräsi so­ti­las­avun jää­dyt­tä­mi­ses­tä vain puo­li­tois­ta tuntia Trumpin puhelun jälkeen – Puhelu Uk­rai­naan toi Trum­pil­le jo vir­ka­ri­kos­syyt­teen

23.12.2019 10:41
Venäjän ja Ukrainan kaasuneuvotteluihin löytymässä sopu

Venäjän ja Uk­rai­nan kaa­su­neu­vot­te­lui­hin löy­ty­mäs­sä sopu

20.12.2019 19:46
Putin vakuuttaa Venäjän olevan valmis myymään kaasua Ukrainalle alennetuin hinnoin vastedeskin – Venäjän johtaja vastaa toimittajien kysymyksiin tuntien ajan

Putin va­kuut­taa Venäjän olevan valmis myymään kaasua Uk­rai­nal­le alen­ne­tuin hinnoin vast­edes­kin – Venäjän johtaja vastaa toi­mit­ta­jien ky­sy­myk­siin tuntien ajan

19.12.2019 13:51
Vapaus laulaa kotimaalle
Kolumni Liisa Holmberg

Vapaus laulaa ko­ti­maal­le

10.12.2019 15:08
Normandia-kokous: Ukrainan ja Venäjän johtajilla jäykkä kohtaaminen, joka johti kahdenväliseen neuvotteluun

Nor­man­dia-ko­kous: Uk­rai­nan ja Venäjän joh­ta­jil­la jäykkä koh­taa­mi­nen, joka johti kah­den­vä­li­seen neu­vot­te­luun

09.12.2019 21:48
Venäjän vapauttama ihmisoikeusaktivisti Oleg Sentsov palaa elokuvan pariin – "Elämäni on suistunut raiteiltaan moneen kertaan"

Venäjän va­paut­ta­ma ih­mis­oi­keus­ak­ti­vis­ti Oleg Sentsov palaa elo­ku­van pariin – "E­lä­mä­ni on suis­tu­nut rai­teil­taan moneen ker­taan"

07.12.2019 18:02
Kreml onnistui syöttämään Trumpille Ukraina-kantansa – Pian presidentti oli valmis mustamaalaamaan oman maansa asiantuntijoita
Kolumni Matti Posio

Kreml on­nis­tui syöt­tä­mään Trum­pil­le Uk­rai­na-kan­tan­sa – Pian pre­si­dent­ti oli valmis mus­ta­maa­laa­maan oman maansa asian­tun­ti­joi­ta

22.11.2019 21:07
Suomi lisää miinanraivausta Ukrainassa – ulkoministeri Haavisto vieraili myös taistelualueella

Suomi lisää mii­nan­rai­vaus­ta Uk­rai­nas­sa – ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to vie­rai­li myös tais­te­lu­alueel­la

02.11.2019 16:55
Trumpia vastaan saattaa olla useita ilmiantajia – viikonloppuna astui esiin jo toinen Ukraina-puhelun todistaja

Trumpia vastaan saattaa olla useita il­mi­an­ta­jia – vii­kon­lop­pu­na astui esiin jo toinen Uk­rai­na-pu­he­lun to­dis­ta­ja

07.10.2019 13:41
Trump jäädytti sotilasavun Ukrainalle vain viikko ennen kohupuhelua maan presidentille

Trump jää­dyt­ti so­ti­las­avun Uk­rai­nal­le vain viikko ennen ko­hu­pu­he­lua maan pre­si­den­til­le

24.09.2019 11:26
Donald Trumpia saattaa uhata virkasyyte – Trumpin väitetään painostaneen Ukrainan presidenttiä sotilasavustusta panttaamalla

Donald Trumpia saattaa uhata vir­ka­syy­te – Trumpin väi­te­tään pai­nos­ta­neen Uk­rai­nan pre­si­dent­tiä so­ti­las­avus­tus­ta pant­taa­mal­la

22.09.2019 22:08
Sofi Oksasen odotettu uutuusromaani kertoo rumasta bisneksestä - Kävimme kirjailijan kanssa hedelmöitysturismin tapahtumapaikoilla Ukrainan suljetussa kaupungissa

Sofi Oksasen odo­tet­tu uu­tuus­ro­maa­ni kertoo rumasta bis­nek­ses­tä - Kävimme kir­jai­li­jan kanssa he­del­möi­tys­tu­ris­min ta­pah­tu­ma­pai­koil­la Uk­rai­nan sul­je­tus­sa kau­pun­gis­sa

19.09.2019 10:32
Tilaajille
Puheenvuoro: Velaton Ukraina olisi eurooppalainen suurvalta – ex-presidentti Janukovitshin ökylinnan muuttaminen museoksi ei enää riitä korruption vastustamisessa

Pu­heen­vuo­ro: Velaton Ukraina olisi eu­roop­pa­lai­nen suur­val­ta – ex-pre­si­dent­ti Ja­nu­ko­vi­tshin öky­lin­nan muut­ta­mi­nen mu­seok­si ei enää riitä kor­rup­tion vas­tus­ta­mi­ses­sa

14.09.2019 08:00
Ukrainan presidentti haluaa päättää Itä-Ukrainan konfliktin – presidentti Niinistö: "mikään ei ole rauhaa arvokkaampaa"

Uk­rai­nan pre­si­dent­ti haluaa päättää Itä-Uk­rai­nan konf­lik­tin – pre­si­dent­ti Nii­nis­tö: "mikään ei ole rauhaa ar­vok­kaam­paa"

12.09.2019 20:35