Ukraina
Suomi lisää miinanraivausta Ukrainassa – ulkoministeri Haavisto vieraili myös taistelualueella

Suomi lisää mii­nan­rai­vaus­ta Uk­rai­nas­sa – ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to vie­rai­li myös tais­te­lu­alueel­la

02.11.2019 16:55
Trumpia vastaan saattaa olla useita ilmiantajia – viikonloppuna astui esiin jo toinen Ukraina-puhelun todistaja

Trumpia vastaan saattaa olla useita il­mi­an­ta­jia – vii­kon­lop­pu­na astui esiin jo toinen Uk­rai­na-pu­he­lun to­dis­ta­ja

07.10.2019 13:41
Trump jäädytti sotilasavun Ukrainalle vain viikko ennen kohupuhelua maan presidentille

Trump jää­dyt­ti so­ti­las­avun Uk­rai­nal­le vain viikko ennen ko­hu­pu­he­lua maan pre­si­den­til­le

24.09.2019 11:26
Donald Trumpia saattaa uhata virkasyyte – Trumpin väitetään painostaneen Ukrainan presidenttiä sotilasavustusta panttaamalla

Donald Trumpia saattaa uhata vir­ka­syy­te – Trumpin väi­te­tään pai­nos­ta­neen Uk­rai­nan pre­si­dent­tiä so­ti­las­avus­tus­ta pant­taa­mal­la

22.09.2019 22:08
Sofi Oksasen odotettu uutuusromaani kertoo rumasta bisneksestä - Kävimme kirjailijan kanssa hedelmöitysturismin tapahtumapaikoilla Ukrainan suljetussa kaupungissa

Sofi Oksasen odo­tet­tu uu­tuus­ro­maa­ni kertoo rumasta bis­nek­ses­tä - Kävimme kir­jai­li­jan kanssa he­del­möi­tys­tu­ris­min ta­pah­tu­ma­pai­koil­la Uk­rai­nan sul­je­tus­sa kau­pun­gis­sa

19.09.2019 10:32
Tilaajille
Puheenvuoro: Velaton Ukraina olisi eurooppalainen suurvalta – ex-presidentti Janukovitshin ökylinnan muuttaminen museoksi ei enää riitä korruption vastustamisessa

Pu­heen­vuo­ro: Velaton Ukraina olisi eu­roop­pa­lai­nen suur­val­ta – ex-pre­si­dent­ti Ja­nu­ko­vi­tshin öky­lin­nan muut­ta­mi­nen mu­seok­si ei enää riitä kor­rup­tion vas­tus­ta­mi­ses­sa

14.09.2019 08:00
Ukrainan presidentti haluaa päättää Itä-Ukrainan konfliktin – presidentti Niinistö: "mikään ei ole rauhaa arvokkaampaa"

Uk­rai­nan pre­si­dent­ti haluaa päättää Itä-Uk­rai­nan konf­lik­tin – pre­si­dent­ti Nii­nis­tö: "mikään ei ole rauhaa ar­vok­kaam­paa"

12.09.2019 20:35