Työtaistelut
Viikko
Sovittelijan ovi käy yhä tiuhaan – Kiky-tunnit hiertävät useita liittoja

So­vit­te­li­jan ovi käy yhä tiuhaan – Ki­ky-tun­nit hier­tä­vät useita liit­to­ja

02.12.2019 08:20

Met­sä­teol­li­suus vastaa lakkoon työ­su­lul­la

27.11.2019 20:58
Pääkirjoitus: Postilakko todisti taas kerran sen, että tukilakkoilua on syytä rajoittaa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Pos­ti­lak­ko todisti taas kerran sen, että tu­ki­lak­koi­lua on syytä ra­joit­taa

27.11.2019 18:58
Metsäteollisuus aloittaa joulukuussa työsulut sahoilla ja vaneritehtailla – kyseessä on vastatoimi työntekijöiden lakkoon

Met­sä­teol­li­suus aloit­taa jou­lu­kuus­sa työ­su­lut sa­hoil­la ja va­ne­ri­teh­tail­la – ky­sees­sä on vas­ta­toi­mi työn­te­ki­jöi­den lakkoon

27.11.2019 10:44
Kuukausi
Postilakko laajenee: AKT maanantaina tukilakkoon postilaisten puolesta – Postin lähetysten käsittely seisahtuu viikoksi

Pos­ti­lak­ko laa­je­nee: AKT maa­nan­tai­na tu­ki­lak­koon pos­ti­lais­ten puo­les­ta – Postin lä­he­tys­ten kä­sit­te­ly sei­sah­tuu vii­kok­si

16.11.2019 12:59
Maya lähetti Pajakylästä joulukortin serkulleen  Myanmariin – se tuskin ehtii perille ennen joulua

Maya lähetti Pa­ja­ky­läs­tä jou­lu­kor­tin ser­kul­leen Myan­ma­riin – se tuskin ehtii perille ennen joulua

12.11.2019 14:25
Lumisateessa lakkovahtina Rovaniemellä värjötellyt PAU:n pääluottamusmies: Tunnen kaikki, jotka ovat tulossa tänne töihin

Lu­mi­sa­tees­sa lak­ko­vah­ti­na Ro­va­nie­mel­lä vär­jö­tel­lyt PAU:n pää­luot­ta­mus­mies: Tunnen kaikki, jotka ovat tulossa tänne töihin

11.11.2019 16:06
Postin "aitagate" herättää ihmetystä - PAU:n puheenjohtaja kertoo, ettei uudesta kulkuväylästä päässyt sisään, ellei nimi ollut listalla

Postin "ai­ta­ga­te" he­rät­tää ih­me­tys­tä - PAU:n pu­heen­joh­ta­ja kertoo, ettei uudesta kul­ku­väy­läs­tä päässyt sisään, ellei nimi ollut lis­tal­la

11.11.2019 14:44
Vanhemmat
IAU liittyy tukilakolla Postin työtaisteluun, Teollisuusliitto päättää asiasta aikaisintaan marraskuussa

IAU liittyy tu­ki­la­kol­la Postin työ­tais­te­luun, Teol­li­suus­liit­to päättää asiasta ai­kai­sin­taan mar­ras­kuus­sa

24.10.2019 18:00
Tehyn ja SuPerin Länsi-Pohjan alueen ammattiosastot tuomittiin maksamaan hyvityssakkoa työrauhavelvoitteen rikkomisesta kevään ulosmarssissa

Tehyn ja SuPerin Län­si-Poh­jan alueen am­mat­ti­osas­tot tuo­mit­tiin mak­sa­maan hy­vi­tys­sak­koa työ­rau­ha­vel­voit­teen rik­ko­mi­ses­ta kevään ulos­mars­sis­sa

23.10.2019 16:25
Postinjakajat ja -kuljettajat uhkaavat kahden viikon lakolla marraskuussa, jollei sopua työnantajan kanssa synny

Pos­tin­ja­ka­jat ja -kul­jet­ta­jat uh­kaa­vat kahden viikon lakolla mar­ras­kuus­sa, jollei sopua työn­an­ta­jan kanssa synny

22.10.2019 13:22