Työllisyystavoite
Korona voi syöttää myrkkyä työllisyystavoitteelle ja hoitajien palkkavaatimuksille
Kolumni Jussi Orell

Korona voi syöttää myrkkyä työl­li­syys­ta­voit­teel­le ja hoi­ta­jien palk­ka­vaa­ti­muk­sil­le

15.03.2020 20:50 0
Pääministeri Sanna Marin: Hallitus joutuu tekemään vaikeita päätöksiä ja käyttämään kovia keinoja työllisyystavoitteeseen pääsemiseksi

Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin: Hal­li­tus joutuu te­ke­mään vai­kei­ta pää­tök­siä ja käyt­tä­mään kovia keinoja työl­li­syys­ta­voit­tee­seen pää­se­mi­sek­si

02.02.2020 16:51 0
Pääkirjoitus: Työllistämistoimien puute syö hallituksen taloususkottavuutta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Työl­lis­tä­mis­toi­mien puute syö hal­li­tuk­sen ta­lous­us­kot­ta­vuut­ta

02.02.2020 06:00 0
Tilaajille
Sanna Marin luottaa, että 30 000 työpaikkaa syntyy syksyyn mennessä – "Sillä polulla ollaan"

Sanna Marin luot­taa, että 30 000 työ­paik­kaa syntyy syksyyn men­nes­sä – "Sillä polulla ollaan"

29.01.2020 13:43 0
Pääkirjoitus: Hallitus ei kykene työllisyyspäätöksiin ja pelaa siksi aikaa
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Hal­li­tus ei kykene työl­li­syys­pää­tök­siin ja pelaa siksi aikaa

18.01.2020 05:30 0
Tilaajille
Ministeri Haataisen mukaan työllisyystoimien valmistelu etenee aikataulussa: "Ymmärrän, että malttamattomuutta on aina"

Mi­nis­te­ri Haa­tai­sen mukaan työl­li­syys­toi­mien val­mis­te­lu etenee ai­ka­tau­lus­sa: "Ym­mär­rän, että malt­ta­mat­to­muut­ta on aina"

17.01.2020 17:41 0
Pääkirjoitus: Hallituksen kovat työllisyystavoitteet eivät toteudu ilman rohkeita ratkaisuja
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Hal­li­tuk­sen kovat työl­li­syys­ta­voit­teet eivät toteudu ilman roh­kei­ta rat­kai­su­ja

29.12.2019 06:00 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Opposition ohella kansainvälisten arvioitsijoiden usko Rinteen hallituksen talouspolitiikkaan horjuu
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Op­po­si­tion ohella kan­sain­vä­lis­ten ar­vioit­si­joi­den usko Rinteen hal­li­tuk­sen ta­lous­po­li­tiik­kaan horjuu

24.11.2019 10:19 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mikkel Näkkäläjärvi

Lu­ki­jal­ta: Työt­tö­mät olleet heit­teil­lä jo pitkään

22.10.2019 06:00 0
Tilaajille
Rahanjakomylly pyörii: hallitus jakaa budjetissa avokätisesti rahaa, jota ei vielä ole tienattu
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ra­han­ja­ko­myl­ly pyörii: hal­li­tus jakaa bud­je­tis­sa avo­kä­ti­ses­ti rahaa, jota ei vielä ole tie­nat­tu

18.09.2019 14:53 0
Tilaajille
Etlan ennuste: Hallituksen työllisyystavoite tuskin toteutuu – "Hallitusohjelmalta putoaa pohja, kun maailmantalouden kasvu hidastuu"

Etlan en­nus­te: Hal­li­tuk­sen työl­li­syys­ta­voi­te tuskin to­teu­tuu – "Hal­li­tu­soh­jel­mal­ta putoaa pohja, kun maail­man­ta­lou­den kasvu hi­das­tuu"

16.09.2019 11:09 0