Työllisyys
Kuukausi
Työllisyyden kasvu hidastuu ennakoitua aiemmin – hyvät ajat ovat ohitse teollisuudessa ja rakentamisessa

Työl­li­syy­den kasvu hi­das­tuu en­na­koi­tua aiemmin – hyvät ajat ovat ohitse teol­li­suu­des­sa ja ra­ken­ta­mi­ses­sa

08.11.2019 11:21
Pallo palautui poliitikoille – Tutkimustulokset työllistymisestä ovat niin kuin ne tulkitaan
Kolumni Jussi Orell

Pallo pa­lau­tui po­lii­ti­koil­le – Tut­ki­mus­tu­lok­set työl­lis­ty­mi­ses­tä ovat niin kuin ne tul­ki­taan

08.11.2019 07:00
Lintilä ei vaadi korvaavia toimia hallituksen ensi viikon istuntoon, jossa aktiivimallin purkuesitys annetaan eduskunnalle

Lintilä ei vaadi kor­vaa­via toimia hal­li­tuk­sen ensi viikon is­tun­toon, jossa ak­tii­vi­mal­lin pur­ku­esi­tys an­ne­taan edus­kun­nal­le

01.11.2019 18:44
Näkökulma: Irlannin talousliito tyrehtyy brexitiin vaikka sopu tulisi – Brexitin ennustetaan vievän Irlannista jopa 80 000 työpaikkaa
Kolumni Markus Ahonen

Nä­kö­kul­ma: Ir­lan­nin ta­lous­lii­to ty­reh­tyy bre­xi­tiin vaikka sopu tulisi – Bre­xi­tin en­nus­te­taan vievän Ir­lan­nis­ta jopa 80 000 työ­paik­kaa

24.10.2019 12:09
Työttömyys jatkui laskuaan Lapissa – viimeksi näin alhaisia lukuja on nähty vuonna 1990

Työt­tö­myys jatkui las­kuaan Lapissa – vii­mek­si näin al­hai­sia lukuja on nähty vuonna 1990

22.10.2019 10:06
Ranuan eläinpuiston ex-johtaja valittiin majoituskohteen myynti- ja markkinointipäälliköksi Rovaniemen Napapiirille

Ranuan eläin­puis­ton ex-joh­ta­ja va­lit­tiin ma­joi­tus­koh­teen myynti- ja mark­ki­noin­ti­pääl­li­kök­si Ro­va­nie­men Na­pa­pii­ril­le

16.10.2019 12:52
Vanhemmat

OP aloit­taa jälleen yt-neu­vot­te­lut – vä­hen­tää enin­tään 290 työ­teh­tä­vää

01.10.2019 10:59
Kolme tuntia auton ratissa joka päivä – lähes 13 000 lappilaista työskentelee muualla kuin asuinkunnassaan

Kolme tuntia auton ratissa joka päivä – lähes 13 000 lap­pi­lais­ta työs­ken­te­lee muualla kuin asuin­kun­nas­saan

22.09.2019 18:36
Tilaajille
Merivoimien uusien alusten rakentaminen Suomessa varmistui – neljä korvettia valmistuu Rauman telakalla ja tuo tuhansia työpaikkoja

Me­ri­voi­mien uusien alusten ra­ken­ta­mi­nen Suo­mes­sa var­mis­tui – neljä kor­vet­tia val­mis­tuu Rauman te­la­kal­la ja tuo tu­han­sia työ­paik­ko­ja

19.09.2019 17:48