Työelämä
Viimeisin 12 tuntia
Työmarkkinoilla riittää kiistoja, mutta yhteisymmärrys on sentään yhdestä asiasta
Kolumni Jussi Orell

Työ­mark­ki­noil­la riittää kiis­to­ja, mutta yh­teis­ym­mär­rys on sentään yhdestä asiasta

07:00
Viimeisin 24 tuntia
Sassalin vanha koulu Sodankylässä sai uuden elämän perheen kotina ja yhteisöllisenä asuintilana: " Kassaan ei tällaisesta kauheasti kerry, mutta ei tässä tule miinustakaan"

Sas­sa­lin vanha koulu So­dan­ky­läs­sä sai uuden elämän perheen kotina ja yh­tei­söl­li­se­nä asuin­ti­la­na: " Kassaan ei täl­lai­ses­ta kau­heas­ti kerry, mutta ei tässä tule mii­nus­ta­kaan"

15.01.2020 19:16
Tilaajille
Kuukausi
Yli puolet yrittäjistä on yksinyrittäjiä – Suomen Yrittäjien mukaan hallituksen kannattaa vahvistaa yksinyrittäjien asemaa, koska se auttaa työllisyystavoitteeseen pääsemistä

Yli puolet yrit­tä­jis­tä on yk­sin­yrit­tä­jiä – Suomen Yrit­tä­jien mukaan hal­li­tuk­sen kan­nat­taa vah­vis­taa yk­sin­yrit­tä­jien asemaa, koska se auttaa työl­li­syys­ta­voit­tee­seen pää­se­mis­tä

07.01.2020 09:47
"Työmuistiin mahtuu vähän ja se ylikuormittuu helposti" – Tapani Riekki pohtii kirjassa, kuinka sälän ja keskeytysten täyttämistä päivistä päästään kohti parempaa työelämää

"Työ­muis­tiin mahtuu vähän ja se yli­kuor­mit­tuu hel­pos­ti" – Tapani Riekki pohtii kir­jas­sa, kuinka sälän ja kes­key­tys­ten täyt­tä­mis­tä päi­vis­tä pääs­tään kohti pa­rem­paa työ­elä­mää

06.01.2020 15:00
Tilaajille
Simo ja Kirsti Aalto ovat aviopari, jota yhdistää taikuus

Simo ja Kirsti Aalto ovat avio­pa­ri, jota yh­dis­tää taikuus

05.01.2020 11:44
"Koko varallaolojärjestelmä voi tulla tiensä päähän", sanoo pelastusjohtaja – Palkkasaatavakiista repii Oulu-Koillismaan pelastuslaitosta

"Koko va­ral­la­olo­jär­jes­tel­mä voi tulla tiensä pää­hän", sanoo pe­las­tus­joh­ta­ja – Palk­ka­saa­ta­va­kiis­ta repii Ou­lu-Koil­lis­maan pe­las­tus­lai­tos­ta

31.12.2019 16:24
Tilaajille
Suomen Kuvalehden päätoimittaja Ville Pernaa irtisanoutui

Suomen Ku­va­leh­den pää­toi­mit­ta­ja Ville Pernaa ir­ti­sa­nou­tui

31.12.2019 10:29
Analyysi: Vihattu aktiivimalli jää historiaan, mutta työtön voi huokaista vain hetken

Ana­lyy­si: Vihattu ak­tii­vi­mal­li jää his­to­riaan, mutta työtön voi huo­kais­ta vain hetken

31.12.2019 07:00
"Raikas tuulahdus jostain 1980–90-luvuilta" – Työelämäprofessorin mukaan paras tulos syntyy harvoin pelottelemalla

"Raikas tuu­lah­dus jostain 1980–90-lu­vuil­ta" – Työ­elä­mä­pro­fes­so­rin mukaan paras tulos syntyy harvoin pe­lot­te­le­mal­la

23.12.2019 13:49
Yritykset ovat yllättäen hyötyneet palkkatuesta – yli kaksi kolmesta jatkoi palkkatuetun työsuhdetta tuen loputtua, kertoo tuore kysely

Yri­tyk­set ovat yl­lät­täen hyö­ty­neet palk­ka­tues­ta – yli kaksi kol­mes­ta jatkoi palk­ka­tue­tun työ­suh­det­ta tuen lo­put­tua, kertoo tuore kysely

23.12.2019 06:01
Postitonttu eteni valtiovarainministeriksi – Katri Kulmuni otti kantaa "myyjätyttö"-kohuun tonttukuvalla ja muisteli omaa työhistoriaansa

Pos­ti­tont­tu eteni val­tio­va­rain­mi­nis­te­rik­si – Katri Kulmuni otti kantaa "myy­jä­tyt­tö"-ko­huun tont­tu­ku­val­la ja muis­te­li omaa työ­his­to­riaan­sa

22.12.2019 15:41
Mehukkaan ansioluettelon puute ja alaikäisyys vievät nuorten työt – Nuorten työelämää puntaroidaan, vaikka pitäisi osallistaa
Kolumni Aino Rouhiainen

Me­huk­kaan an­sio­luet­te­lon puute ja ala­ikäi­syys vievät nuorten työt – Nuorten työ­elä­mää pun­ta­roi­daan, vaikka pitäisi osal­lis­taa

20.12.2019 06:30
Vanhemmat

Urat ur­ke­ne­vat Af­ga­nis­ta­nin nai­sil­le uhkista ja pom­meis­ta huo­li­mat­ta – Yhä useampi alalla, jossa oli ennen vain miehiä

08.12.2019 08:00
Lappsetin juuret ovat joulussa – 80 vuotta täyttävä teollisuusneuvos Antero Ikäheimo on huolissaan suomalaisten kielitaidon kaventumisesta

Lapp­se­tin juuret ovat jou­lus­sa – 80 vuotta täyt­tä­vä teol­li­suus­neu­vos Antero Ikä­hei­mo on huo­lis­saan suo­ma­lais­ten kie­li­tai­don ka­ven­tu­mi­ses­ta

06.12.2019 08:00
Etätyö ei yleisty, koska organisaation johto ei luota työntekijöihin
Kolumni Katja Kärki

Etätyö ei yleis­ty, koska or­ga­ni­saa­tion johto ei luota työn­te­ki­jöi­hin

04.12.2019 06:30
Päiväkirja: Kyllä opettaja olisi ylpeä

Päi­vä­kir­ja: Kyllä opet­ta­ja olisi ylpeä

28.11.2019 06:00
Lapin työttömyys väheni jälleen lokakuussa – matkailu, hoitoala ja rakennuspuoli etsivät erityisesti osaavia tekijöitä

Lapin työt­tö­myys väheni jälleen lo­ka­kuus­sa – mat­kai­lu, hoi­to­ala ja ra­ken­nus­puo­li etsivät eri­tyi­ses­ti osaavia te­ki­jöi­tä

26.11.2019 08:42
Teknologiateollisuus valmis luopumaan työntekijöiden kiky-tunneista: "Vie tilaa palkankorotuksilta"

Tek­no­lo­gia­teol­li­suus valmis luo­pu­maan työn­te­ki­jöi­den ki­ky-tun­neis­ta: "Vie tilaa pal­kan­ko­ro­tuk­sil­ta"

25.11.2019 16:07
Teknologiateollisuus valmis luopumaan työntekijöiden kiky-tunneista: "Vie tilaa palkankorotuksilta"

Tek­no­lo­gia­teol­li­suus valmis luo­pu­maan työn­te­ki­jöi­den ki­ky-tun­neis­ta: "Vie tilaa pal­kan­ko­ro­tuk­sil­ta"

25.11.2019 14:23
Muistatko nämä tutut kasvot 1980-luvun lopulta? Takavuosien Miss Suomi raivasi tiensä kansainvälisen sijoitusmaailman näköalapaikalle

Muis­tat­ko nämä tutut kasvot 1980-lu­vun lo­pul­ta? Ta­ka­vuo­sien Miss Suomi raivasi tiensä kan­sain­vä­li­sen si­joi­tus­maail­man nä­kö­ala­pai­kal­le

23.11.2019 08:00
Tilaajille