Työelämä
Viimeisin 4 tuntia
R-kioski sulkee jälleen kolme myymälää Lapista: yhden Kemistä ja kaksi Rovaniemeltä – ketju yrittää muuttaa kioskeja peliluolista kahviloiksi

R-kios­ki sulkee jälleen kolme myy­mä­lää La­pis­ta: yhden Kemistä ja kaksi Ro­va­nie­mel­tä – ketju yrittää muuttaa kios­ke­ja pe­li­luo­lis­ta kah­vi­loik­si

18:30
Tilaajille
Viikko
Joka kolmas lähihoitaja ja peruskoulun opettaja jää eläkkeelle kymmenen vuoden sisään – Kunta-alan eläköitysmistahti on Lapissa koko maan rajuin

Joka kolmas lä­hi­hoi­ta­ja ja pe­rus­kou­lun opet­ta­ja jää eläk­keel­le kym­me­nen vuoden sisään – Kun­ta-alan elä­köi­tys­mis­tah­ti on Lapissa koko maan rajuin

19.02.2020 06:00
Tilaajille
Teollisuuspatruuna Antti Aarnio-Wihuri aloitti työnteon kuusivuotiaana – suomalaisten asenne työhön ihmetyttää: "Ei katsota, että tämä on minun tehtäväni"

Teol­li­suus­pat­ruu­na Antti Aar­nio-Wi­hu­ri aloitti työn­teon kuu­si­vuo­tiaa­na – suo­ma­lais­ten asenne työhön ih­me­tyt­tää: "Ei kat­so­ta, että tämä on minun teh­tä­vä­ni"

18.02.2020 07:00
Kolumni: Työelämä on maanpäällinen inferno
Kolumni Anna Häkkinen

Ko­lum­ni: Työ­elä­mä on maan­pääl­li­nen inferno

17.02.2020 06:15
Suomen paras työpaikka tuli Lappiin osaajien luo – Ohjelmistoyritys Alfame tuli Rovaniemelle vuosi sitten, nyt se tarvitsee jo isommat tilat

Suomen paras työ­paik­ka tuli Lappiin osaa­jien luo – Oh­jel­mis­to­yri­tys Alfame tuli Ro­va­nie­mel­le vuosi sitten, nyt se tar­vit­see jo isommat tilat

14.02.2020 06:00
Tilaajille
Kuukausi
Mielipide Jaakko Alamommo

Lu­ki­jal­ta: Kunnat yh­teis­työ­hön Me­ri-La­pis­sa

06.02.2020 13:18
Pitääkö omaishoidosta maksaa palkkaa – ja kenen se pitäisi maksaa?
Kolumni Pekka Vuollo

Pitääkö omais­hoi­dos­ta maksaa palkkaa – ja kenen se pitäisi maksaa?

04.02.2020 07:00
Lukijalta: Työpäivän aikana voisi myös lemmiskellä
Mielipide Miikka Keränen

Lu­ki­jal­ta: Työ­päi­vän aikana voisi myös lem­mis­kel­lä

22.01.2020 15:46
Vera Fiorentinolla on ammatti, jota ei ole kenelläkään muulla: turistisosiaalityöntekijä auttaa sairaalaan joutuneita matkailijoita selvittämään hoidon maksajan ja keinot palata kotiin

Vera Fio­ren­ti­nol­la on am­mat­ti, jota ei ole ke­nel­lä­kään muulla: tu­ris­ti­so­siaa­li­työn­te­ki­jä auttaa sai­raa­laan jou­tu­nei­ta mat­kai­li­joi­ta sel­vit­tä­mään hoidon mak­sa­jan ja keinot palata kotiin

22.01.2020 06:30
Tilaajille
Vanhemmat
Työmarkkinoilla riittää kiistoja, mutta yhteisymmärrys on sentään yhdestä asiasta
Kolumni Jussi Orell

Työ­mark­ki­noil­la riittää kiis­to­ja, mutta yh­teis­ym­mär­rys on sentään yhdestä asiasta

16.01.2020 07:00
Sassalin vanha koulu Sodankylässä sai uuden elämän perheen kotina ja yhteisöllisenä asuintilana: " Kassaan ei tällaisesta kauheasti kerry, mutta ei tässä tule miinustakaan"

Sas­sa­lin vanha koulu So­dan­ky­läs­sä sai uuden elämän perheen kotina ja yh­tei­söl­li­se­nä asuin­ti­la­na: " Kassaan ei täl­lai­ses­ta kau­heas­ti kerry, mutta ei tässä tule mii­nus­ta­kaan"

15.01.2020 19:16
Tilaajille
Yli puolet yrittäjistä on yksinyrittäjiä – Suomen Yrittäjien mukaan hallituksen kannattaa vahvistaa yksinyrittäjien asemaa, koska se auttaa työllisyystavoitteeseen pääsemistä

Yli puolet yrit­tä­jis­tä on yk­sin­yrit­tä­jiä – Suomen Yrit­tä­jien mukaan hal­li­tuk­sen kan­nat­taa vah­vis­taa yk­sin­yrit­tä­jien asemaa, koska se auttaa työl­li­syys­ta­voit­tee­seen pää­se­mis­tä

07.01.2020 09:47
"Työmuistiin mahtuu vähän ja se ylikuormittuu helposti" – Tapani Riekki pohtii kirjassa, kuinka sälän ja keskeytysten täyttämistä päivistä päästään kohti parempaa työelämää

"Työ­muis­tiin mahtuu vähän ja se yli­kuor­mit­tuu hel­pos­ti" – Tapani Riekki pohtii kir­jas­sa, kuinka sälän ja kes­key­tys­ten täyt­tä­mis­tä päi­vis­tä pääs­tään kohti pa­rem­paa työ­elä­mää

06.01.2020 15:00
Tilaajille
Simo ja Kirsti Aalto ovat aviopari, jota yhdistää taikuus

Simo ja Kirsti Aalto ovat avio­pa­ri, jota yh­dis­tää taikuus

05.01.2020 11:44
"Koko varallaolojärjestelmä voi tulla tiensä päähän", sanoo pelastusjohtaja – Palkkasaatavakiista repii Oulu-Koillismaan pelastuslaitosta

"Koko va­ral­la­olo­jär­jes­tel­mä voi tulla tiensä pää­hän", sanoo pe­las­tus­joh­ta­ja – Palk­ka­saa­ta­va­kiis­ta repii Ou­lu-Koil­lis­maan pe­las­tus­lai­tos­ta

31.12.2019 16:24
Tilaajille
Suomen Kuvalehden päätoimittaja Ville Pernaa irtisanoutui

Suomen Ku­va­leh­den pää­toi­mit­ta­ja Ville Pernaa ir­ti­sa­nou­tui

31.12.2019 10:29
Analyysi: Vihattu aktiivimalli jää historiaan, mutta työtön voi huokaista vain hetken

Ana­lyy­si: Vihattu ak­tii­vi­mal­li jää his­to­riaan, mutta työtön voi huo­kais­ta vain hetken

31.12.2019 07:00
"Raikas tuulahdus jostain 1980–90-luvuilta" – Työelämäprofessorin mukaan paras tulos syntyy harvoin pelottelemalla

"Raikas tuu­lah­dus jostain 1980–90-lu­vuil­ta" – Työ­elä­mä­pro­fes­so­rin mukaan paras tulos syntyy harvoin pe­lot­te­le­mal­la

23.12.2019 13:49
Yritykset ovat yllättäen hyötyneet palkkatuesta – yli kaksi kolmesta jatkoi palkkatuetun työsuhdetta tuen loputtua, kertoo tuore kysely

Yri­tyk­set ovat yl­lät­täen hyö­ty­neet palk­ka­tues­ta – yli kaksi kol­mes­ta jatkoi palk­ka­tue­tun työ­suh­det­ta tuen lo­put­tua, kertoo tuore kysely

23.12.2019 06:01
Postitonttu eteni valtiovarainministeriksi – Katri Kulmuni otti kantaa "myyjätyttö"-kohuun tonttukuvalla ja muisteli omaa työhistoriaansa

Pos­ti­tont­tu eteni val­tio­va­rain­mi­nis­te­rik­si – Katri Kulmuni otti kantaa "myy­jä­tyt­tö"-ko­huun tont­tu­ku­val­la ja muis­te­li omaa työ­his­to­riaan­sa

22.12.2019 15:41