Työehtosopimusneuvottelut
Kuukausi ja vanhemmat

Pos­ti­alan neu­vot­te­lut jat­ku­vat tänään kello 13 val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­jan luona – muut liitot päät­tä­vät tu­lok­sen pe­rus­teel­la tu­ki­toi­mis­taan PAU:n lakolle

13.11.2019 11:21
Teollisuusliitto lisää painostustoimiaan: Pidentää ja laajentaa ylityökieltoa

Teol­li­suus­liit­to lisää pai­nos­tus­toi­miaan: Pi­den­tää ja laa­jen­taa yli­työ­kiel­toa

08.11.2019 16:48
Syksyn isot neuvottelut pahasti solmussa: teknologiasektorilla ylityökielto, postilakko uhkaa parin viikon päästä

Syksyn isot neu­vot­te­lut pahasti sol­mus­sa: tek­no­lo­gia­sek­to­ril­la yli­työ­kiel­to, pos­ti­lak­ko uhkaa parin viikon päästä

01.11.2019 17:00
Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden työehtosopimusneuvotteluissa ei saatu aikaan päänavausta: Sopimukseton tila alkaa perjantaina

Teol­li­suus­lii­ton ja Tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den työ­eh­to­so­pi­mus­neu­vot­te­luis­sa ei saatu aikaan pää­na­vaus­ta: So­pi­muk­se­ton tila alkaa per­jan­tai­na

31.10.2019 18:22
"Todennäköisempää, että lakko toteutuu" – Postin parantunut tulos hämmentää PAU:n puheenjohtajaa, koska yhtiö on vedonnut palkkakiistassa talousvaikeuksiin

"To­den­nä­köi­sem­pää, että lakko to­teu­tuu" – Postin pa­ran­tu­nut tulos häm­men­tää PAU:n pu­heen­joh­ta­jaa, koska yhtiö on ve­don­nut palk­ka­kiis­tas­sa ta­lous­vai­keuk­siin

29.10.2019 19:20