Työehtosopimusneuvottelut
Kuukausi
Työmarkkinoilla riittää kiistoja, mutta yhteisymmärrys on sentään yhdestä asiasta
Kolumni Jussi Orell

Työ­mark­ki­noil­la riittää kiis­to­ja, mutta yh­teis­ym­mär­rys on sentään yhdestä asiasta

16.01.2020 07:00
Pääkirjoitus: Aika ei hoida kuntatalouden ongelmia kuntoon, vaan kuntapäättäjä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Aika ei hoida kun­ta­ta­lou­den on­gel­mia kun­toon, vaan kun­ta­päät­tä­jä

15.01.2020 04:30
Kuntalaisten palveluista synkkä ennuste – säästämään joudutaan pitkään ja uudet uhat koputtelevat jo ovella

Kun­ta­lais­ten pal­ve­luis­ta synkkä ennuste – sääs­tä­mään jou­du­taan pitkään ja uudet uhat ko­put­te­le­vat jo ovella

13.01.2020 07:00
Pääkirjoitus: Työmarkkinoille syntyi päänavaus, mutta linjan pitäminen on epävarmaa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Työ­mark­ki­noil­le syntyi pää­na­vaus, mutta linjan pi­tä­mi­nen on epä­var­maa

05.01.2020 17:11
Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuus jatkavat neuvotteluja taas perjantaina

Teol­li­suus­liit­to ja Tek­no­lo­gia­teol­li­suus jat­ka­vat neu­vot­te­lu­ja taas per­jan­tai­na

02.01.2020 22:16
Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuus jatkavat työehtosopimusneuvotteluja torstaina – kiistaa on ainoastaan palkankorotuksista

Teol­li­suus­liit­to ja Tek­no­lo­gia­teol­li­suus jat­ka­vat työ­eh­to­so­pi­mus­neu­vot­te­lu­ja tors­tai­na – kiistaa on ai­noas­taan pal­kan­ko­ro­tuk­sis­ta

30.12.2019 12:51
Matkailualan kasvu kannustaa sujuviin työehtosopimusneuvotteluihin, mutta keväällä voi olla luvassa tiukkaa vääntöäkin

Mat­kai­lu­alan kasvu kan­nus­taa su­ju­viin työeh­to­so­pi­mus­neu­vot­te­lui­hin, mutta ke­vääl­lä voi olla luvassa tiukkaa vään­töä­kin

27.12.2019 19:00
Vanhemmat
Mielipide Harri Rapo

Lu­ki­jal­ta: Palk­ko­jen alen­nus­myyn­tiin ei tar­vet­ta

09.12.2019 12:03
Jopa 100 000 työntekijää aloitti lakon – Teollisuusliiton Aalto ei niele puheita suhdanteiden heikkenemisestä: "Työnantaja maalaa ne synkät pilvet"

Jopa 100 000 työn­te­ki­jää aloitti lakon – Teol­li­suus­lii­ton Aalto ei niele puheita suh­dan­tei­den heik­ke­ne­mi­ses­tä: "Työ­nan­ta­ja maalaa ne synkät pilvet"

09.12.2019 08:28
"Sen verran kaukana näkemykset ovat" – Sovittelijan mukaan teknologia-alan palkkakiistassa ei edellytyksiä uudelle sovintoesitykselle

"Sen verran kaukana nä­ke­myk­set ovat" – So­vit­te­li­jan mukaan tek­no­lo­gia-alan palk­ka­kiis­tas­sa ei edel­ly­tyk­siä uudelle so­vin­to­esi­tyk­sel­le

04.12.2019 21:13
"Vuonna 2017 ei tullut tukea omistajalta"– PAU:n puheenjohtaja Heidi Nieminen toivoo myös Postin varhaisjakelijoiden asemaan parannusta

"Vuonna 2017 ei tullut tukea omis­ta­jal­ta"– PAU:n pu­heen­joh­ta­ja Heidi Nie­mi­nen toivoo myös Postin var­hais­ja­ke­li­joi­den asemaan pa­ran­nus­ta

28.11.2019 19:41
Pääkirjoitus: Lakon ratkaisussa pallo on nyt Postilla
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Lakon rat­kai­sus­sa pallo on nyt Pos­til­la

25.11.2019 17:28
Postin riitaan otettiin lisäaika, ratkaisua odotetaan kello 17.30 – Jos kiistaan ei löydy sopua, tukilakot laajenevat maanantaina

Postin riitaan otet­tiin li­säai­ka, rat­kai­sua odo­te­taan kello 17.30 – Jos kiis­taan ei löydy sopua, tu­ki­la­kot laa­je­ne­vat maa­nan­tai­na

24.11.2019 10:11
Saako työryhmä avattua postialan täysjumin viikonlopun aikana? – Bulevardilla kuultu henkilöitä yksi kerrallaan

Saako työ­ryh­mä avattua pos­ti­alan täys­ju­min vii­kon­lo­pun aikana? – Bu­le­var­dil­la kuultu hen­ki­löi­tä yksi ker­ral­laan

23.11.2019 17:24
Postilakon tukitoimet laajenevat: ensi viikolla postin käsittely loppuu asiamiesposteissa

Pos­ti­la­kon tu­ki­toi­met laa­je­ne­vat: ensi vii­kol­la postin kä­sit­te­ly loppuu asia­mies­pos­teis­sa

18.11.2019 07:48

Pos­ti­alan neu­vot­te­lut jat­ku­vat tänään kello 13 val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­jan luona – muut liitot päät­tä­vät tu­lok­sen pe­rus­teel­la tu­ki­toi­mis­taan PAU:n lakolle

13.11.2019 11:21
Teollisuusliitto lisää painostustoimiaan: Pidentää ja laajentaa ylityökieltoa

Teol­li­suus­liit­to lisää pai­nos­tus­toi­miaan: Pi­den­tää ja laa­jen­taa yli­työ­kiel­toa

08.11.2019 16:48
Syksyn isot neuvottelut pahasti solmussa: teknologiasektorilla ylityökielto, postilakko uhkaa parin viikon päästä

Syksyn isot neu­vot­te­lut pahasti sol­mus­sa: tek­no­lo­gia­sek­to­ril­la yli­työ­kiel­to, pos­ti­lak­ko uhkaa parin viikon päästä

01.11.2019 17:00
Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden työehtosopimusneuvotteluissa ei saatu aikaan päänavausta: Sopimukseton tila alkaa perjantaina

Teol­li­suus­lii­ton ja Tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den työ­eh­to­so­pi­mus­neu­vot­te­luis­sa ei saatu aikaan pää­na­vaus­ta: So­pi­muk­se­ton tila alkaa per­jan­tai­na

31.10.2019 18:22
"Todennäköisempää, että lakko toteutuu" – Postin parantunut tulos hämmentää PAU:n puheenjohtajaa, koska yhtiö on vedonnut palkkakiistassa talousvaikeuksiin

"To­den­nä­köi­sem­pää, että lakko to­teu­tuu" – Postin pa­ran­tu­nut tulos häm­men­tää PAU:n pu­heen­joh­ta­jaa, koska yhtiö on ve­don­nut palk­ka­kiis­tas­sa ta­lous­vai­keuk­siin

29.10.2019 19:20