TV-sarjat
Viimeisin tunti
Salkkarit-tähti Nora Rinne Pihlajasadusta: "Koronan vuoksi intiimikohtauksia on poistettu tai tehty toisella lailla" – Leikkisässä rinnakkaissarjassa nähdään toisenlainen Camilla

Salk­ka­rit-täh­ti Nora Rinne Pih­la­ja­sa­dus­ta: "Ko­ro­nan vuoksi in­tii­mi­koh­tauk­sia on pois­tet­tu tai tehty toi­sel­la lailla" – Leik­ki­säs­sä rin­nak­kais­sar­jas­sa nähdään toi­sen­lai­nen Camilla

07:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Haaparannanlehti: Suomen Selviytyjien uusi kausi saatetaan kuvata Haaparannan saaristossa – ruotsalaisen version rakennustyöt jo alkaneet

Haa­pa­ran­nan­leh­ti: Suomen Sel­viy­ty­jien uusi kausi saa­te­taan kuvata Haa­pa­ran­nan saa­ris­tos­sa – ruot­sa­lai­sen version ra­ken­nus­työt jo al­ka­neet

26.06.2020 12:37 0
Tilaajille
Kilpailu tropiikissa vaihtuu koronan takia selviytymiseen Haaparannan saaristossa – Ruotsin seuraava Robinson aiotaan kuvata Seskar-Furön saarella

Kil­pai­lu tro­pii­kis­sa vaihtuu koronan takia sel­viy­ty­mi­seen Haa­pa­ran­nan saa­ris­tos­sa – Ruotsin seu­raa­va Ro­bin­son aiotaan kuvata Ses­kar-Fu­rön saa­rel­la

11.06.2020 12:44 0
Tilaajille
Päiväkirja: Hyacinthin naapurina
Kolumni Pekka Luokkala

Päi­vä­kir­ja: Hya­cint­hin naa­pu­ri­na

09.06.2020 12:46 0
Tilaajille
Postimies ryhtyy salapoliisiksi – sarjassa irvaillaan hyväntahtoisesti modernin tietotekniikan ja vanhanaikaisen postitoiminnan eroille

Pos­ti­mies ryhtyy sa­la­po­lii­sik­si – sar­jas­sa ir­vail­laan hy­vän­tah­toi­ses­ti mo­der­nin tie­to­tek­nii­kan ja van­han­ai­kai­sen pos­ti­toi­min­nan eroille

15.05.2020 07:00 0
Eränkävijöiden tekijä Teemu Hostikka hallitsee tv-tuotantoja myös Pallakselta käsin – työn alla on muun muassa jääkiekkosarja, jossa on mukana ivalolaisjoukkue

Erän­kä­vi­jöi­den tekijä Teemu Hos­tik­ka hal­lit­see tv-tuo­tan­to­ja myös Pal­lak­sel­ta käsin – työn alla on muun muassa jää­kiek­ko­sar­ja, jossa on mukana iva­lo­lais­jouk­kue

22.12.2019 18:00 0
Tilaajille
He päättivät tehdä Kaikki synnit rohkeasti, elokuvatyylillä – "Katsojat on saatava uskomaan ja rakastamaan"

He päät­ti­vät tehdä Kaikki synnit roh­keas­ti, elo­ku­va­tyy­lil­lä – "Kat­so­jat on saatava us­ko­maan ja ra­kas­ta­maan"

22.12.2019 07:00 0
Tilaajille
Vampyyrielokuvia ja sukellus 50-luvun Amerikkaan – Lapin Kansan toimitus suosittelee elokuvia ja tv-sarjoja, joihin kannattaa tutustua joululomalla

Vam­pyy­ri­elo­ku­via ja su­kel­lus 50-lu­vun Ame­rik­kaan – Lapin Kansan toi­mi­tus suo­sit­te­lee elo­ku­via ja tv-sar­jo­ja, joihin kan­nat­taa tu­tus­tua jou­lu­lo­mal­la

20.12.2019 18:42 0
Tilaajille
Yhden itsemurha vaikuttaa koko ystäväjoukkoon – amerikkalaissarja A Million Little Things sukeltaa neljän perheen elämään

Yhden it­se­mur­ha vai­kut­taa koko ys­tä­vä­jouk­koon – ame­rik­ka­lais­sar­ja A Million Little Things su­kel­taa neljän perheen elämään

23.10.2019 07:00 0