Tv-ohjelmat
Postimies ryhtyy salapoliisiksi – sarjassa irvaillaan hyväntahtoisesti modernin tietotekniikan ja vanhanaikaisen postitoiminnan eroille

Pos­ti­mies ryhtyy sa­la­po­lii­sik­si – sar­jas­sa ir­vail­laan hy­vän­tah­toi­ses­ti mo­der­nin tie­to­tek­nii­kan ja van­han­ai­kai­sen pos­ti­toi­min­nan eroille

15.05.2020 07:00 0
Saamenkielinen Muumilaakso alkaa Ylellä – Áilu Valle antaa äänensä Muumipeikolle

Saa­men­kie­li­nen Muu­mi­laak­so alkaa Ylellä – Áilu Valle antaa äänensä Muu­mi­pei­kol­le

30.03.2020 09:25 0
Tilaajille
Rokotusvastaisuuden juuret löytyvät kaukaa historiasta – dokumentti kertoo myös siitä, miten netissä leviävät trollit liittyvät asiaan

Ro­ko­tus­vas­tai­suu­den juuret löy­ty­vät kaukaa his­to­rias­ta – do­ku­ment­ti kertoo myös siitä, miten netissä le­viä­vät trollit liit­ty­vät asiaan

06.02.2020 07:30 0
Tilaajille
Suomen supernanny Pia Penttala: Lasten aggressiivisuus ja levottomuus johtuvat usein vuorovaikutuksen puutteesta – monessa perheessä älylaitteet ovat ongelma

Suomen su­per­nan­ny Pia Pent­ta­la: Lasten ag­gres­sii­vi­suus ja le­vot­to­muus joh­tu­vat usein vuo­ro­vai­ku­tuk­sen puut­tees­ta – monessa per­hees­sä äly­lait­teet ovat ongelma

04.02.2020 08:27 0
Päiväkirja: Historiaa vakavasti ja kepeästi

Päi­vä­kir­ja: His­to­riaa va­ka­vas­ti ja ke­peäs­ti

30.01.2020 08:31 0
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Lempeä mies joutuu julmaan kierteeseen tuoreessa italialaiselokuvassa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Lempeä mies joutuu julmaan kier­tee­seen tuo­rees­sa ita­lia­lais­elo­ku­vas­sa

17.01.2020 07:00 0
Superkoira on jo tehty – tv-dokumentti näyttää, että mittatilausvauvat eivät ole kaukana

Su­per­koi­ra on jo tehty – tv-do­ku­ment­ti näyt­tää, että mit­ta­ti­laus­vau­vat eivät ole kaukana

15.01.2020 07:00 0
Arvio: Rentoa retkeilyä ja tiukkaa tietoa Peltsin ja Tomin matkassa Itämerellä

Arvio: Rentoa ret­kei­lyä ja tiukkaa tietoa Peltsin ja Tomin mat­kas­sa Itä­me­rel­lä

30.12.2019 07:00 0
Tilaajille
Arvio: Äijä on mukana, kun Eränkävijät lähti maailmalle – Doris Hiebeler kouluttaa metsästyshaukkoja

Arvio: Äijä on mukana, kun Erän­kä­vi­jät lähti maail­mal­le – Doris Hie­be­ler kou­lut­taa met­säs­tys­hauk­ko­ja

29.12.2019 07:00 0
Tilaajille
Sika, se joulumielen tuo, mutta miten käy joulupöydässä? – Dokumentti kertoo viisaista sioista, jotka ratkovat nokkelasti ongelmia

Sika, se jou­lu­mie­len tuo, mutta miten käy jou­lu­pöy­däs­sä? – Do­ku­ment­ti kertoo vii­sais­ta siois­ta, jotka rat­ko­vat nok­ke­las­ti on­gel­mia

14.12.2019 12:00 0
Yhden itsemurha vaikuttaa koko ystäväjoukkoon – amerikkalaissarja A Million Little Things sukeltaa neljän perheen elämään

Yhden it­se­mur­ha vai­kut­taa koko ys­tä­vä­jouk­koon – ame­rik­ka­lais­sar­ja A Million Little Things su­kel­taa neljän perheen elämään

23.10.2019 07:00 0
Eränkävijät-sarjan uusin tulokas kalastaa mieluiten Ruotsin Lapissa ja mereen laskevien jokien rannoilla

Erän­kä­vi­jät-sar­jan uusin tulokas ka­las­taa mie­lui­ten Ruotsin Lapissa ja mereen las­ke­vien jokien ran­noil­la

13.10.2019 15:36 0
Tilaajille
Miten hyvin yökylässä nukuttaa, Maria Veitola? Suosikkiohjelman viidennen kauden alkajaisiksi vieraillaan Linda Lampeniuksen kotona Tukholmassa

Miten hyvin yö­ky­läs­sä nu­kut­taa, Maria Vei­to­la? Suo­sik­ki­oh­jel­man vii­den­nen kauden al­ka­jai­sik­si vie­rail­laan Linda Lam­pe­niuk­sen kotona Tuk­hol­mas­sa

03.10.2019 08:40 0
Kolmas Puhdistuksen yö -elokuva mässäilee väkivallalla – luvassa Amerikan hirmuisimmat presidentinvaalit

Kolmas Puh­dis­tuk­sen yö -e­lo­ku­va mäs­säi­lee vä­ki­val­lal­la – luvassa Ame­ri­kan hir­mui­sim­mat pre­si­den­tin­vaa­lit

03.10.2019 08:39 0
Tästä on romantiikkaristeily kaukana – Hannu-Pekka Björkman hyytää roolissaan

Tästä on ro­man­tiik­ka­ris­tei­ly kaukana – Han­nu-Pek­ka Björk­man hyytää roo­lis­saan

29.09.2019 07:00 0
Mika Siirilä, 47, perusti yrityksen vaikka ei osaa lukea

Mika Sii­ri­lä, 47, perusti yri­tyk­sen vaikka ei osaa lukea

27.09.2019 08:47 0
Tilaajille
Miten Timo Lavikainen pärjää parketilla – lähtee tanssikisaan suoraan varastohommista

Miten Timo La­vi­kai­nen pärjää par­ke­til­la – lähtee tans­si­ki­saan suoraan va­ras­to­hom­mis­ta

22.09.2019 11:51 0
Manun pelikaverit muistelevat

Manun pe­li­ka­ve­rit muis­te­le­vat

16.09.2019 07:00 0