tuulivoima
Mikä on projekti Idefix ja miksi metsän keskelle Simoon tehdään Pohjoismaiden suurinta sähkövarastoa?

Mikä on pro­jek­ti Idefix ja miksi metsän kes­kel­le Simoon tehdään Poh­jois­mai­den suu­rin­ta säh­kö­va­ras­toa?

08.11.2019 18:30
Tilaajille
Ilmatieteenlaitos: Tuulivoimaa kannattaisi rakentaa Pohjois-Lappiin tuotantovarmuuden parantamiseksi

Il­ma­tie­teen­lai­tos: Tuu­li­voi­maa kan­nat­tai­si ra­ken­taa Poh­jois-Lap­piin tuo­tan­to­var­muu­den pa­ran­ta­mi­sek­si

10.10.2019 14:56
Maailman suurimpaan tuulipuistoon Perämeren länsirannikolle julkistettiin 0,5–1 miljardin investointi

Maail­man suu­rim­paan tuu­li­puis­toon Pe­rä­me­ren län­si­ran­ni­kol­le jul­kis­tet­tiin 0,5–1 mil­jar­din in­ves­toin­ti

09.10.2019 16:29
NRK: Suuri osa norjalaiskunnista vastustaa tuulivoimaa – selvityksen 56:sta kunnasta vain neljä suhtautuu tuulipuistoihin myönteisesti

NRK: Suuri osa nor­ja­lais­kun­nis­ta vas­tus­taa tuu­li­voi­maa – sel­vi­tyk­sen 56:sta kun­nas­ta vain neljä suh­tau­tuu tuu­li­puis­toi­hin myön­tei­ses­ti

02.10.2019 16:10