Tuulivoima
Kuukausi
Sodankylän kunnanhallituksen erottamisasia valtuuston käsiteltäväksi

So­dan­ky­län kun­nan­hal­li­tuk­sen erot­ta­mis­asia val­tuus­ton kä­si­tel­tä­väk­si

31.03.2020 12:19
Mielipide Pertti Tapio

Lu­ki­jal­ta: Kunta päättää tuu­li­voi­mas­ta, ei Met­sä­hal­li­tus

25.03.2020 15:15
Sodankylän kunnanhallituksen erottamista pohtivat kokoukset siirtyvät

So­dan­ky­län kun­nan­hal­li­tuk­sen erot­ta­mis­ta poh­ti­vat ko­kouk­set siir­ty­vät

17.03.2020 10:22
Mielipide Auvo Autio

Lu­ki­jal­ta: Pai­kal­li­sia on kuun­nel­ta­va

12.03.2020 05:01
Mielipide Kirsi Mäkitalo

Lu­ki­jal­ta: Nuttion kaa­voit­ta­mi­nen ei tuo kun­nal­le tuloja

10.03.2020 15:40
Pääkirjoitus: Puhuri käy tuulivoimaa vastaan, koska yhä harvempi haluaa sähköntekovatkainta maisemaansa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Puhuri käy tuu­li­voi­maa vas­taan, koska yhä har­vem­pi haluaa säh­kön­te­ko­vat­kain­ta mai­se­maan­sa

07.03.2020 17:45
Vanhemmat
Putositko kärryiltä Lapin tuulivoimahankkeista? Katso jutustamme, nouseeko kotikuntaasi uutta tuulivoimaa

Pu­to­sit­ko kär­ryil­tä Lapin tuu­li­voi­ma­hank­keis­ta? Katso ju­tus­tam­me, nou­see­ko ko­ti­kun­taa­si uutta tuu­li­voi­maa

03.03.2020 06:30
Tilaajille
Painavatko rahakorvaukset enemmän kuin jokilaakson arvot, ihmettelee ruotsalainen – Rajanaapurit eivät voi enää mitään Tornion Kitkiäisvaaraan myllyille, mutta uusia he eivät enää halua

Pai­na­vat­ko ra­ha­kor­vauk­set enemmän kuin jo­ki­laak­son arvot, ih­met­te­lee ruot­sa­lai­nen – Ra­ja­naa­pu­rit eivät voi enää mitään Tornion Kit­kiäis­vaa­raan myl­lyil­le, mutta uusia he eivät enää halua

01.03.2020 18:00
Tilaajille
Sodankylän valtuusto näytti vihreää valoa tuulivoimalle: Kaikki yksitoista tuulivoimapotentiaalista aluetta halutaan maakuntakaavaan

So­dan­ky­län val­tuus­to näytti vihreää valoa tuu­li­voi­mal­le: Kaikki yk­si­tois­ta tuu­li­voi­ma­po­ten­tiaa­lis­ta aluetta ha­lu­taan maa­kun­ta­kaa­vaan

27.02.2020 21:12
Lukijalta: Tuulivoimaa ei voida sivuuttaa
Mielipide Tuula Annala

Lu­ki­jal­ta: Tuu­li­voi­maa ei voida si­vuut­taa

26.02.2020 08:24
Lukijalta: Pikavipillä pinteestä porollisten kustannuksella?
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Pi­ka­vi­pil­lä pin­tees­tä po­rol­lis­ten kus­tan­nuk­sel­la?

25.02.2020 08:06
Kemijärven ensimmäinen tuulivoimayleiskaava päätökseen

Ke­mi­jär­ven en­sim­mäi­nen tuu­li­voi­ma­yleis­kaa­va pää­tök­seen

24.02.2020 19:44
Tilaajille
Nuttion tuulivoimapuisto vielä valtuuston käsittelyyn Sodankylässä

Nuttion tuu­li­voi­ma­puis­to vielä val­tuus­ton kä­sit­te­lyyn So­dan­ky­läs­sä

22.02.2020 13:05
Sodankylän kunnanhallitus poistaa Nuttion tuulivoima-alueen maakuntakaavasta

So­dan­ky­län kun­nan­hal­li­tus poistaa Nuttion tuu­li­voi­ma-alueen maa­kun­ta­kaa­vas­ta

18.02.2020 10:56
Tornionlaakson Sähkön korkea siirtohinnoittelu tekee Palovaaran tuulivoimapuistosta kannattamattoman: "Verkkoyhtiö ei aio tehdä mitään"

Tor­nion­laak­son Sähkön korkea siir­to­hin­noit­te­lu tekee Pa­lo­vaa­ran tuu­li­voi­ma­puis­tos­ta kan­nat­ta­mat­to­man: "Verk­koyh­tiö ei aio tehdä mitään"

17.02.2020 06:30
Puhtaita tuulia Simossa

Puh­tai­ta tuulia Simossa

13.02.2020 06:00
Länsirannikko pysyy Suomen tuulivoimakeskittymänä – Pikkukaupungin johtaja: "Ilman muuta merkittävä lisätulon lähde"

Län­si­ran­nik­ko pysyy Suomen tuu­li­voi­ma­kes­kit­ty­mä­nä – Pik­ku­kau­pun­gin joh­ta­ja: "Ilman muuta mer­kit­tä­vä li­sä­tu­lon lähde"

06.02.2020 11:12
Selvitys: Lapissa on maan kolmanneksi eniten tuulivoimaa – sijoitus putosi viime vuodelta

Sel­vi­tys: Lapissa on maan kol­man­nek­si eniten tuu­li­voi­maa – si­joi­tus putosi viime vuo­del­ta

06.02.2020 09:09
Nuolivaaran tuulivoimapuiston kaava hyväksyttiin Kemijärvellä

Nuo­li­vaa­ran tuu­li­voi­ma­puis­ton kaava hy­väk­syt­tiin Ke­mi­jär­vel­lä

30.01.2020 20:57
Vasta kolme vuotta sitten perustettu oululaisfirma sai urakakseen maan suurimman tuulipuiston Simoon

Vasta kolme vuotta sitten pe­rus­tet­tu ou­lu­lais­fir­ma sai ura­kak­seen maan suu­rim­man tuu­li­puis­ton Simoon

29.01.2020 12:47