Tuulivoima
Viimeisin tunti
Tuulivoimaloiden siipien kierrätystä kehitetään– Tuuliwatti uusii Simon Leipiössä neljän voimalan siivet nykyaikaisempiin

Tuu­li­voi­ma­loi­den siipien kier­rä­tys­tä ke­hi­te­tään– Tuu­li­wat­ti uusii Simon Lei­piös­sä neljän voi­ma­lan siivet ny­ky­ai­kai­sem­piin

07:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Kohta Suomessa pyörii jo lähes 400 tuulivoimalaa ilman verorahaa, ja suunnitelmissa on tuhansia lisää – Professori: "Suomikin tulee olemaan voimakas sähkönviejä"

Kohta Suo­mes­sa pyörii jo lähes 400 tuu­li­voi­ma­laa ilman ve­ro­ra­haa, ja suun­ni­tel­mis­sa on tu­han­sia lisää – Pro­fes­so­ri: "Suo­mi­kin tulee olemaan voi­ma­kas säh­kön­vie­jä"

28.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Kittilä haluaa Tuohivaaran tuulivoimahankkeen YVA-menettelyyn

Kittilä haluaa Tuo­hi­vaa­ran tuu­li­voi­ma­hank­keen YVA-me­net­te­lyyn

23.06.2020 10:43 0
Tilaajille
Pello torppasi tuulivoimakaavoituksen

Pello torp­pa­si tuu­li­voi­ma­kaa­voi­tuk­sen

25.05.2020 20:49 0
Tilaajille
Fingrid: Tuulivoimarakentamista pitäisi ohjata Perämereltä myös muualle Suomeen

Fing­rid: Tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mis­ta pitäisi ohjata Pe­rä­me­rel­tä myös muualle Suomeen

16.05.2020 18:00 0
Tervolan Valkiavaaraan suunnitellaan 41 tuulivoimalan puistoa – hankkeen eteneminen riippuu alueen maanomistajista

Ter­vo­lan Val­kia­vaa­raan suun­ni­tel­laan 41 tuu­li­voi­ma­lan puistoa – hank­keen ete­ne­mi­nen riippuu alueen maan­omis­ta­jis­ta

14.05.2020 12:26 0
Tilaajille
Kittilässä käydään tuulivoimasta periaatekeskustelu

Kit­ti­läs­sä käydään tuu­li­voi­mas­ta pe­ri­aa­te­kes­kus­te­lu

06.05.2020 16:31 0
Tilaajille
Tuulivoima-asiat jäivät pöydälle Kittilässä – Hallitus haluaa selvittää kunnan periaatteellisen kannan

Tuu­li­voi­ma-asiat jäivät pöy­däl­le Kit­ti­läs­sä – Hal­li­tus haluaa sel­vit­tää kunnan pe­ri­aat­teel­li­sen kannan

05.05.2020 20:50 0
Tilaajille
Esitys: Kittilän Kellovuoman alueelle kaavoitetaan 5–10 tuulivoimalaa – myös Tuohivaaran tulossa 4–6 voimalaa

Esitys: Kit­ti­län Kel­lo­vuo­man alueel­le kaa­voi­te­taan 5–10 tuu­li­voi­ma­laa – myös Tuo­hi­vaa­ran tulossa 4–6 voi­ma­laa

15.04.2020 21:32 0
Tilaajille
Sodankylän kunnanhallituksen erottamisasia valtuuston käsiteltäväksi

So­dan­ky­län kun­nan­hal­li­tuk­sen erot­ta­mis­asia val­tuus­ton kä­si­tel­tä­väk­si

31.03.2020 12:19 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pertti Tapio

Lu­ki­jal­ta: Kunta päättää tuu­li­voi­mas­ta, ei Met­sä­hal­li­tus

25.03.2020 15:15 0
Tilaajille
Sodankylän kunnanhallituksen erottamista pohtivat kokoukset siirtyvät

So­dan­ky­län kun­nan­hal­li­tuk­sen erot­ta­mis­ta poh­ti­vat ko­kouk­set siir­ty­vät

17.03.2020 10:22 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Auvo Autio

Lu­ki­jal­ta: Pai­kal­li­sia on kuun­nel­ta­va

12.03.2020 05:01 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kirsi Mäkitalo

Lu­ki­jal­ta: Nuttion kaa­voit­ta­mi­nen ei tuo kun­nal­le tuloja

10.03.2020 15:40 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Puhuri käy tuulivoimaa vastaan, koska yhä harvempi haluaa sähköntekovatkainta maisemaansa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Puhuri käy tuu­li­voi­maa vas­taan, koska yhä har­vem­pi haluaa säh­kön­te­ko­vat­kain­ta mai­se­maan­sa

07.03.2020 17:45 0
Tilaajille
Putositko kärryiltä Lapin tuulivoimahankkeista? Katso jutustamme, nouseeko kotikuntaasi uutta tuulivoimaa

Pu­to­sit­ko kär­ryil­tä Lapin tuu­li­voi­ma­hank­keis­ta? Katso ju­tus­tam­me, nou­see­ko ko­ti­kun­taa­si uutta tuu­li­voi­maa

03.03.2020 06:30 0
Tilaajille
Painavatko rahakorvaukset enemmän kuin jokilaakson arvot, ihmettelee ruotsalainen – Rajanaapurit eivät voi enää mitään Tornion Kitkiäisvaaraan myllyille, mutta uusia he eivät enää halua

Pai­na­vat­ko ra­ha­kor­vauk­set enemmän kuin jo­ki­laak­son arvot, ih­met­te­lee ruot­sa­lai­nen – Ra­ja­naa­pu­rit eivät voi enää mitään Tornion Kit­kiäis­vaa­raan myl­lyil­le, mutta uusia he eivät enää halua

01.03.2020 18:00 0
Tilaajille
Sodankylän valtuusto näytti vihreää valoa tuulivoimalle: Kaikki yksitoista tuulivoimapotentiaalista aluetta halutaan maakuntakaavaan

So­dan­ky­län val­tuus­to näytti vihreää valoa tuu­li­voi­mal­le: Kaikki yk­si­tois­ta tuu­li­voi­ma­po­ten­tiaa­lis­ta aluetta ha­lu­taan maa­kun­ta­kaa­vaan

27.02.2020 21:12 0
Tilaajille
Lukijalta: Tuulivoimaa ei voida sivuuttaa
Lukijalta Mielipide Tuula Annala

Lu­ki­jal­ta: Tuu­li­voi­maa ei voida si­vuut­taa

26.02.2020 08:24 0
Tilaajille
Lukijalta: Pikavipillä pinteestä porollisten kustannuksella?
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Pi­ka­vi­pil­lä pin­tees­tä po­rol­lis­ten kus­tan­nuk­sel­la?

25.02.2020 08:06 0
Tilaajille