Turve
Työryhmän on tarkoitus pohtia nyt maaliskuussa, miten Suomi kohtelee jatkossa energiaturvetta – Helsinki voisi näyttää ensin hiilen kanssa esimerkkiä

Työ­ryh­män on tar­koi­tus pohtia nyt maa­lis­kuus­sa, miten Suomi koh­te­lee jat­kos­sa ener­gia­tur­vet­ta – Hel­sin­ki voisi näyttää ensin hiilen kanssa esi­merk­kiä

01.03.2020 15:30 0
Pääkirjoitus: Puu näyttää korvaavan voimaloissa turpeen riippumatta siitä, mitä hallitus lopulta päättää
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Puu näyttää kor­vaa­van voi­ma­lois­sa turpeen riip­pu­mat­ta siitä, mitä hal­li­tus lopulta päättää

15.02.2020 11:14 0
Turpeen käyttö romahtaa ja hiilidioksidipäästöt pienenevät Rovaniemellä – Hallituksen päätökset eivät tähän vaikuta

Turpeen käyttö ro­mah­taa ja hii­li­di­ok­si­di­pääs­töt pie­ne­ne­vät Ro­va­nie­mel­lä – Hal­li­tuk­sen pää­tök­set eivät tähän vaikuta

11.02.2020 06:30 0
Tilaajille
Hallitus sopi ilmastorahastosta ja teollisuuden sähköveron laskusta – turpeen käyttöä alkaa pohtia laaja-alainen työryhmä

Hal­li­tus sopi il­mas­to­ra­has­tos­ta ja teol­li­suu­den säh­kö­ve­ron las­kus­ta – turpeen käyttöä alkaa pohtia laa­ja-alai­nen työ­ryh­mä

03.02.2020 18:14 0
Kuihtuva turveala voi saada samaa tukea kuin kivihiilikaivos – "Turvetuottajasta ei yritetä tehdä digi-insinööriä, ellei hän halua"

Kuih­tu­va tur­ve­ala voi saada samaa tukea kuin ki­vi­hii­li­kai­vos – "Tur­ve­tuot­ta­jas­ta ei yritetä tehdä di­gi-in­si­nöö­riä, ellei hän halua"

15.01.2020 18:10 0
Turpeen poltosta on päästävä eroon
Mielipide Mikkel Näkkäläjärvi

Turpeen pol­tos­ta on pääs­tä­vä eroon

16.09.2019 11:54 0