Ulkomaat: Boris Johnson eroaa kon­ser­va­tii­vi­puo­lueen joh­dos­ta, jatkaa pää­mi­nis­te­ri­nä syksyyn

Kulttuuri: Ro­va­nie­mi vah­vas­ti esillä Antti Tuiskun sta­dion­kei­koil­la syk­syl­lä

Kolumni: En muista, että olisin koskaan tun­te­nut tar­vet­ta suu­ko­tel­la tun­te­mat­to­man ihmisen kättä kadulla – en ku­vit­te­le, että miehet ovat ole­mas­sa vain minua varten

turvallisuuspolitiikka
Suomen on opittava Nato-politiikan perusläksy – Puolustusliiton tuntija muistuttaa, että ennen isoa kokousta joku laittaa aina kapulan rattaisiin

Suomen on opit­ta­va Na­to-po­li­tii­kan pe­rus­läk­sy – Puo­lus­tus­lii­ton tuntija muis­tut­taa, että ennen isoa ko­kous­ta joku laittaa aina kapulan rat­tai­siin

26.06.2022 08:00
Tilaajille
Asetelma selkiytyy Pohjolassa – Naton myötä Suomi, Ruotsi ja Norja voivat yhdessä suunnitella puolustustaan

Ase­tel­ma sel­kiy­tyy Poh­jo­las­sa – Naton myötä Suomi, Ruotsi ja Norja voivat yhdessä suun­ni­tel­la puo­lus­tus­taan

16.05.2022 06:30
Tilaajille
Suomen Nato-prosessi kääntyi valtiojohdon ulostulon myötä loppusuoralle – kriittinen odotteluaika on helpompi kestää yhtenäisenä kansana
Pääkirjoitus

Suomen Na­to-pro­ses­si kääntyi val­tio­joh­don ulos­tu­lon myötä lop­pu­suo­ral­le – kriit­ti­nen odot­te­lu­ai­ka on hel­pom­pi kestää yh­te­näi­se­nä kansana

12.05.2022 15:46 5
Tilaajille
Presidentti Niinistö ja pääministeri Marin kertomassa tänään kantansa Nato-jäsenyyden hakemisesta

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö ja pää­mi­nis­te­ri Marin ker­to­mas­sa tänään kan­tan­sa Na­to-jä­se­nyy­den ha­ke­mi­ses­ta

12.05.2022 07:34 4
Maahantulijoiden tulva voi toistua – talven 2015–16 tapaisen tempauksen masinointi itärajalle voisi olla yksi hybridivaikuttamisen keino, jolla Suomea koeteltaisiin

Maa­han­tu­li­joi­den tulva voi toistua – talven 2015–16 ta­pai­sen tem­pauk­sen ma­si­noin­ti itä­ra­jal­le voisi olla yksi hyb­ri­di­vai­kut­ta­mi­sen keino, jolla Suomea koe­tel­tai­siin

11.05.2022 19:30 1
Tilaajille
Sähkönjakelun katkeaminen horjuttaisi yhteiskuntaa etenkin Lapissa – kotivara ja varmuuskopiot suojaavat hybridivaikuttamiselta

Säh­kön­ja­ke­lun kat­kea­mi­nen hor­jut­tai­si yh­teis­kun­taa etenkin Lapissa – ko­ti­va­ra ja var­muus­ko­piot suo­jaa­vat hyb­ri­di­vai­kut­ta­mi­sel­ta

11.05.2022 19:30 4
Tilaajille
Ukraina käänsi Lapin kansanedustajat Naton kannalle – vain Mustajärvi vastustaa, Ojala-Niemelä panttaa yhä kantaansa

Ukraina käänsi Lapin kan­san­edus­ta­jat Naton kan­nal­le – vain Mus­ta­jär­vi vas­tus­taa, Oja­la-Nie­me­lä panttaa yhä kan­taan­sa

11.05.2022 15:43 7
Tilaajille
Eduskunnasta: Otetaan ripeästi turvallinen askel Natoon
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Otetaan ri­peäs­ti tur­val­li­nen askel Natoon

12.04.2022 13:15 1
Tilaajille
Analyysi: "Suomi jättää Nato-hakemuksen 95-prosenttisella varmuudella 29. kesäkuuta" – Ruotsalaistutkija Tomas Ries arvioi Ruotsin todennäköisyyden olevan 70 prosentin luokkaa

Ana­lyy­si: "Suomi jättää Na­to-ha­ke­muk­sen 95-pro­sent­ti­sel­la var­muu­del­la 29. ke­sä­kuu­ta" – Ruot­sa­lais­tut­ki­ja Tomas Ries arvioi Ruotsin to­den­nä­köi­syy­den olevan 70 pro­sen­tin luokkaa

08.04.2022 18:30 10
Tilaajille
Ei niin pitkää pimeää, ettei päivä koita
Kolumni

Ei niin pitkää pimeää, ettei päivä koita

04.03.2022 20:02 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nato on Eu­roo­pan puo­lus­tuk­sen perusta

24.02.2022 05:00
Tilaajille
Kirjailija Mauri Paasilinnan mielestä Suomen on aika liittyä Natoon ja nopeasti: "Vaara vaanii nyt"

Kir­jai­li­ja Mauri Paa­si­lin­nan mie­les­tä Suomen on aika liittyä Natoon ja no­peas­ti: "Vaara vaanii nyt"

22.02.2022 16:49 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Korkea aika muu­tok­seen

21.02.2022 04:45 15
Tilaajille
Valkovenäläisten protesti kestäisi jopa miehityksen – Tsihanouskajan neuvonantaja: "Olen optimisti, vaikka vankilan uhka pakottaa aktivistit maan alle"

Val­ko­ve­nä­läis­ten pro­tes­ti kes­täi­si jopa mie­hi­tyk­sen – Tsi­ha­nous­ka­jan neu­vo­nan­ta­ja: "Olen op­ti­mis­ti, vaikka van­ki­lan uhka pa­kot­taa ak­ti­vis­tit maan alle"

12.02.2022 08:00
Tilaajille
Haavisto: Venäjän kirje toimitettu kaikille Etyj-maille, yhteistä vastausta harkitaan

Haa­vis­to: Venäjän kirje toi­mi­tet­tu kai­kil­le Etyj-mail­le, yh­teis­tä vas­taus­ta har­ki­taan

01.02.2022 15:31 9
"Kaukana ei ole venäläisten sota toisiaan vastaan" – Stalinismin paluusta varoittanut elokuvaohjaaja-poliitikko ennustaa Venäjän kutistuvan Putinin jälkeen

"Kau­ka­na ei ole ve­nä­läis­ten sota toi­siaan vas­taan" – Sta­li­nis­min pa­luus­ta va­roit­ta­nut elo­ku­vaoh­jaa­ja-po­lii­tik­ko en­nus­taa Venäjän ku­tis­tu­van Putinin jälkeen

29.01.2022 18:30 3
Tilaajille
Näkökulma: Venäjän aggressio Ukrainassa on jo käynnissä – Putin tavoittelee sotasaaliita monella rintamalla, Itä-Ukrainan valevaltioista Valko-Venäjän asemaan

Nä­kö­kul­ma: Venäjän ag­gres­sio Uk­rai­nas­sa on jo käyn­nis­sä – Putin ta­voit­te­lee so­ta­saa­lii­ta monella rin­ta­mal­la, Itä-Uk­rai­nan va­le­val­tiois­ta Val­ko-Ve­nä­jän asemaan

22.01.2022 18:30 8
Tilaajille
Analyysi: Natoon ei vain marssita sisään – jos tilanne kärjistyy hakuprosessin aikana, Suomen Nato-optio voi kääntyä Naton optioksi valita jäsenensä

Ana­lyy­si: Natoon ei vain mars­si­ta sisään – jos tilanne kär­jis­tyy ha­ku­pro­ses­sin aikana, Suomen Na­to-op­tio voi kääntyä Naton op­tiok­si valita jä­se­nen­sä

08.01.2022 08:00
Tilaajille
Venäjän "mini-Nato" kurittaa Kazakstanissa tyytymätöntä kansaa – Putin paaluttaakin neuvostoimperiumia nyt Ukrainan itäisessä lähimaassa

Venäjän "mi­ni-Na­to" ku­rit­taa Ka­zaks­ta­nis­sa tyy­ty­mä­tön­tä kansaa – Putin paa­lut­taa­kin neu­vos­to­im­pe­riu­mia nyt Uk­rai­nan itäi­ses­sä lä­hi­maas­sa

08.01.2022 06:30 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sotaan val­mis­tau­tu­mi­nen on kal­lis­ta

05.01.2022 04:30 6
Tilaajille