Tulvasuojelu
Viimeisin 4 tuntia
Pääkirjoitus: Tulvavahinkoja ei estetä Vuotosta haikailemalla, vaan pysyvillä vesiesteillä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Tul­va­va­hin­ko­ja ei estetä Vuo­tos­ta hai­kai­le­mal­la, vaan py­sy­vil­lä ve­si­es­teil­lä

05:30 0
Kuukausi
Lukijalta: Tulvaluukut enemmän auki
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Tul­va­luu­kut enemmän auki

20.05.2020 18:00 0
Näkökulma: Suurtulva uhkaa jälleen
Mielipide

Nä­kö­kul­ma: Suur­tul­va uhkaa jälleen

18.05.2020 08:19 5
Potilaita siirretään ehkä Saarenkylästä Sairaalakadulle – Rovaniemi varautuu evakuoimaan terveyskeskuksen tulvavaaralta

Po­ti­lai­ta siir­re­tään ehkä Saa­ren­ky­läs­tä Sai­raa­la­ka­dul­le – Ro­va­nie­mi va­rau­tuu eva­kuoi­maan ter­veys­kes­kuk­sen tul­va­vaa­ral­ta

13.05.2020 10:56 1
Tulvavalli nousee Ivalossa

Tul­va­val­li nousee Iva­los­sa

27.04.2020 14:05 0
Vanhemmat
Rovaniemi suojaa Saarenkylää tilapäisillä tulvavalleilla – rakentaminen aloitetaan viikkoja ennen tulvahuippua, sillä koronaepidemian huippu saattaa tulla samaan aikaan ja harventaa tulvantorjujien rivejä

Ro­va­nie­mi suojaa Saa­ren­ky­lää ti­la­päi­sil­lä tul­va­val­leil­la – ra­ken­ta­mi­nen aloi­te­taan viik­ko­ja ennen tul­va­huip­pua, sillä ko­ro­na­epi­de­mian huippu saattaa tulla samaan aikaan ja har­ven­taa tul­van­tor­ju­jien rivejä

18.04.2020 07:00 0
Tilaajille