tulvasuojaus
Viimeisin tunti
Vesi tulee taloon, jos pahin ennuste toteutuu – Lapin pelastuslaitoksen kautta voi saada apua kiinteistön tulvavahinkojen ehkäisyyn, jos omat keinot ja apujoukot eivät riitä

Vesi tulee taloon, jos pahin ennuste to­teu­tuu – Lapin pe­las­tus­lai­tok­sen kautta voi saada apua kiin­teis­tön tul­va­va­hin­ko­jen eh­käi­syyn, jos omat keinot ja apu­jou­kot eivät riitä

17:28 1
Vanhemmat
Rovaniemen Saarenkylään lisää tulvavalleja – ne eivät silti poista kiinteistönomistajien vastuuta hoitaa oma tulvasuojaus

Ro­va­nie­men Saa­ren­ky­lään lisää tul­va­val­le­ja – ne eivät silti poista kiin­teis­tön­omis­ta­jien vas­tuu­ta hoitaa oma tul­va­suo­jaus

20.05.2020 19:18 0
Iso tulva tekee hitaasti tuloaan Tornionlaaksoon - Torniossa ja koko jokivarressa on syytä varautua poikkeukselliseen tulvaan

Iso tulva tekee hi­taas­ti tuloaan Tor­nion­laak­soon - Tor­nios­sa ja koko jo­ki­var­res­sa on syytä va­rau­tua poik­keuk­sel­li­seen tulvaan

13.05.2020 19:30 0
Kittilässä suojataan valleilla terveyskeskusta ja asuintaloja "Tähän puoliväliin ikkunoita se vesi siinä tilanteessa yltää"

Kit­ti­läs­sä suo­ja­taan val­leil­la ter­veys­kes­kus­ta ja asuin­ta­lo­ja "Tähän puo­li­vä­liin ik­ku­noi­ta se vesi siinä ti­lan­tees­sa yltää"

13.05.2020 13:59 0