Tulokaslajit
Sarvamaa vaatii EU-komissiolta keinoja puuttua suojeltuun tulokaslajiin – ei ainoastaan sotke puistoja, vaan syö valtavia määriä syysviljaa

Sar­va­maa vaatii EU-ko­mis­siol­ta keinoja puuttua suo­jel­tuun tu­lo­kas­la­jiin – ei ai­noas­taan sotke puis­to­ja, vaan syö val­ta­via määriä syys­vil­jaa

23.09.2019 16:22