Tullit
Kivilompolon uusi tulliasema vihittiin käyttöön Enontekiöllä – uudistaminen jatkuu seuraavaksi Karigasniemellä ja Utsjoella: "Toivomme, että uudistus alkaa mahdollisimman pian"

Ki­vi­lom­po­lon uusi tul­li­ase­ma vi­hit­tiin käyt­töön Enon­te­kiöl­lä – uu­dis­ta­mi­nen jatkuu seu­raa­vak­si Ka­ri­gas­nie­mel­lä ja Uts­joel­la: "Toi­vom­me, että uu­dis­tus alkaa mah­dol­li­sim­man pian"

08.10.2019 16:53
Kivilompolon uusi tulliasema vihitään tänään käyttöön

Ki­vi­lom­po­lon uusi tul­li­ase­ma vi­hi­tään tänään käyt­töön

08.10.2019 08:26