Tulli
Poliisi: Amfetamiinia ja hasista levittäneen jengin hallusta löytyi myös useita ampuma-aseita, joista osa on luokiteltu erittäin vaarallisiksi

Po­lii­si: Am­fe­ta­mii­nia ja hasista le­vit­tä­neen jengin hal­lus­ta löytyi myös useita am­pu­ma-asei­ta, joista osa on luo­ki­tel­tu erit­täin vaa­ral­li­sik­si

06.11.2019 12:03
Hovioikeus tuomitsi Tullin entisen pääjohtajan sakkoihin – Virkavelvollisuuden rikkominen lieveni tahallisesta tuottamukselliseen

Ho­vi­oi­keus tuo­mit­si Tullin entisen pää­joh­ta­jan sak­koi­hin – Vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­nen lieveni ta­hal­li­ses­ta tuot­ta­muk­sel­li­seen

06.11.2019 11:34
Aseita, huumeita ja muuta luvatonta – Ruotsin ja Suomen tullin ja poliisin operaatio paljasti, mitä rajan yli kulkee

Aseita, huu­mei­ta ja muuta lu­va­ton­ta – Ruotsin ja Suomen tullin ja po­lii­sin ope­raa­tio pal­jas­ti, mitä rajan yli kulkee

25.10.2019 13:48