Tulevaisuususko
Suomalaisten tulevaisuudenusko on tuoreen tutkimuksen mukaan huolestuttavan heikko

Suo­ma­lais­ten tu­le­vai­suu­den­us­ko on tuoreen tut­ki­muk­sen mukaan huo­les­tut­ta­van heikko

05.01.2020 10:37