Tubettaja

Tu­bet­ta­ja toi kunnan ra­hoil­le vas­ti­net­ta – hel­sin­ki­läis­per­heen arki So­dan­ky­läs­sä sai vuoden aikana kym­me­niä mil­joo­nia kat­se­lu­ker­to­ja

09.10.2020 20:00
Tilaajille

So­dan­ky­län kunnan palk­kaa­ma tu­bet­ta­ja jää per­hei­neen asumaan Lappiin – so­me­rea­li­ty­sar­jas­ta tuli me­nes­tys

22.04.2020 08:50
Tilaajille

Ai­kuis­ta kat­so­jaa ar­vos­ta­vaa si­säl­töä on vähän, totesi Maarit Simoska - ja loi pai­kal­lis­his­to­rias­ta am­men­ta­van You­tu­be-ka­na­van yli vii­si­kymp­pi­sil­le

09.01.2020 10:07
Tilaajille

”Mie kerron teille nyt sa­lai­suu­den” – Ro­va­nie­me­läis­läh­töi­nen tu­bet­ta­ja Sita Sal­mi­nen avautuu You­Tu­bes­sa iloi­ses­ta ar­jes­taan ja syö­mis­häi­riös­tä, mutta yksi asia on visusti pii­los­sa

04.02.2020 08:59
Tilaajille