Tubettaja
Aikuista katsojaa arvostavaa sisältöä on vähän, totesi Maarit Simoska - ja loi paikallishistoriasta ammentavan Youtube-kanavan yli viisikymppisille

Ai­kuis­ta kat­so­jaa ar­vos­ta­vaa si­säl­töä on vähän, totesi Maarit Simoska - ja loi pai­kal­lis­his­to­rias­ta am­men­ta­van You­tu­be-ka­na­van yli vii­si­kymp­pi­sil­le

09.01.2020 07:00
”Mie kerron teille nyt salaisuuden” – Rovaniemeläislähtöinen tubettaja Sita Salminen avautuu YouTubessa iloisesta arjestaan ja syömishäiriöstä, mutta yksi asia on visusti piilossa

”Mie kerron teille nyt sa­lai­suu­den” – Ro­va­nie­me­läis­läh­töi­nen tu­bet­ta­ja Sita Sal­mi­nen avautuu You­Tu­bes­sa iloi­ses­ta ar­jes­taan ja syö­mis­häi­riös­tä, mutta yksi asia on visusti pii­los­sa

17.08.2019 18:18