Tornionlaakso
Kuukausi
Pullinki Ski ajautui konkurssiin - länsirajan sulkeutuminen piti suomalaiset poissa

Pul­lin­ki Ski ajautui kon­kurs­siin - län­si­ra­jan sul­keu­tu­mi­nen piti suo­ma­lai­set poissa

28.05.2020 14:03 0
Norrbottenin koronaluvut laskussa – yksi kuolonuhri tällä viikolla

Norr­bot­te­nin ko­ro­na­lu­vut las­kus­sa – yksi kuo­lon­uh­ri tällä vii­kol­la

06.05.2020 16:44 0
Millaisen juovan rajojen sulkeminen voi jättää Tornionlaaksoon?
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Mil­lai­sen juovan rajojen sul­ke­mi­nen voi jättää Tor­nion­laak­soon?

04.05.2020 10:24 0
Norrbottenissa koronahuippu jäi odotettua pienemmäksi – Tornionlaaksossa ei ole tullut uusia tapauksia 1,5 viikkoon

Norr­bot­te­nis­sa ko­ro­na­huip­pu jäi odo­tet­tua pie­nem­mäk­si – Tor­nion­laak­sos­sa ei ole tullut uusia ta­pauk­sia 1,5 viik­koon

30.04.2020 18:10 0
Vanhemmat
Rajakauppa hiljeni yhdessä yössä – Haaparanta kipuilee Suomen rajojen sulkeutumista

Ra­ja­kaup­pa hiljeni yhdessä yössä – Haa­pa­ran­ta ki­pui­lee Suomen rajojen sul­keu­tu­mis­ta

26.04.2020 18:30 0
Tilaajille
Mitä kameroita Tornioon on tullut? - Rajavartioston kamerakyltit ilmestyivät Tornion teiden varteen

Mitä ka­me­roi­ta Tor­nioon on tullut? - Ra­ja­var­tios­ton ka­me­ra­kyl­tit il­mes­tyi­vät Tornion teiden varteen

24.04.2020 21:01 0
"Tämän kanssa me voidaan elää" – Rajatyöntekijöille tiukemmat säännöt, mutta töihin pääsee

"Tämän kanssa me voidaan elää" – Ra­ja­työn­te­ki­jöil­le tiu­kem­mat sään­nöt, mutta töihin pääsee

07.04.2020 18:30 0
Pian takaisin tylsään normaaliin
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Pian ta­kai­sin tylsään nor­maa­liin

06.04.2020 07:00 0
Yrittäjien työt eivät pysähdy rajajokeen, vaan leipä tulee naapurista – Kaikki keinot työvoiman turvaamiseen ovat käytössä länsirajalla

Yrit­tä­jien työt eivät pysähdy ra­ja­jo­keen, vaan leipä tulee naa­pu­ris­ta – Kaikki keinot työ­voi­man tur­vaa­mi­seen ovat käy­tös­sä län­si­ra­jal­la

03.04.2020 19:30 0
Suomi palautti sisärajatarkastukset

Suomi pa­laut­ti si­sä­ra­ja­tar­kas­tuk­set

19.03.2020 16:18 0
Päiväkirja: Prinsessahumua meäntyyliin
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Päi­vä­kir­ja: Prin­ses­sa­hu­mua meän­tyy­liin

19.03.2020 07:30 0
Valtion julmat teot nostetaan esiin
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Valtion julmat teot nos­te­taan esiin

12.03.2020 07:00 0
Victorian ja Danielin voi nähdä Ruotsin Pellossa – kruunuprinsessaparia ei ole suositeltavaa kätellä

Vic­to­rian ja Da­nie­lin voi nähdä Ruotsin Pel­los­sa – kruu­nu­prin­ses­sa­pa­ria ei ole suo­si­tel­ta­vaa kätellä

09.03.2020 18:07 0
Painavatko rahakorvaukset enemmän kuin jokilaakson arvot, ihmettelee ruotsalainen – Rajanaapurit eivät voi enää mitään Tornion Kitkiäisvaaraan myllyille, mutta uusia he eivät enää halua

Pai­na­vat­ko ra­ha­kor­vauk­set enemmän kuin jo­ki­laak­son arvot, ih­met­te­lee ruot­sa­lai­nen – Ra­ja­naa­pu­rit eivät voi enää mitään Tornion Kit­kiäis­vaa­raan myl­lyil­le, mutta uusia he eivät enää halua

01.03.2020 18:00 0
Tilaajille
Kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel tulevat parin viikon päästä vierailulle Tornionlaaksoon

Kruu­nun­prin­ses­sa Vic­to­ria ja prinssi Daniel tulevat parin viikon päästä vie­rai­lul­le Tor­nion­laak­soon

26.02.2020 10:53 0
Tornionlaakson museo sai palkata uusia ammattilaisia – aluevastuu lisäsi valtionosuuksia

Tor­nion­laak­son museo sai palkata uusia am­mat­ti­lai­sia – alue­vas­tuu lisäsi val­tion­osuuk­sia

21.02.2020 18:00 0
Tilaajille
Rajajoen yli tuli jopa 10 000 pakettia päivässä – Tornionlaakson kautta oli ainoa turvallinen postireitti Venäjän ja Euroopan välillä

Ra­ja­joen yli tuli jopa 10 000 pa­ket­tia päi­väs­sä – Tor­nion­laak­son kautta oli ainoa tur­val­li­nen pos­ti­reit­ti Venäjän ja Eu­roo­pan välillä

05.02.2020 19:01 0
Tornioon suunniteltu 50 tuulimyllyn Karhakkamaa närästää kahta puolen jokea, Tuuliwatti Oy teettää YVA-selvitystä

Tor­nioon suun­ni­tel­tu 50 tuu­li­myl­lyn Kar­hak­ka­maa nä­räs­tää kahta puolen jokea, Tuu­li­wat­ti Oy teettää YVA-sel­vi­tys­tä

13.01.2020 16:49 0
Kolumni: "Ihan oikea pankki, jossa on palvelua"
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Ko­lum­ni: "Ihan oikea pankki, jossa on pal­ve­lua"

13.01.2020 08:32 0
Matkailu antaa nostetta Tornionlaaksoon – Investointeja tehdään vain tarpeeseen

Mat­kai­lu antaa nos­tet­ta Tor­nion­laak­soon – In­ves­toin­te­ja tehdään vain tar­pee­seen

27.12.2019 18:30 0
Tilaajille