Tornionlaakso
Tornioon suunniteltu 50 tuulimyllyn Karhakkamaa närästää kahta puolen jokea, Tuuliwatti Oy teettää YVA-selvitystä

Tor­nioon suun­ni­tel­tu 50 tuu­li­myl­lyn Kar­hak­ka­maa nä­räs­tää kahta puolen jokea, Tuu­li­wat­ti Oy teettää YVA-sel­vi­tys­tä

13.01.2020 16:49
Kolumni: "Ihan oikea pankki, jossa on palvelua"
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Ko­lum­ni: "Ihan oikea pankki, jossa on pal­ve­lua"

13.01.2020 08:32
Matkailu antaa nostetta Tornionlaaksoon – Investointeja tehdään vain tarpeeseen

Mat­kai­lu antaa nos­tet­ta Tor­nion­laak­soon – In­ves­toin­te­ja tehdään vain tar­pee­seen

27.12.2019 18:30
Tilaajille
Akvarellityöt ovat saamassa arvostusta

Ak­va­rel­li­työt ovat saa­mas­sa ar­vos­tus­ta

05.11.2019 20:54
Matkailu vaatii rohkeita tekijöitä, jotka houkuttelevat turisteja myös Tornionlaaksoon
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Mat­kai­lu vaatii roh­kei­ta te­ki­jöi­tä, jotka hou­kut­te­le­vat tu­ris­te­ja myös Tor­nion­laak­soon

21.10.2019 06:00
Kläpille meänkielinen satukirja - uhanalaista kieltä yritetään pelastaa kahta puolen väylän

Klä­pil­le meän­kie­li­nen sa­tu­kir­ja - uhan­alais­ta kieltä yri­te­tään pe­las­taa kahta puolen väylän

02.10.2019 07:30
Meänkielinen satukirja koululaisille

Meän­kie­li­nen sa­tu­kir­ja kou­lu­lai­sil­le

01.10.2019 18:30
Nopeusvalvontakameroiden rakentaminen Tornion ja Pellon välille alkaa maanantaina

No­peus­val­von­ta­ka­me­roi­den ra­ken­ta­mi­nen Tornion ja Pellon välille alkaa maa­nan­tai­na

19.09.2019 10:25
Pajalan Käymävaaraan suunnitellaan 58 tuulimyllyn puistoa

Pajalan Käy­mä­vaa­raan suun­ni­tel­laan 58 tuu­li­myl­lyn puistoa

18.09.2019 16:45