Tieliikenne

Sil­ta­työ haittaa lii­ken­net­tä Yli­tor­niol­la – Hon­ku­rin silta sujettu lii­ken­teel­tä öisin

29.06.2020 18:48 0
Tilaajille
Tie suljettu liikenteeltä Petäjäskoskella Rovaniemellä – Voimalaitoksen patotyöt kestävät perjantaihin

Tie sul­jet­tu lii­ken­teel­tä Pe­tä­jäs­kos­kel­la Ro­va­nie­mel­lä – Voi­ma­lai­tok­sen pa­to­työt kes­tä­vät per­jan­tai­hin

29.06.2020 08:14 0
Tilaajille

Vant­taus­kos­ken pa­to­sil­ta sul­jet­tu lii­ken­teel­tä tors­tai­aa­muun asti

17.06.2020 19:27 0
Tilaajille
Korona romahdutti Lapin tieliikenteen - rajusta myynnin laskusta kärsivät liikenneasemat kehittelevät nyt uusia palveluja ruuan ulosmyyntiin

Korona ro­mah­dut­ti Lapin tie­lii­ken­teen - rajusta myynnin las­kus­ta kär­si­vät lii­ken­ne­ase­mat ke­hit­te­le­vät nyt uusia pal­ve­lu­ja ruuan ulos­myyn­tiin

31.03.2020 06:30 0
Tilaajille

Pai­ne­vie­mä­rin rik­kou­tu­mi­nen sulki tien Ro­va­nie­mel­lä

16.03.2020 20:19 0
Tilaajille
Poliisi pysäytti 76 tonnin lastissa olleen puutavarayhdistelmän Kuhmossa – katsastuksessa selvisi, ettei perävaunussa ollut toimivia jarruja

Poliisi py­säyt­ti 76 tonnin las­tis­sa olleen puu­ta­va­ra­yh­dis­tel­män Kuh­mos­sa – kat­sas­tuk­ses­sa sel­vi­si, ettei pe­rä­vau­nus­sa ollut toi­mi­via jarruja

04.03.2020 22:14 0
Tilaajille
Ulkomaalainen turisti eksyi autolla hiihtoladulle Äkäslompolossa – Auto nostettiin miesvoimin takaisin tielle

Ul­ko­maa­lai­nen turisti eksyi autolla hiih­to­la­dul­le Äkäs­lom­po­los­sa – Auto nos­tet­tiin mies­voi­min ta­kai­sin tielle

04.03.2020 21:48 0
Tilaajille
Monttu rikkoi autoja Nelostiellä Keminmaassa – Silminnäkijä: Yhdeksän autoa vaurioitunut osuttuaan monttuun

Monttu rikkoi autoja Ne­los­tiel­lä Ke­min­maas­sa – Sil­min­nä­ki­jä: Yh­dek­sän autoa vau­rioi­tu­nut osut­tuaan mont­tuun

23.02.2020 19:38 0
Tilaajille
Kortiton autoilija kaahasi poliisia karkuun Rovaniemellä – Edes piikkimatto ei heti pysäyttänyt ylinopeutta ajanutta miestä

Kor­ti­ton au­toi­li­ja kaahasi po­lii­sia karkuun Ro­va­nie­mel­lä – Edes piik­ki­mat­to ei heti py­säyt­tä­nyt yli­no­peut­ta aja­nut­ta miestä

22.02.2020 13:57 0
Tilaajille
Uudet lii­ken­ne­mer­kit tulevat Suomen teille – keltainen viiva vaihtuu valkoiseen

Uudet lii­ken­ne­mer­kit tulevat Suomen teille – kel­tai­nen viiva vaihtuu val­koi­seen

19.02.2020 14:08 0

Kaksi hen­ki­lö­au­toa törmäsi täys­pe­rä­vau­nu­yh­dis­tel­mään Kolarin Siep­pi­jär­vel­lä – Myös Kit­ti­läs­sä pe­rään­ajo­ja ja Enon­te­kiöl­lä kaksi autoa suistui pe­räk­käin lu­mi­penk­kaan

31.01.2020 19:48 0
Tilaajille
Liukastelu jatkui illalla – varsinkin ulkomaalaiset kuskit olivat ongelmissa

Liu­kas­te­lu jatkui illalla – var­sin­kin ul­ko­maa­lai­set kuskit olivat on­gel­mis­sa

03.01.2020 22:31 0
Tilaajille
Nelostien Simon Maksniemen pätkä saa rahoituksen

Ne­los­tien Simon Maks­nie­men pätkä saa ra­hoi­tuk­sen

12.12.2019 12:03 0
Tilaajille
Meri-Lapin ajokeli erittäin huono, muualla Lapissa huono – Etelä-Lapissa tulee runsaasti lunta, tuuli voi olla navakkaa

Me­ri-La­pin ajokeli erit­täin huono, muualla Lapissa huono – Ete­lä-La­pis­sa tulee run­saas­ti lunta, tuuli voi olla na­vak­kaa

11.12.2019 08:02 0
Tilaajille
Tiet ovat jäisiä Lapissa – Rekkoja jumissa Kittiläntiellä, Ylitorniolla liikenneonnettomuus

Tiet ovat jäisiä Lapissa – Rekkoja jumissa Kit­ti­län­tiel­lä, Yli­tor­niol­la lii­ken­ne­on­net­to­muus

05.12.2019 07:48 0
Tilaajille
Ainakin 15 autoa kolaroi torstain sakeassa lumipyryssä Lapissa – vakavilta vahingoilta on vältytty

Ainakin 15 autoa kolaroi tors­tain sa­keas­sa lu­mi­py­rys­sä Lapissa – va­ka­vil­ta va­hin­goil­ta on väl­tyt­ty

28.11.2019 21:59 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Paavo M. Mustonen

Lu­ki­jal­ta: Tiet kuntoon

28.11.2019 06:24 0
Tilaajille
Jäämerentie avautuu liikenteelle maanantaina – pakkasjakso keskeytti tien päällystystyöt, viimeistely jää ensi kesään

Jää­me­ren­tie avautuu lii­ken­teel­le maa­nan­tai­na – pak­kas­jak­so kes­keyt­ti tien pääl­lys­tys­työt, vii­meis­te­ly jää ensi kesään

29.10.2019 13:09 0
Tilaajille
Henkilöauto suistui metsään valtatie 21:llä, kuljettaja poistui paikalta jo ennen pelastuslaitoksen saapumista

Hen­ki­lö­au­to suistui metsään val­ta­tie 21:llä, kul­jet­ta­ja poistui pai­kal­ta jo ennen pe­las­tus­lai­tok­sen saa­pu­mis­ta

18.09.2019 18:20 0
Tilaajille