The Meänland
Virtuaalisia kulttuurimatkoja rajan yli – suosittu meänkielinen reggae-bändi The Meänland tuottaa iloa kotisohville nähtävyyksien äärellä kuvatuilla musisointivideoilla

Vir­tuaa­li­sia kult­tuu­ri­mat­ko­ja rajan yli – suo­sit­tu meän­kie­li­nen reg­gae-bän­di The Meän­land tuottaa iloa ko­ti­soh­vil­le näh­tä­vyyk­sien äärellä ku­va­tuil­la mu­si­soin­ti­vi­deoil­la

25.03.2020 19:32