Tervola
”Kotimaista lihantuotantoa teilataan ulkomaan leimalla”

”Ko­ti­mais­ta li­han­tuo­tan­toa tei­la­taan ul­ko­maan lei­mal­la”

10.01.2020 18:39
Tilaajille
Lappilaiset käyvät muuta maata enemmän töissä kotikunnassaan, paitsi Keminmaassa ja Simossa

Lap­pi­lai­set käyvät muuta maata enemmän töissä ko­ti­kun­nas­saan, paitsi Ke­min­maas­sa ja Simossa

02.01.2020 07:30
Tilaajille
15 miljoonan euron tuotantolaitos Tervolaan: Veljekset Vaara rakentaa hirsitehtaan sahansa viereen

15 mil­joo­nan euron tuo­tan­to­lai­tos Ter­vo­laan: Vel­jek­set Vaara ra­ken­taa hir­si­teh­taan sahansa viereen

19.12.2019 15:02
Biokaasun tuotantoon tarvitaan yli sata lehmää – tuotannon voisi aloittaa monilla Lapinkin tiloilla

Bio­kaa­sun tuo­tan­toon tar­vi­taan yli sata lehmää – tuo­tan­non voisi aloit­taa monilla La­pin­kin ti­loil­la

13.12.2019 16:03
Lapinlehmät palaavat vankilasta Lappiin – geenipankkikarja muuttaa Tervolan Louelle

La­pin­leh­mät pa­laa­vat van­ki­las­ta Lappiin – gee­ni­pank­ki­kar­ja muuttaa Ter­vo­lan Louelle

12.12.2019 16:16
Mies hyökkäsi autossa istuneen tuntemattoman miehen kimppuun Tervolassa

Mies hyök­kä­si autossa is­tu­neen tun­te­mat­to­man miehen kimp­puun Ter­vo­las­sa

07.12.2019 11:30
Tervola vaalii palveluita ja nostaa äyriä - Kemijokivarren kunta piti pitkään kiinni 19,5 äyristä.

Tervola vaalii pal­ve­lui­ta ja nostaa äyriä - Ke­mi­jo­ki­var­ren kunta piti pitkään kiinni 19,5 äy­ris­tä.

04.12.2019 17:39
Päiväkirja: Kyllä opettaja olisi ylpeä

Päi­vä­kir­ja: Kyllä opet­ta­ja olisi ylpeä

28.11.2019 06:00
Tervola kaavailee satojen ihmisten ekokylää Kemijokirantaan – ”Westsiden” toivotaan purevan väestökatoon

Tervola kaa­vai­lee satojen ih­mis­ten eko­ky­lää Ke­mi­jo­ki­ran­taan – ”West­si­den” toi­vo­taan purevan väes­tö­ka­toon

07.11.2019 06:30
Ratkaisu lapinlehmien uudesta kodista viivästyy – Lappia sijoittaisi eläimet Louelle

Rat­kai­su la­pin­leh­mien uudesta kodista vii­väs­tyy – Lappia si­joit­tai­si eläimet Louelle

06.11.2019 15:30
Tervolan kunnanhallitus esittää veronkorotusta uudelle kymmenluvulle

Ter­vo­lan kun­nan­hal­li­tus esittää ve­ron­ko­ro­tus­ta uudelle kym­men­lu­vul­le

29.10.2019 10:42
Päiväkotilasten määrä on kasvanut Tervolassa merkittävästi

Päi­vä­ko­ti­las­ten määrä on kas­va­nut Ter­vo­las­sa mer­kit­tä­väs­ti

26.10.2019 12:00
Arvio: Hupailevaa ja vakavaa naisnäkökulmaa Kouta-harrastajateatterifestivaalilla Tervolassa

Arvio: Hu­pai­le­vaa ja vakavaa nais­nä­kö­kul­maa Kou­ta-har­ras­ta­ja­teat­te­ri­fes­ti­vaa­lil­la Ter­vo­las­sa

29.09.2019 20:09
Luottamuspula repii keskustaa Tervolassa – kolme valtuutettua pyysi turhaan eroa luottamustoimistaan

Luot­ta­mus­pu­la repii kes­kus­taa Ter­vo­las­sa – kolme val­tuu­tet­tua pyysi turhaan eroa luot­ta­mus­toi­mis­taan

26.09.2019 10:30
Harrastajateatterit kokoontuvat Tervolaan – katselmuksessa annetaan ja saadaan palautetta.

Har­ras­ta­ja­teat­te­rit ko­koon­tu­vat Ter­vo­laan – kat­sel­muk­ses­sa an­ne­taan ja saadaan pa­lau­tet­ta.

25.09.2019 10:06
Arpelan teatteriväki tarttui klassikkonäytelmään

Arpelan teat­te­ri­vä­ki tarttui klas­sik­ko­näy­tel­mään

20.09.2019 08:35
Kärsivällisyyttä vaadittu koko kesän - Tervolan keskustan suuri remontti jatkuu ensi kesään asti

Kär­si­väl­li­syyt­tä vaa­dit­tu koko kesän - Ter­vo­lan kes­kus­tan suuri re­mont­ti jatkuu ensi kesään asti

13.09.2019 12:12