Tervola
Ri­vitalo tuhoutui keittiöstä alkaneessa palossa Tervolassa  - Kahden talon asukkaat evakuoitu, toinen talo ilman lämmitystä ja sähköä

Ri­vi­ta­lo tu­hou­tui keit­tiös­tä al­ka­nees­sa palossa Ter­vo­las­sa - Kahden talon asuk­kaat eva­kuoi­tu, toinen talo ilman läm­mi­tys­tä ja sähköä

02.02.2020 10:13
Useita poroja Etelä-Lapissa raadellut susi halutaan kumoon – kaatolupa voimassa Ranuan, Simon, Tervolan ja Rovaniemen alueella

Useita poroja Ete­lä-La­pis­sa raa­del­lut susi ha­lu­taan kumoon – kaa­to­lu­pa voi­mas­sa Ranuan, Simon, Ter­vo­lan ja Ro­va­nie­men alueel­la

10.12.2019 09:30

Mat­ti­sen vanhan koulun asun­to­sii­ves­sä paloi Ter­vo­las­sa – Viisi hen­ki­löä al­tis­tui savulle

21.11.2019 20:45
Tervolan ensimmäinen yksityinen päiväkoti Pikku-Peikon Pesä on vuoden yritystulokas

Ter­vo­lan en­sim­mäi­nen yk­si­tyi­nen päi­vä­ko­ti Pik­ku-Pei­kon Pesä on vuoden yri­tys­tu­lo­kas

25.10.2019 19:00
Tervolassa tutkaillaan kylpylän rakentamista paraatipaikalle – hanke näyttää tyssäävän hintaan

Ter­vo­las­sa tut­kail­laan kyl­py­län ra­ken­ta­mis­ta pa­raa­ti­pai­kal­le – hanke näyttää tys­sää­vän hintaan

10.09.2019 12:55