Terveyspalvelut
Mielipide Timo Partanen

Lu­ki­jal­ta: Olenko he­vi­luu­se­ri?

11.01.2020 11:46
Kemin terveyskeskus muuttaa Täiköntorille syyskuussa 2020 – Kaupparakennuksesta jää jäljelle vain ulkoseinät ja katto

Kemin ter­veys­kes­kus muuttaa Täi­kön­to­ril­le syys­kuus­sa 2020 – Kaup­pa­ra­ken­nuk­ses­ta jää jäl­jel­le vain ul­ko­sei­nät ja katto

15.10.2019 18:30
"Täällähän tulee sairaaksi, mieluummin menen lääkäriin" – Sähköiset terveyspalvelut yleistyvät, mutta niissä piilee syrjäytymisen vaara

"Tääl­lä­hän tulee sai­raak­si, mie­luum­min menen lää­kä­riin" – Säh­köi­set ter­veys­pal­ve­lut yleis­ty­vät, mutta niissä piilee syr­jäy­ty­mi­sen vaara

12.10.2019 07:00
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin tarjous luopua synnytyksistä on karvas pala Meri-Lapin kuntien päättäjille

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­rin tarjous luopua syn­ny­tyk­sis­tä on karvas pala Me­ri-La­pin kuntien päät­tä­jil­le

09.10.2019 15:44
Tervolan terveyskeskuksessa kootaan seitsemän hengen kuntalaisraati, joka 
kokoontuu pari kertaa vuodessa

Ter­vo­lan ter­veys­kes­kuk­ses­sa kootaan seit­se­män hengen kun­ta­lais­raa­ti, joka ko­koon­tuu pari kertaa vuo­des­sa

25.09.2019 10:59