Terveys
Viimeisin 24 tuntia
Kemin terveyskeskus muuttaa Täiköntorille syyskuussa 2020 – Kaupparakennuksesta jää jäljelle vain ulkoseinät ja katto

Kemin ter­veys­kes­kus muuttaa Täi­kön­to­ril­le syys­kuus­sa 2020 – Kaup­pa­ra­ken­nuk­ses­ta jää jäl­jel­le vain ul­ko­sei­nät ja katto

15.10.2019 18:30
Kuukausi

Kam­pan­ja lii­kut­ti ja ter­veh­dyt­ti Posion miehiä

11.10.2019 17:37
Influenssarokotukset alkavat Lapissa pari viikkoa myöhässä – piikeillä ja sumutteilla voi estää sydän- ja aivoinfarkteja ja jopa muistisairauksia

Inf­luens­sa­ro­ko­tuk­set alkavat Lapissa pari viikkoa myö­häs­sä – pii­keil­lä ja su­mut­teil­la voi estää sydän- ja ai­vo­in­fark­te­ja ja jopa muis­ti­sai­rauk­sia

11.10.2019 13:57
Kouluterveyskysely paljastaa tyttöjen hurjan huolikuorman: uupumusta, yksinäisyyttä ja jopa huolta perheen taloudesta

Kou­lu­ter­veys­ky­se­ly pal­jas­taa tyt­tö­jen hurjan huo­li­kuor­man: uu­pu­mus­ta, yk­si­näi­syyt­tä ja jopa huolta perheen ta­lou­des­ta

09.10.2019 14:00
Liikkumattomuus ja liika lääkitys maksavat miljardeja
Mielipide Tauno Lauri

Liik­ku­mat­to­muus ja liika lää­ki­tys mak­sa­vat mil­jar­de­ja

07.10.2019 07:45
Anne Seppälän sydän alkoi hidastella jo kolmikymppisenä: Ei jaksanut kävellä puolta kilometriä, raskaana ollessa keuhkot täyttyivät nesteellä

Anne Sep­pä­län sydän alkoi hi­das­tel­la jo kol­mi­kymp­pi­se­nä: Ei jak­sa­nut kävellä puolta ki­lo­met­riä, ras­kaa­na ollessa keuhkot täyt­tyi­vät nes­teel­lä

30.09.2019 08:00
Tilaajille
Suomalainen lihoo yhä - mikä lopettaisi vyötäröiden levenemisen?

Suo­ma­lai­nen lihoo yhä - mikä lo­pet­tai­si vyö­tä­röi­den le­ve­ne­mi­sen?

28.09.2019 08:00
Pohjoissuomalaismiehelle sanottiin, ettei hän kävele enää koskaan – Useat potilasvahinkoilmoitukset eivät johtaneet toivottuun tulokseen

Poh­jois­suo­ma­lais­mie­hel­le sa­not­tiin, ettei hän kävele enää koskaan – Useat po­ti­las­va­hin­ko­il­moi­tuk­set eivät joh­ta­neet toi­vot­tuun tu­lok­seen

22.09.2019 14:08
Tilaajille
Aasinmaitoa, kiehuvaa vettä tai mehupaastoa syövän hoitoon – Vastuuttomat uskomushoitovideot leviävät Youtubessa

Aa­sin­mai­toa, kie­hu­vaa vettä tai me­hu­paas­toa syövän hoitoon – Vas­tuut­to­mat us­ko­mus­hoi­to­vi­deot le­viä­vät You­tu­bes­sa

22.09.2019 10:06
Uuvuttavatko työkiireet ja synkät säät jo nyt? – Jospa ottaisit pimeästä vuodenajasta ilon irti, sillä syksy on loistavaa aikaa, kun oikein oivaltaa

Uu­vut­ta­vat­ko työ­kii­reet ja synkät säät jo nyt? – Jospa ot­tai­sit pi­meäs­tä vuo­den­ajas­ta ilon irti, sillä syksy on lois­ta­vaa aikaa, kun oikein oi­val­taa

22.09.2019 08:00
Tilaajille

New Yorkin osa­val­tio kielsi ma­keu­te­tut säh­kö­tu­pa­kat

18.09.2019 10:03
Mielipide Päivi Mononen-Mikkilä

Jospa en­sim­mäi­nen tavoite olisi sa­vut­to­muus?

18.09.2019 08:06
Vanhemmat
Sofia Renard syntyi sydän oikealla puolella – Ei puhu, mutta liikkuu, paahtaa leipää ja muuttaa pian 18-vuotiaana omilleen äitinsä perustamaan hoivakotiin

Sofia Renard syntyi sydän oi­keal­la puo­lel­la – Ei puhu, mutta liik­kuu, paahtaa leipää ja muuttaa pian 18-vuo­tiaa­na omil­leen äitinsä pe­rus­ta­maan hoi­va­ko­tiin

07.09.2019 07:00
Tilaajille
Voimakkaasti allergisoivan kasvin siitepölyä saapui Suomeen: "Pujoallergikot saattavat saada oireita"

Voi­mak­kaas­ti al­ler­gi­soi­van kasvin sii­te­pö­lyä saapui Suo­meen: "Pu­joal­ler­gi­kot saat­ta­vat saada oi­rei­ta"

04.09.2019 20:32
Stressi voi uuvuttaa myös perheen pienimmät – Lue vinkit, joilla saat ylikierroksilla käyvän lapsen rauhoittumaan

Stressi voi uu­vut­taa myös perheen pie­nim­mät – Lue vinkit, joilla saat yli­kier­rok­sil­la käyvän lapsen rau­hoit­tu­maan

26.08.2019 00:00
Tilaajille
"Ensimmäinen ajatukseni oli, että selkä on ihan romuna" – Magneettikuva voi lisätä selkäkipuisen tuskaa

"En­sim­mäi­nen aja­tuk­se­ni oli, että selkä on ihan romuna" – Mag­neet­ti­ku­va voi lisätä sel­kä­ki­pui­sen tuskaa

19.08.2019 16:01
Hammaseroosio on parantumaton vaurio, joka yleistyy Suomessa – mistä se johtuu ja miten sitä voi ehkäistä?

Ham­mas­eroo­sio on pa­ran­tu­ma­ton vaurio, joka yleis­tyy Suo­mes­sa – mistä se johtuu ja miten sitä voi eh­käis­tä?

06.08.2019 11:55
Mielenterveyspalvelut rauhoittuvat kesällä – Lapissa ensihädässä auttaa päivystävä puhelin

Mie­len­ter­veys­pal­ve­lut rau­hoit­tu­vat kesällä – Lapissa en­si­hä­däs­sä auttaa päi­vys­tä­vä puhelin

13.07.2019 07:00

Me­la­noo­man tun­te­vat lähes kaikki, mutta tie­dät­kö nämä kaksi sitä sel­väs­ti ylei­sem­pää iho­syö­pää? – Näin tun­nis­tat iho­syö­vän eri muodot hyvissä ajoin

08.07.2019 08:00
Tilaajille
Suomalaistutkimus: Jo puoli tuntia kevyttä liikuntaa viikossa suojaa tehokkaasti tappavalta aivoverenvuodolta

Suo­ma­lais­tut­ki­mus: Jo puoli tuntia kevyttä lii­kun­taa vii­kos­sa suojaa te­hok­kaas­ti tap­pa­val­ta ai­vo­ve­ren­vuo­dol­ta

25.06.2019 13:37