Terveys
Kuukausi
Tuore väitös: Puolukkamehu voi alentaa verenpainetta ja parantaa verisuonten toimintaa

Tuore väitös: Puo­luk­ka­me­hu voi alentaa ve­ren­pai­net­ta ja pa­ran­taa ve­ri­suon­ten toi­min­taa

10.12.2019 10:33
Tunnistatko piparkakkukielen tai karttakielen? Muutokset kielessä voivat olla merkki syövästä tai raudanpuutteesta

Tun­nis­tat­ko pi­par­kak­ku­kie­len tai kart­ta­kie­len? Muu­tok­set kie­les­sä voivat olla merkki syö­väs­tä tai rau­dan­puut­tees­ta

09.12.2019 07:00
Tuhkarokkoepidemia sulkee Samoan joulun alla – koulut ovat kiinni, mutta kirkossa käydään yhä

Tuh­ka­rok­ko­epi­de­mia sulkee Samoan joulun alla – koulut ovat kiinni, mutta kir­kos­sa käydään yhä

02.12.2019 10:35
Tulehduksellista suolistosairautta sairastava voi kokea sairautensa henkisesti raskaaksi ja häpeää sitä – IBD-viikko lisää tietoisuutta sairauksista

Tu­leh­duk­sel­lis­ta suo­lis­to­sai­raut­ta sai­ras­ta­va voi kokea sai­rau­ten­sa hen­ki­ses­ti ras­kaak­si ja häpeää sitä – IBD-viik­ko lisää tie­toi­suut­ta sai­rauk­sis­ta

02.12.2019 09:44
"Kun sain rautaa suoneen, tuntui kuin olisin herännyt horroksesta" - Marja hyötyi ferritiiniarvojensa mittauksesta, mutta miksi tämä labratesti jakaa lääkärikunnan?

"Kun sain rautaa suo­neen, tuntui kuin olisin he­rän­nyt hor­rok­ses­ta" - Marja hyötyi fer­ri­tii­niar­vo­jen­sa mit­tauk­ses­ta, mutta miksi tämä lab­ra­tes­ti jakaa lää­kä­ri­kun­nan?

25.11.2019 07:00
Tilaajille
Antibioottien käyttö vähenee, mutta ei samaan tahtiin – näin sinun sairaanhoitopiirissäsi kulutetaan lääkkeitä

An­ti­bioot­tien käyttö vä­he­nee, mutta ei samaan tahtiin – näin sinun sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä­si ku­lu­te­taan lääk­kei­tä

18.11.2019 08:31
Keski-ikäinen nainen, älä pure öisin hammastasi rikki – rovaniemeläinen Julia sai avun äänihieronnasta, professori suosittelee myös muita pehmeitä keinoja leukajumeihin

Kes­ki-ikäi­nen nainen, älä pure öisin ham­mas­ta­si rikki – ro­va­nie­me­läi­nen Julia sai avun ää­ni­hie­ron­nas­ta, pro­fes­so­ri suo­sit­te­lee myös muita peh­mei­tä keinoja leu­ka­ju­mei­hin

18.11.2019 07:00
Tilaajille
Lääkäripula vaikeuttaa aikojen saamista yksityisille terveysasemille – pienillä asemilla hoidon tekee etälääkäri, lääkäri käy vain harvoin

Lää­kä­ri­pu­la vai­keut­taa aikojen saa­mis­ta yk­si­tyi­sil­le ter­veys­ase­mil­le – pie­nil­lä ase­mil­la hoidon tekee etä­lää­kä­ri, lääkäri käy vain harvoin

14.11.2019 20:30
Tatuointi- ja kes­to­pig­men­toin­ti­vä­reis­tä löytyi terveydelle vaarallisia aineita – saattavat aiheuttaa syöpää tai haitata lisääntymistä

Ta­tuoin­ti- ja kes­to­pig­men­toin­ti­vä­reis­tä löytyi ter­vey­del­le vaa­ral­li­sia aineita – saat­ta­vat ai­heut­taa syöpää tai haitata li­sään­ty­mis­tä

13.11.2019 08:06
Vanhemmat
Hammashoitopelon voi saada kuriin virtuaalisella rannalla tai meren alla – professori neuvoo kertomaan pelosta hammaslääkärille: "Täytyy pitää puolensa"

Ham­mas­hoi­to­pe­lon voi saada kuriin vir­tuaa­li­sel­la ran­nal­la tai meren alla – pro­fes­so­ri neuvoo ker­to­maan pelosta ham­mas­lää­kä­ril­le: "Täytyy pitää puo­len­sa"

07.11.2019 17:14
Meri-Lapissa järjestetään tiedotustilaisuuksia nuorten päihteiden käytöstä – ”Vanhemmat ovat sinisilmäisiä”

Me­ri-La­pis­sa jär­jes­te­tään tie­do­tus­ti­lai­suuk­sia nuorten päih­tei­den käy­tös­tä – ”Van­hem­mat ovat si­ni­sil­mäi­siä”

06.11.2019 12:33
Yleisen veriryhmän luovuttaja on tärkeä, koska isolla osalla potilaista on yleinen veriryhmä – Rovaniemellä on jälleen mahdollisuus luovuttaa verta

Yleisen ve­ri­ryh­män luo­vut­ta­ja on tärkeä, koska isolla osalla po­ti­lais­ta on yleinen ve­ri­ryh­mä – Ro­va­nie­mel­lä on jälleen mah­dol­li­suus luo­vut­taa verta

06.11.2019 10:12
Aamuyöllä iskenyt aivoinfarkti pakotti Minna Aallon hidastamaan työtahtiaan: "Hyväksyn nyt, että jaksamiseni rajat ovat 12 tuntia viikossa"

Aa­mu­yöl­lä iskenyt ai­vo­in­fark­ti pakotti Minna Aallon hi­das­ta­maan työ­tah­tiaan: "Hy­väk­syn nyt, että jak­sa­mi­se­ni rajat ovat 12 tuntia vii­kos­sa"

28.10.2019 07:00
"Kuvittele, että sinulla on samaan aikaan flunssa ja maailman karmein krapula ja että samalla pitää juosta maratonia", kuvailee Julia Mattila kroonista väsymysoireyhtymää

"Ku­vit­te­le, että sinulla on samaan aikaan flunssa ja maail­man karmein krapula ja että samalla pitää juosta ma­ra­to­nia", ku­vai­lee Julia Mattila kroo­nis­ta vä­sy­mys­oi­re­yh­ty­mää

24.10.2019 18:43
Tilaajille
Miksi kuumat aallot hikoiluttavat monia?

Miksi kuumat aallot hi­koi­lut­ta­vat monia?

23.10.2019 07:00
Kemin terveyskeskus muuttaa Täiköntorille syyskuussa 2020 – Kaupparakennuksesta jää jäljelle vain ulkoseinät ja katto

Kemin ter­veys­kes­kus muuttaa Täi­kön­to­ril­le syys­kuus­sa 2020 – Kaup­pa­ra­ken­nuk­ses­ta jää jäl­jel­le vain ul­ko­sei­nät ja katto

15.10.2019 18:30

Kam­pan­ja lii­kut­ti ja ter­veh­dyt­ti Posion miehiä

11.10.2019 17:37
Influenssarokotukset alkavat Lapissa pari viikkoa myöhässä – piikeillä ja sumutteilla voi estää sydän- ja aivoinfarkteja ja jopa muistisairauksia

Inf­luens­sa­ro­ko­tuk­set alkavat Lapissa pari viikkoa myö­häs­sä – pii­keil­lä ja su­mut­teil­la voi estää sydän- ja ai­vo­in­fark­te­ja ja jopa muis­ti­sai­rauk­sia

11.10.2019 13:57
Kouluterveyskysely paljastaa tyttöjen hurjan huolikuorman: uupumusta, yksinäisyyttä ja jopa huolta perheen taloudesta

Kou­lu­ter­veys­ky­se­ly pal­jas­taa tyt­tö­jen hurjan huo­li­kuor­man: uu­pu­mus­ta, yk­si­näi­syyt­tä ja jopa huolta perheen ta­lou­des­ta

09.10.2019 14:00
Liikkumattomuus ja liika lääkitys maksavat miljardeja
Mielipide Tauno Lauri

Liik­ku­mat­to­muus ja liika lää­ki­tys mak­sa­vat mil­jar­de­ja

07.10.2019 07:45