Terveys
Viimeisin 4 tuntia
Lukijalta: Apua – etätyö altistaa mässäilemään
Mielipide Oula Jumisko

Lu­ki­jal­ta: Apua – etätyö al­tis­taa mäs­säi­le­mään

09:20
Kuukausi
Espanjan Aurinkorannikolla asuva suomalainen sai allergiakohtauksen ja soitti kolmesti hätäkeskukseen – jonossa oli yli tuhat puhelua

Es­pan­jan Au­rin­ko­ran­ni­kol­la asuva suo­ma­lai­nen sai al­ler­gia­koh­tauk­sen ja soitti kol­mes­ti hä­tä­kes­kuk­seen – jonossa oli yli tuhat puhelua

17.03.2020 18:03
Tilaajille
Kirjastot ja museot suljetaan Rovaniemellä, koronan odotetaan iskevän ensi viikon lopulla

Kir­jas­tot ja museot sul­je­taan Ro­va­nie­mel­lä, koronan odo­te­taan iskevän ensi viikon lopulla

17.03.2020 15:23
Laura Pelgosen veri virtaa mutta ei hyydy – harvinaisesta verisairaudesta on kolme eri muotoa, joista vaikeinta potee vain muutama suomalainen

Laura Pel­go­sen veri virtaa mutta ei hyydy – har­vi­nai­ses­ta ve­ri­sai­rau­des­ta on kolme eri muotoa, joista vai­kein­ta potee vain muutama suo­ma­lai­nen

16.03.2020 07:00
Kansliapäällikkö Varhila: "Vielä ei näytä siltä, että Suomessa on lisääntyvää tehohoitopiikkiä" – Kymmenkunta ihmistä tällä hetkellä sairaalahoidossa

Kans­lia­pääl­lik­kö Var­hi­la: "Vielä ei näytä siltä, että Suo­mes­sa on li­sään­ty­vää te­ho­hoi­to­piik­kiä" – Kym­men­kun­ta ihmistä tällä het­kel­lä sai­raa­la­hoi­dos­sa

14.03.2020 13:51
Tarttuuko korona pöydältä, lentokoneesta tai käsikuivaimesta? – THL vastaa

Tart­tuu­ko korona pöy­däl­tä, len­to­ko­nees­ta tai kä­si­kui­vai­mes­ta? – THL vastaa

09.03.2020 08:10
Pissavaivoja ja peräpukamia on miljoonilla muillakin
Kolumni Armi Auvinen

Pis­sa­vai­vo­ja ja pe­rä­pu­ka­mia on mil­joo­nil­la muil­la­kin

09.03.2020 08:00
Armeijan leveät pisuaarit olivat painajaista ujosta rakosta kärsivälle Pekalle – Vaiettu syndrooma vaikeuttaa virtsaamista muiden nähden

Ar­mei­jan leveät pi­suaa­rit olivat pai­na­jais­ta ujosta rakosta kär­si­väl­le Pekalle – Vaiettu synd­roo­ma vai­keut­taa virt­saa­mis­ta muiden nähden

09.03.2020 07:00
Vanhemmat
Pohjois-Italiassa koronavirukseen sairastuu nyt myös leikki-ikäisiä, virus vaati keskiviikkona 12. kuolonuhrin

Poh­jois-Ita­lias­sa ko­ro­na­vi­ruk­seen sai­ras­tuu nyt myös leik­ki-ikäi­siä, virus vaati kes­ki­viik­ko­na 12. kuo­lon­uh­rin

26.02.2020 19:56
Influenssaepidemian huippua odotetaan maaliskuulle – rokotteen ehtii vielä ottaaa

Inf­luens­sa­epi­de­mian huippua odo­te­taan maa­lis­kuul­le – ro­kot­teen ehtii vielä ottaaa

20.02.2020 08:39
Lukijalta: Kotimaisesta kalasta potkua päivään
Mielipide Olli Rainio

Lu­ki­jal­ta: Ko­ti­mai­ses­ta kalasta potkua päivään

19.02.2020 20:14
Pienille vauvoille vaarallista hinkuyskää on havaittu Lapissa – tauti voi kestää jopa viikkoja

Pie­nil­le vau­voil­le vaa­ral­lis­ta hin­ku­ys­kää on ha­vait­tu Lapissa – tauti voi kestää jopa viik­ko­ja

14.02.2020 14:46
Syö­pä­jär­jes­töt: Vain 50 grammaa makkaraa tai muita li­ha­val­mis­tei­ta päivässä lisää suo­lis­to­syö­vän riskiä

Syö­pä­jär­jes­töt: Vain 50 grammaa mak­ka­raa tai muita li­ha­val­mis­tei­ta päi­väs­sä lisää suo­lis­to­syö­vän riskiä

04.02.2020 10:52
Vain joka toinen pikkukeskonen jäi eloon 35 vuotta sitten, kun Emilia Puntala syntyi alle kilon painoisena – Nyt tutkitaan, miten keskosuus näkyy aikuisena

Vain joka toinen pik­ku­kes­ko­nen jäi eloon 35 vuotta sitten, kun Emilia Puntala syntyi alle kilon pai­noi­se­na – Nyt tut­ki­taan, miten kes­ko­suus näkyy ai­kui­se­na

03.02.2020 07:00
Päiväkirja: Herääminen on tuskaa, kun yön viettää purren hampaita yhteen – paras apu löytyy läheltä
Kolumni Niina Niemelä

Päi­vä­kir­ja: He­rää­mi­nen on tuskaa, kun yön viettää purren ham­pai­ta yhteen – paras apu löytyy läheltä

03.02.2020 06:00
Kiinalainen matkailija on tuotu eristykseen Lapin keskussairaalaan koronavirusepäilyn vuoksi – potilaan kunto on kohtuullisen hyvä

Kii­na­lai­nen mat­kai­li­ja on tuotu eris­tyk­seen Lapin kes­kus­sai­raa­laan ko­ro­na­vi­rus­epäi­lyn vuoksi – po­ti­laan kunto on koh­tuul­li­sen hyvä

29.01.2020 07:34
Imeskeletkö sinkkitabletteja? -Uuden tutkimuksen mukaan sillä ei ole vaikutusta flunssan kestoon

Imes­ke­let­kö sink­ki­tab­let­te­ja? -Uuden tut­ki­muk­sen mukaan sillä ei ole vai­ku­tus­ta fluns­san kestoon

28.01.2020 10:08
Koronavirukseen on kuollut jo 25 ihmistä Kiinassa – kymmenen kaupungin julkinen liikenne on keskeytetty

Ko­ro­na­vi­ruk­seen on kuollut jo 25 ihmistä Kii­nas­sa – kym­me­nen kau­pun­gin jul­ki­nen lii­ken­ne on kes­key­tet­ty

24.01.2020 08:21
Kolumni: Kun jaksaa vähän fillaroida, jaksaa joskus juhliakin
Kolumni Minna Akimo

Ko­lum­ni: Kun jaksaa vähän fil­la­roi­da, jaksaa joskus juh­lia­kin

24.01.2020 07:00
Budjettisalit riisuivat palvelut ja kiristivät kilpailun – nyt tulevat boutique-salit, joissa liikutaan tyylillä

Bud­jet­ti­sa­lit rii­sui­vat pal­ve­lut ja ki­ris­ti­vät kil­pai­lun – nyt tulevat bou­ti­que-sa­lit, joissa lii­ku­taan tyy­lil­lä

23.01.2020 07:00
Tilaajille