Terveys
Kuukausi
Plantaarifaskiitti ja penikkatauti lisääntyivät koronakeväänä – kävele välillä avojaloin ja varpaillasi, sillä yksitoikkoinen kävely tai juoksu voi jumittaa jalat pahasti

Plan­taa­ri­fas­kiit­ti ja pe­nik­ka­tau­ti li­sään­tyi­vät ko­ro­na­ke­vää­nä – kävele välillä avo­ja­loin ja var­pail­la­si, sillä yk­si­toik­koi­nen kävely tai juoksu voi ju­mit­taa jalat pahasti

29.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Ylitorniolla todettiin neljän viikon jälkeen uusi koronavirustartunta – tartunnan lähde ei ole tiedossa

Yli­tor­niol­la to­det­tiin neljän viikon jälkeen uusi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – tar­tun­nan lähde ei ole tie­dos­sa

22.06.2020 10:14 0
Tilaajille
Vakava suun sairaus voi kehittyä lähes täysin ilman oireita – hoitamattomana voi johtaa hampaiden poistamiseen ja lisätä sydänsairauksien riskiä

Vakava suun sairaus voi ke­hit­tyä lähes täysin ilman oireita – hoi­ta­mat­to­ma­na voi johtaa ham­pai­den pois­ta­mi­seen ja lisätä sy­dän­sai­rauk­sien riskiä

15.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Jalkojen rasituskipu voi kehittyä salakavalasti vaivaisenluuksi – Huonojen kenkävalintojen lisäksi perintötekijät vaikuttavat vaivan kehittymiseen

Jal­ko­jen ra­si­tus­ki­pu voi ke­hit­tyä sa­la­ka­va­las­ti vai­vai­sen­luuk­si – Huo­no­jen ken­kä­va­lin­to­jen lisäksi pe­rin­tö­te­ki­jät vai­kut­ta­vat vaivan ke­hit­ty­mi­seen

14.06.2020 11:46 0
OYSista löytyi keväällä asbestia – Tutkimusten mukaan terveydellistä haittaa ei ole, mutta tilanne huolettaa työntekijöitä

OYSista löytyi ke­vääl­lä as­bes­tia – Tut­ki­mus­ten mukaan ter­vey­del­lis­tä haittaa ei ole, mutta tilanne huo­let­taa työn­te­ki­jöi­tä

13.06.2020 12:43 0
Tilaajille
Nopeampi koronavirustesti otetaan nenänielusta, verestä otettavaa testiä ei ole ainakaan vielä luvassa

No­peam­pi ko­ro­na­vi­rus­tes­ti otetaan ne­nä­nie­lus­ta, verestä otet­ta­vaa testiä ei ole ai­na­kaan vielä luvassa

10.06.2020 20:19 0
Tilaajille
Jopa miljoonalla suomalaisella on esidiabetes, eikä moni tunnista riskiä – Boheemia elämää viettänyt Anneli Saaristo kuuli televisiossa sairastavansa diabetesta

Jopa mil­joo­nal­la suo­ma­lai­sel­la on esi­dia­be­tes, eikä moni tun­nis­ta riskiä – Bo­hee­mia elämää viet­tä­nyt Anneli Saa­ris­to kuuli te­le­vi­sios­sa sai­ras­ta­van­sa dia­be­tes­ta

08.06.2020 07:01 0
Tilaajille
Vanhemmat
Kolumni: Turhaa puhetta painosta
Kolumni Anitta Salmi

Ko­lum­ni: Turhaa puhetta pai­nos­ta

03.06.2020 06:30 0
Tilaajille
Elina Kriston kuulo palasi jo leikkaussalissa – harvinainen kuuloluiden jäykistymä voi viedä kuulon erityisesti nuorilta naisilta, eikä syytä tiedetä

Elina Kriston kuulo palasi jo leik­kaus­sa­lis­sa – har­vi­nai­nen kuu­lo­lui­den jäy­kis­ty­mä voi viedä kuulon eri­tyi­ses­ti nuo­ril­ta nai­sil­ta, eikä syytä tiedetä

01.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Lukijalta: Liikunta auttaa muistamaan
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Lii­kun­ta auttaa muis­ta­maan

26.05.2020 08:50 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ta­lou­den yli­ko­ros­ta­mi­nen vaa­ral­lis­ta

26.05.2020 08:48 0
Tilaajille
Päiväkirja: Hermo lepäsi, nahka paloi

Päi­vä­kir­ja: Hermo lepäsi, nahka paloi

26.05.2020 05:00 0
Tilaajille
Mikä saa ihmisen muuttamaan käytöstään?
Kolumni Katja Kärki

Mikä saa ihmisen muut­ta­maan käy­tös­tään?

20.05.2020 06:30 0
Tilaajille
Tuore ou­lu­lais­tut­ki­mus: Runsas pelaaminen näkyy nuorten miesten elintavoissa ja painossa – fyysinen aktiivisuus vähentynyt ja istuminen lisääntynyt

Tuore ou­lu­lais­tut­ki­mus: Runsas pe­laa­mi­nen näkyy nuorten miesten elin­ta­vois­sa ja pai­nos­sa – fyy­si­nen ak­tii­vi­suus vä­hen­ty­nyt ja is­tu­mi­nen li­sään­ty­nyt

07.05.2020 09:36 1
Tilaajille
Silmän mukauttajalihas voi krampata näyttöpäätteellä – näköhäiriön oireet saattavat pelästyttää

Silmän mu­kaut­ta­ja­li­has voi kram­pa­ta näyt­tö­päät­teel­lä – nä­kö­häi­riön oireet saat­ta­vat pe­läs­tyt­tää

04.05.2020 07:00 0
Tilaajille
Rovaniemeläisen Saara Koikkalaisen äiti vahtasi, murehti ja pelkäsi kaikkea ja hänelle jokainen yskäisy oli mahdollinen keuhkotauti – Miksi pelko tuntuu vatsassa?

Ro­va­nie­me­läi­sen Saara Koik­ka­lai­sen äiti vah­ta­si, murehti ja pelkäsi kaikkea ja hänelle jo­kai­nen yskäisy oli mah­dol­li­nen keuh­ko­tau­ti – Miksi pelko tuntuu vat­sas­sa?

01.05.2020 08:00 0
Tilaajille
Syöpäseulonnat jatkuvat läpi vuoden – koronavirus ei ole säikäyttänyt joukkotarkastuksiin kutsuttuja

Syö­pä­seu­lon­nat jat­ku­vat läpi vuoden – ko­ro­na­vi­rus ei ole säi­käyt­tä­nyt jouk­ko­tar­kas­tuk­siin kut­sut­tu­ja

27.04.2020 07:44 0
Tilaajille
Uutta tietoa saunan terveysvaikutuksista: Puoli tuntia kerralla, useasti viikossa, ei yli 80 asteen löylyissä.

Uutta tietoa saunan ter­veys­vai­ku­tuk­sis­ta: Puoli tuntia ker­ral­la, useasti vii­kos­sa, ei yli 80 asteen löy­lyis­sä.

23.04.2020 15:12 0
Ilman avannetta Jaana Kauppi olisi 26-vuotias eläkeläinen – Facebook-sivustolla ja blogissa hän on kertonut muille kärsiville, miten sai tavallisen elämän takaisin

Ilman avan­net­ta Jaana Kauppi olisi 26-vuo­tias elä­ke­läi­nen – Fa­ce­book-si­vus­tol­la ja blo­gis­sa hän on ker­to­nut muille kär­si­vil­le, miten sai ta­val­li­sen elämän ta­kai­sin

20.04.2020 07:00 0
Tilaajille
Kriisi läpivalaisee johtajat – nyt on hyvä hetki tehdä muistiinpanot tulevia vaaleja varten
Kolumni Anna Häkkinen

Kriisi lä­pi­va­lai­see joh­ta­jat – nyt on hyvä hetki tehdä muis­tiin­pa­not tulevia vaaleja varten

04.04.2020 08:51 0
Tilaajille