Terveys ja lääketiede
Viimeisin 4 tuntia

Korona pitää Norr­bot­te­nia yhä ot­tees­saan

15:49
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia

Lapissa muun muassa avo­sai­raan­hoi­to ja suun ter­vey­den­huol­lon tut­ki­mus ja hoito mak­sut­to­mik­si alle 18-vuo­tiail­le

13:54 1
Tilaajille

Tiis­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Ruotsi laskee ro­ko­tu­si­kä­ra­jaa, Suo­mes­sa 110 uutta tar­tun­taa, Län­si-Poh­jan tar­tun­nat nol­las­sa, So­dan­ky­läs­sä yksi uusi tar­tun­ta, Sal­las­sa rokotusvuorossa12-vuo­tiaat ris­ki­ryh­mä­läi­set

17:18 1

EU:n ko­ro­na­ro­ko­tus­to­dis­tus otetaan käyt­töön Suo­mes­sa tänään – Mi­nis­te­riö: Mat­kus­ta­mis­ta silti har­kit­ta­va huo­lel­li­ses­ti

08:18
Viikko ja vanhemmat

Tornion op­tik­ko­lii­ke muutti oh­jeis­tus­taan näön­tar­kas­tuk­seen pää­sys­tä

21.06.2021 18:45 3
Tilaajille

Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jas­sa to­det­tiin viime vii­kol­la seit­se­män tar­tun­taa, Suo­mes­sa 45 uutta tar­tun­taa, Kit­ti­läs­sä kaikki yli 16-vuo­tiaat voivat varata ro­ko­tus­ajan

21.06.2021 13:28

Ei kai tans­ka­lai­sen jal­ka­pal­loi­li­jan kohtalo osu omalle koh­dal­le? Tapani Ruohon sydän luuli ole­van­sa koko ajan len­kil­lä – näistä oi­reis­ta tun­nis­tat ryt­mi­häi­riön

21.06.2021 06:30
Tilaajille

OYSin po­ti­las­tie­to­jär­jes­tel­mät kaa­tui­vat sun­nun­tai­na useiden tuntien ajaksi – "Po­ti­las­mää­rä oli aika lailla sama kuin nor­maa­li­na sun­nun­tai­na"

20.06.2021 22:39

Ou­lu­lais­nai­sen hoi­dos­sa ta­pah­tui va­hin­ko­ja kah­des­sa eri hoi­to­pai­kas­sa ja hän kuoli – Po­ti­la­sa­sia­mies: On ole­mas­sa Murphyn laki -po­ti­lai­ta

20.06.2021 06:00
Tilaajille

Juo­ma­ve­si on edel­leen kei­tet­tä­vä Ala­nam­man ve­si­yh­ty­män alueel­la

18.06.2021 20:59

Ta­pah­tu­ma­ra­joi­tuk­sis­sa siir­ryt­tiin tiis­tai­na lait­to­muu­den aikaan tur­va­vä­lien osalta, väittää val­tio­sään­tö­oi­keu­den do­sent­ti – näin avi vastaa

18.06.2021 18:30
Tilaajille

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la kaksi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Län­si-Poh­jas­sa toinen pe­räk­käi­nen päivä ilman uusia tar­tun­to­ja

18.06.2021 10:21

Ky­syim­me: syöm­me­kö itsemme hen­gil­tä? "Lo­pe­te­taan luu­le­mas­ta li­ha­vuu­den olevan vain seu­raus­ta syö­mi­ses­tä ja liik­ku­mat­to­muu­des­ta."

18.06.2021 07:42 3
Tilaajille

Hal­li­tuk­sen hi­das­te­lu ra­vin­to­loi­den au­ki­olon höl­len­tä­mi­ses­sä mak­sa­nut työ­paik­ko­ja – "Ra­joi­tuk­sia kyllä saatiin voimaan no­peas­ti", ar­vos­te­lee Maran Timo Lappi

17.06.2021 19:41 8
Tilaajille

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä ei uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja

17.06.2021 10:39

Kes­ki­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: So­dan­ky­läs­sä ko­ro­na­ro­ko­tuk­set 16 vuotta täyt­tä­neil­le, Kit­ti­läs­sä suo­ja­mas­ke­ja pää­kir­jas­tol­ta

16.06.2021 17:35

Me­hi­läi­nen Län­si-Poh­ja pitää hal­li­tuk­sen so­te-uu­dis­tu­se­si­tys­tä uhkana alueen asuk­kai­den pal­ve­lui­den jat­ku­vuu­del­le

16.06.2021 11:44 4
Tilaajille

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen saa­nei­ta ei testata rajalla – Yhden ro­ko­te­an­nok­sen saa­neil­le vahva suo­si­tus ko­ro­na­tes­tis­tä kolmen päivän päästä

16.06.2021 11:09 3
Tilaajille
Mainos Toivon Kuulo

Huono kuulo voi lisätä ma­sen­nuk­sen ja yk­si­näi­syy­den riskiä – 84-vuo­tias Jorma sai kuu­lo­lait­teen ja voi taas osal­lis­tua ko­kouk­siin

16.06.2021 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tar­vi­taan­ko punk­ki­ro­ko­te?

16.06.2021 06:00
Tilaajille