Pääkirjoitus: Läm­pe­ne­mi­nen etenee kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la ja se näkyy jo nyt Lapin tal­vis­sa

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Terveys ja lääketiede
Viimeisin 12 tuntia
Katri Keräsen kuudes lapsi syntyi olohuoneessa perheensä keskelle – Pohjois-Suomessa yli 20 lasta vuodessa syntyy tarkoituksella kotona

Katri Keräsen kuudes lapsi syntyi olo­huo­nees­sa per­heen­sä kes­kel­le – Poh­jois-Suo­mes­sa yli 20 lasta vuo­des­sa syntyy tar­koi­tuk­sel­la kotona

05:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Minusta tuli Län­si-Poh­jan ystävä

30.09.2023 05:00 1
Pääluottamismies: Päätös OYSin lääkäreiden palkka-asiassa helpotus – takana raskas epätietoisuuden aika

Pää­luot­ta­mis­mies: Päätös OYSin lää­kä­rei­den palk­ka-asias­sa hel­po­tus – takana raskas epä­tie­toi­suu­den aika

26.09.2023 12:20 5
Tilaajille
Pelko ja ahdistus varjostivat Lauri Nurmisen elämää, kun kriisien kierre alkoi jo lapsuudessa – opi erottamaan kolme erilaista kriisiä

Pelko ja ah­dis­tus var­jos­ti­vat Lauri Nur­mi­sen elämää, kun krii­sien kierre alkoi jo lap­suu­des­sa – opi erot­ta­maan kolme eri­lais­ta kriisiä

25.09.2023 06:30
Tilaajille
Vapebisneksessä myynti ja velanperintä ovat kuin huumekaupassa, sanoo koulupoliisi – Youtube neuvoo, miten sähkötupakat piilotetaan vanhemmilta

Va­pe­bis­nek­ses­sä myynti ja ve­lan­pe­rin­tä ovat kuin huu­me­kau­pas­sa, sanoo kou­lu­po­lii­si – Youtube neuvoo, miten säh­kö­tu­pa­kat pii­lo­te­taan van­hem­mil­ta

22.09.2023 10:20 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­veyt­tä ja ta­lout­ta tie­to­ko­neel­la

22.09.2023 05:00 2
Lähes 3 000 rovaniemeläistä saa postitse kansallisen terveyskyselyn – kaupunki voi hyödyntää tuloksia päätöksenteossa

Lähes 3 000 ro­va­nie­me­läis­tä saa pos­tit­se kan­sal­li­sen ter­veys­ky­se­lyn – kau­pun­ki voi hyö­dyn­tää tu­lok­sia pää­tök­sen­teos­sa

19.09.2023 17:11
Tilaajille
Pia Sillsten oli 45-vuotias saadessaan aivoinfarktin, ja se muutti hänen elämänsä – tässä aivoverenkiertohäiriöiden suurin riskitekijä ja varoitussignaalit

Pia Sills­ten oli 45-vuo­tias saa­des­saan ai­voin­fark­tin, ja se muutti hänen elä­män­sä – tässä ai­vo­ve­ren­kier­to­häi­riöi­den suurin ris­ki­te­ki­jä ja va­roi­tus­sig­naa­lit

18.09.2023 06:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Edis­te­tään yhdessä asiak­kai­den osal­li­suut­ta

18.09.2023 06:00
Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso penää hyvinvointialueilta palveluiden kehittämistä: "Ei voi tehdä niin, että pyydetään vain lisää ja lisää rahaa eikä kehitetä palveluita"

So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Kaisa Juuso penää hy­vin­voin­ti­alueil­ta pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mis­tä: "Ei voi tehdä niin, että pyy­de­tään vain lisää ja lisää rahaa eikä ke­hi­te­tä pal­ve­lui­ta"

16.09.2023 15:30 33
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Liik­ku­mi­sen li­sää­mi­seen monia vaih­to­eh­to­ja

16.09.2023 05:00
Kommentti: Markkinat hoitaa, veronmaksaja maksaa hinnan minkä hyvänsä
Kolumni

Kom­ment­ti: Mark­ki­nat hoitaa, ve­ron­mak­sa­ja maksaa hinnan minkä hyvänsä

14.09.2023 19:47 3
Tilaajille
Autismiosaaja Maila Haltia on vuoden Kellokas

Au­tis­mi­osaa­ja Maila Haltia on vuoden Kel­lo­kas

14.09.2023 17:10 6
Tilaajille
Käytetty huumeruisku lasten koulutiellä herätti huolen Rovaniemellä – toimi näin, jos huomaat maassa käytetyn pistovälineen

Käy­tet­ty huu­me­ruis­ku lasten kou­lu­tiel­lä herätti huolen Ro­va­nie­mel­lä – toimi näin, jos huomaat maassa käy­te­tyn pis­to­vä­li­neen

14.09.2023 10:02 1
Tilaajille
Suolistohormonilääkkeestä on edelleen kova pula, mutta Julia Lehto on onnistunut saamaan sitä – uusi, entistä tehokkaampi laihdutuslääke tulee kalliiksi

Suo­lis­to­hor­mo­ni­lääk­kees­tä on edel­leen kova pula, mutta Julia Lehto on on­nis­tu­nut saamaan sitä – uusi, entistä te­hok­kaam­pi laih­du­tus­lää­ke tulee kal­liik­si

11.09.2023 06:30
Tilaajille
Invalidiliiton omistaman Validian Kemin uuteen asumispalveluyksikköön tulee asiakkaita laajasti Lapista

In­va­li­di­lii­ton omis­ta­man Va­li­dian Kemin uuteen asu­mis­pal­ve­lu­yk­sik­köön tulee asiak­kai­ta laa­jas­ti Lapista

10.09.2023 12:30 1
Tilaajille
Koronarokotuksista alkaa taas uusi kierros syksyllä – vakavasta immuunipuutteisille rokotetta tarjolla jo lähiaikoina

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta alkaa taas uusi kierros syk­syl­lä – va­ka­vas­ta im­muu­ni­puut­tei­sil­le ro­ko­tet­ta tar­jol­la jo lä­hi­ai­koi­na

08.09.2023 16:59 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lappi hyvä esi­merk­ki it­se­mur­hien eh­käi­sy­työs­tä

08.09.2023 05:00
Rovaniemen nuorten matalan kynnyksen keskustelutuki muutti pääkirjastolle

Ro­va­nie­men nuorten matalan kyn­nyk­sen kes­kus­te­lu­tu­ki muutti pää­kir­jas­tol­le

07.09.2023 17:26
Tilaajille
Ruotsissa löytyi afrikkalaista sikaruttoa villisiasta – tartunta ehkä ihmisen välillisesti tuoma

Ruot­sis­sa löytyi af­rik­ka­lais­ta si­ka­rut­toa vil­li­sias­ta – tar­tun­ta ehkä ihmisen vä­lil­li­ses­ti tuoma

07.09.2023 15:17