Porocup: Luonto näytti voi­man­sa – kisa jou­dut­tiin kes­keyt­tä­mään

Kuvagalleria: Pidetyn kiek­ko­ero­tuo­ma­rin ura päättyi Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Terveys ja lääketiede
Viimeisin 24 tuntia
Kuulon heikentyminen altistaa Alzheimerin taudille – taudin muistioireita tunnistetaan hyvin, mutta esimerkiksi puheoireet jäävät herkemmin tunnistamatta

Kuulon hei­ken­ty­mi­nen al­tis­taa Al­zhei­me­rin tau­dil­le – ­tau­din muis­ti­oi­rei­ta tun­nis­te­taan hyvin, mutta esi­mer­kik­si pu­he­oi­reet jäävät her­kem­min tun­nis­ta­mat­ta

11:14
Viikko
Kuokkasen Yrjö
Kolumni

Kuok­ka­sen Yrjö

22.02.2024 05:50 1
Kalevi Nevala luuli löytäneensä toimivan laihdutuslääkkeen, mutta painonpudotus johtuikin syövästä

Kalevi Nevala luuli löy­tä­neen­sä toi­mi­van laih­du­tus­lääk­keen, mutta pai­non­pu­do­tus joh­tui­kin syö­väs­tä

21.02.2024 18:03
Tilaajille
Lidl vetää myynnistä erän keksejä – seassa voi olla pieniä metallinpaloja

Lidl vetää myyn­nis­tä erän keksejä – seassa voi olla pieniä me­tal­lin­pa­lo­ja

21.02.2024 17:57
Meri-Lapissa kritisoidaan ankarasti synnytysten keskittämistä Lapin keskussairaalaan

Me­ri-La­pis­sa kri­ti­soi­daan an­ka­ras­ti syn­ny­tys­ten kes­kit­tä­mis­tä Lapin kes­kus­sai­raa­laan

20.02.2024 22:32 34
Tilaajille
Meri-Lapin laduilla sielu lepää ja kunto nousee

Me­ri-La­pin la­duil­la sielu lepää ja kunto nousee

20.02.2024 15:20
"Jos yksi ihminen hoitaa kaiken niin riskit kasvavat" – Lapin vesihuollossa arvostetaan ammattitaitoista henkilöstöä ja paikallistuntemusta

"Jos yksi ihminen hoitaa kaiken niin riskit kas­va­vat" – Lapin ve­si­huol­los­sa ar­vos­te­taan am­mat­ti­tai­tois­ta hen­ki­lös­töä ja pai­kal­lis­tun­te­mus­ta

19.02.2024 16:19
Tilaajille
Nyt kannattaa aloittaa rokotussarja puu­tiais­ai­vo­kuu­met­ta vastaan, mikäli tahtoo kesäksi suojaa

Nyt kan­nat­taa aloit­taa ro­ko­tus­sar­ja puu­tiais­ai­vo­kuu­met­ta vas­taan, mikäli tahtoo kesäksi suojaa

19.02.2024 14:14
Tilaajille
Paavo meni linssileikkaukseen ja rohkaisee muitakin samaan – ”Omaan elämänlaatuun kannattaa panostaa silloin, kun elää”
Mainos Terveystalo Silmäklinikka

Paavo meni lins­si­leik­kauk­seen ja roh­kai­see mui­ta­kin samaan – ”Omaan elä­män­laa­tuun kan­nat­taa pa­nos­taa sil­loin, kun elää”

19.02.2024 06:00
Nuoren lääkärin on helppo erikoistua turvallisessa työyhteisössä –"Hyvä ohjaaja antaa vastuuta, mutta on itse siinä kuitenkin tukena"

Nuoren lää­kä­rin on helppo eri­kois­tua tur­val­li­ses­sa työ­yh­tei­sös­sä –"Hyvä ohjaaja antaa vas­tuu­ta, mutta on itse siinä kui­ten­kin tukena"

19.02.2024 05:00 9
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Lapsen korvatulehdusta ei enää automaattisesti hoideta antibiooteilla  – lääkäri vinkkaa keinon, joka voi auttaa yöllä korvaansa huutavaa lasta

Lapsen kor­va­tu­leh­dus­ta ei enää au­to­maat­ti­ses­ti hoideta an­ti­bioo­teil­la – lääkäri vinkkaa keinon, joka voi auttaa yöllä kor­vaan­sa huu­ta­vaa lasta

16.02.2024 05:00 2
Tilaajille
Synnytysten keskittäminen Rovaniemelle näyttää väistämättömältä – päätökset tulee tehdä koko maakunnan näkökulmasta
Pääkirjoitus

Syn­ny­tys­ten kes­kit­tä­mi­nen Ro­va­nie­mel­le näyttää väis­tä­mät­tö­mäl­tä – pää­tök­set tulee tehdä koko maa­kun­nan nä­kö­kul­mas­ta

15.02.2024 17:00 28
Tilaajille
Lapin hyvinvointialueen hallitus hyväksyi laajan säästöohjelman – synnytystoiminnan keskittämisestä äänestettiin

Lapin hy­vin­voin­ti­alueen hal­li­tus hy­väk­syi laajan sääs­tö­oh­jel­man – syn­ny­tys­toi­min­nan kes­kit­tä­mi­ses­tä ää­nes­tet­tiin

15.02.2024 10:43 40
Tilaajille
Merilappilaisen Nean unelmahuulista tuli vuosien painajainen –  täyteainehoitojen villi länsi halutaan kuriin

Me­ri­lap­pi­lai­sen Nean unel­ma­huu­lis­ta tuli vuosien pai­na­jai­nen – täy­te­ai­ne­hoi­to­jen villi länsi ha­lu­taan kuriin

15.02.2024 06:00 7
Tilaajille
Vääristynyt kuva kauneudesta saa nuoret naiset tavoittelemaan "täyteaineövereitä"
Kolumni

Vää­ris­ty­nyt kuva kau­neu­des­ta saa nuoret naiset ta­voit­te­le­maan "täy­teai­neö­ve­rei­tä"

14.02.2024 06:00 7
Tilaajille
Oulun yliopistossa kehitetty sovellus auttaa ihmistä laihtumaan poikkeuksellisen tehokkaasti – "Sisältö ei ole mullistava, vaan tapa, jolla se tarjoillaan"

Oulun yli­opis­tos­sa ke­hi­tet­ty so­vel­lus auttaa ihmistä laih­tu­maan poik­keuk­sel­li­sen te­hok­kaas­ti – "Si­säl­tö ei ole mul­lis­ta­va, vaan tapa, jolla se tar­joil­laan"

10.02.2024 12:15 4
Tilaajille
MT: Ministeri Kaisa Juuson mukaan sairaalaverkoston tehostaminen on välttämätöntä – palveluiden painopistettä pitäisi siirtää liikkuviin palveluihin

MT: Mi­nis­te­ri Kaisa Juuson mukaan sai­raa­la­ver­kos­ton te­hos­ta­mi­nen on vält­tä­mä­tön­tä – pal­ve­lui­den pai­no­pis­tet­tä pitäisi siirtää liik­ku­viin pal­ve­lui­hin

09.02.2024 11:06 21
Tilaajille
Johanna Marski oli rasavilli tyttö, joka halusi pysyä muiden perässä – Rovaniemen kirjastolla voi lukea perheiden kokemuksia lapsen synnynnäisestä sydänviasta

Johanna Marski oli ra­sa­vil­li tyttö, joka halusi pysyä muiden perässä – Ro­va­nie­men kir­jas­tol­la voi lukea per­hei­den ko­ke­muk­sia lapsen syn­nyn­näi­ses­tä sy­dän­vias­ta

09.02.2024 16:03
Tilaajille
Miten Lapin sote-palvelut toimivat? Vastaa Lapin Kansan kyselyyn

Miten Lapin sote-pal­ve­lut toi­mi­vat? Vastaa Lapin Kansan ky­se­lyyn

08.02.2024 11:07 12
Kuukautisten aikaan retkeillessä auttaa muutama niksi – Eräoppaat Kaisa Liesmäki ja Ella Provialer kertovat, miten he itse pärjäävät

Kuu­kau­tis­ten aikaan ret­keil­les­sä auttaa muutama niksi – Erä­op­paat Kaisa Lies­mä­ki ja Ella Pro­via­ler ker­to­vat, miten he itse pär­jää­vät

06.02.2024 21:13
Tilaajille