Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 8. päivän luukku tästä

Suun terveydenhuolto: Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le vakava huo­mau­tus Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta

Mainos: Lapin Kansan joulutarjous: Lapin Kansa Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Terveys ja lääketiede
Viimeisin 12 tuntia
Korona luetaan yhä yleisvaarallisiin tartuntatauteihin, vaikka se ei ole täyttänyt enää aikoihin kyseisen luokituksen kriteerejä – on aika palata normaaliin
Pääkirjoitus

Korona luetaan yhä yleis­vaa­ral­li­siin tar­tun­ta­tau­tei­hin, vaikka se ei ole täyt­tä­nyt enää ai­koi­hin ky­sei­sen luo­ki­tuk­sen kri­tee­re­jä – on aika palata nor­maa­liin

20:00 2
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Rovaniemen terveysasemien takaisinsoittopalvelu on pois käytöstä – syynä sairauspoissaolot

Ro­va­nie­men ter­veys­ase­mien ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lu on pois käy­tös­tä – syynä sai­raus­pois­sa­olot

12:42 3
Tilaajille
Rovaniemen kaupungille vakava huomautus Lapin aluehallintovirastolta – hammashoitoon ei ole ollut riittävästi aikoja

Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le vakava huo­mau­tus Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta – ham­mas­hoi­toon ei ole ollut riit­tä­väs­ti aikoja

10:07 10
Tilaajille
Viikko
Tia Parviaisella on eri persoonan osia, joista toiset kokevat ahdistusta ja toiset suojelevat siltä – paras apu oireisiin löytyi muualta kuin lääkkeistä

Tia Par­viai­sel­la on eri per­soo­nan osia, joista toiset kokevat ah­dis­tus­ta ja toiset suo­je­le­vat siltä – paras apu oi­rei­siin löytyi muualta kuin lääk­keis­tä

05.12.2022 06:30
Tilaajille
Lasten tehohoitoa vaivaa paha hoitajapula – Vakavin kriisi on pääkaupunkiseudulla, missä sairaanhoitopiiri nosti ahdingon esiin ilmoituksella itsestään

Lasten te­ho­hoi­toa vaivaa paha hoi­ta­ja­pu­la – Vakavin kriisi on pää­kau­pun­ki­seu­dul­la, missä sai­raan­hoi­to­pii­ri nosti ah­din­gon esiin il­moi­tuk­sel­la it­ses­tään

04.12.2022 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sy­dän­kun­tou­tus säästää rahaa

03.12.2022 05:00
Tilaajille
Lapset harrastavat enemmän liikuntaa kuin aikuiset – kysyimme, mitä neuvoja he antaisivat liian vähän liikkuville

Lapset har­ras­ta­vat enemmän lii­kun­taa kuin ai­kui­set – ky­syim­me, mitä neuvoja he an­tai­si­vat liian vähän liik­ku­vil­le

03.12.2022 05:00
Tilaajille
Suomen Xi hävisi taistelun – hyvä niin
Kolumni

Suomen Xi hävisi tais­te­lun – hyvä niin

03.12.2022 05:00 14
Tilaajille
Koronaturvallisia pikkujouluja ei ole, mutta moni aikoo silti bilettää: "Aiemmassa työpaikassani sain mukaani miehen..."

Ko­ro­na­tur­val­li­sia pik­ku­jou­lu­ja ei ole, mutta moni aikoo silti bi­let­tää: "Aiem­mas­sa työ­pai­kas­sa­ni sain mukaani mie­hen..."

01.12.2022 20:30 2
Tilaajille

Ro­va­nie­men ter­veys­ase­man pu­he­luis­sa hi­taut­ta, ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lu pois päältä

01.12.2022 15:32 2
Perheverkosto tukee tuskallisia asioissa purettaessa – torniolainen Mia Kurtti on Vuoden perhe- ja pariterapeutti

Per­he­ver­kos­to tukee tus­kal­li­sia asiois­sa pu­ret­taes­sa – ­tor­nio­lai­nen Mia Kurtti on Vuoden perhe- ja pa­ri­te­ra­peut­ti

01.12.2022 08:00 1
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Muistiasia on kaikkien asia
Kolumni

Muis­ti­asia on kaik­kien asia

30.11.2022 16:33
Sodankyläläinen lääkäriasema Aslak on jatkossa Mehiläinen Sodankylä – pelastushelikopteritoiminta jatkuu

So­dan­ky­lä­läi­nen lää­kä­ri­ase­ma Aslak on jat­kos­sa Me­hi­läi­nen So­dan­ky­lä – pe­las­tus­he­li­kop­te­ri­toi­min­ta jatkuu

30.11.2022 15:02
Tilaajille
Kannabiksen laillistamista ajava Kannabisyhdistys valitsi ensi kertaa 31 vuoteen uuden puheenjohtajan – pestiin rovaniemeläinen yliopistonlehtori Mika Luoma-aho

Kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mis­ta ajava Kan­na­bis­yh­dis­tys valitsi ensi kertaa 31 vuoteen uuden pu­heen­joh­ta­jan – pestiin ro­va­nie­me­läi­nen yli­opis­ton­leh­to­ri Mika Luo­ma-aho

30.11.2022 09:29 3
Tilaajille
Rovaniemen terveysasemilta loppuivat lääkärinajat huhtikuussa – henkilöstöresurssien riittämättömyys johti aluehallintoviraston huomautukseen

Ro­va­nie­men ter­veys­ase­mil­ta lop­pui­vat lää­kä­rin­ajat huh­ti­kuus­sa – hen­ki­lös­tö­re­surs­sien riit­tä­mät­tö­myys johti alue­hal­lin­to­vi­ras­ton huo­mau­tuk­seen

29.11.2022 09:17 8
Tilaajille
Kipu antaa aihetta kiitollisuuteen – ilman ammattiapua en pärjäisi
Kolumni

Kipu antaa aihetta kii­tol­li­suu­teen – ilman am­mat­ti­apua en pär­jäi­si

29.11.2022 05:00 1
Tilaajille
Ovien lukitseminen on tavanomaista koronasuluissa – Kiina-professori mielenilmauksista: Kommunistisella puolueella on koronarajoituksissa pattitilanne

Ovien lu­kit­se­mi­nen on ta­van­omais­ta ko­ro­na­su­luis­sa – Kii­na-pro­fes­so­ri mie­le­nil­mauk­sis­ta: Kom­mu­nis­ti­sel­la puo­lueel­la on ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­sa pat­ti­ti­lan­ne

28.11.2022 18:30
Tilaajille
THL: Ensisynnyttäjien keski-ikä on Suomessa matalin Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä

THL: En­si­syn­nyt­tä­jien kes­ki-ikä on Suo­mes­sa matalin Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä

28.11.2022 12:56 1
Tilaajille

Oikaisu

28.11.2022 10:30
Diabeteksen hoitoon kehitetty pistos vaikuttaa lähes ihmelääkkeeltä laihduttajille – käyttäjät kertovat kymmenien kilojen pudotuksesta

Dia­be­tek­sen hoitoon ke­hi­tet­ty pistos vai­kut­taa lähes ih­me­lääk­keel­tä laih­dut­ta­jil­le – käyt­tä­jät ker­to­vat kym­me­nien kilojen pu­do­tuk­ses­ta

28.11.2022 06:30 5
Tilaajille