Teollisuus
Mikä on projekti Idefix ja miksi metsän keskelle Simoon tehdään Pohjoismaiden suurinta sähkövarastoa?

Mikä on pro­jek­ti Idefix ja miksi metsän kes­kel­le Simoon tehdään Poh­jois­mai­den suu­rin­ta säh­kö­va­ras­toa?

08.11.2019 18:30
Tilaajille
Tunnetko jo Suomen robottirannikon? Piskuisessa Ulvilassa tehdään automatiikkaa maailman rengasjäteille ja supermarket-ketjuille – Kiinakin himoaa robottejamme

Tun­net­ko jo Suomen ro­bot­ti­ran­ni­kon? Pis­kui­ses­sa Ul­vi­las­sa tehdään au­to­ma­tiik­kaa maail­man ren­gas­jä­teil­le ja su­per­mar­ket-ket­juil­le – Kii­na­kin himoaa ro­bot­te­jam­me

05.10.2019 08:00
Tilaajille
Kuonasulattoa suunnitteleva Outokumpu tutkii myös metallihilseiden sulattamista ja jätesakan jalostamista lannoitteiksi

Kuo­na­su­lat­toa suun­nit­te­le­va Ou­to­kum­pu tutkii myös me­tal­li­hil­sei­den su­lat­ta­mis­ta ja jä­te­sa­kan ja­los­ta­mis­ta lan­noit­teik­si

01.10.2019 17:08
Metsä Fibre aikoo esijäähdyttää biotuotetehtaan jäähdytysvedet, jotta jäät eivät sulaisi Kemin edustalla

Metsä Fibre aikoo esi­jääh­dyt­tää bio­tuo­te­teh­taan jääh­dy­tys­ve­det, jotta jäät eivät sulaisi Kemin edus­tal­la

24.09.2019 17:00
Rikki- ja hiukkaspäästöt Kemin alueella ovat vähentyneet radikaalisti 40 vuodessa

Rikki- ja hiuk­kas­pääs­töt Kemin alueel­la ovat vä­hen­ty­neet ra­di­kaa­lis­ti 40 vuo­des­sa

20.09.2019 15:42
Strategiaa pukkaa, kestävä kasvu on tavoite
Kolumni Mika Nykänen

Stra­te­giaa pukkaa, kestävä kasvu on tavoite

18.09.2019 08:30