Televisiosarja
Viimeisin tunti
Köykäinen deittiohjelma keskittyy ivaamiseen ja opettaa, millaista profiilikuvaa treffisivustolle ei ainakaan kannata laittaa

Köy­käi­nen deit­tioh­jel­ma kes­kit­tyy ivaa­mi­seen ja opet­taa, mil­lais­ta pro­fii­li­ku­vaa tref­fi­si­vus­tol­le ei ai­na­kaan kannata laittaa

07:00 0
Kuukausi
Dingo-hysteria herää eloon – audiodraama palaa 1980-luvun suosikkibändin nousukiidon vuosiin, Dingoa muistellaan myös muissa ohjelmissa

Din­go-hys­te­ria herää eloon – au­dio­draa­ma palaa 1980-lu­vun suo­sik­ki­bän­din nou­su­kii­don vuo­siin, Dingoa muis­tel­laan myös muissa oh­jel­mis­sa

02.07.2020 07:00 0
Anna-Leena Härkösen klassikkoromaani Häräntappoaseesta tv-sarja – Härkönen oli vasta 17-vuotias opiskelija Kempeleen lukiossa, kun hänen esikoisteoksensa julkaistiin

An­na-Lee­na Här­kö­sen klas­sik­ko­ro­maa­ni Hä­rän­tap­po­asees­ta tv-sar­ja – Här­kö­nen oli vasta 17-vuo­tias opis­ke­li­ja Kem­pe­leen lu­kios­sa, kun hänen esi­kois­teok­sen­sa jul­kais­tiin

01.07.2020 21:43 0
Tilaajille
Tunnet pelin, tunnetko tekijän? – Ohjelmasarja johdattaa Afrikan tähden maailmaan pelin kehittäjän henkilökuvan kautta

Tunnet pelin, tun­net­ko te­ki­jän? – Oh­jel­ma­sar­ja joh­dat­taa Afrikan tähden maail­maan pelin ke­hit­tä­jän hen­ki­lö­ku­van kautta

01.07.2020 07:00 0
Arvostelu: Kunnes kuolema heidät erottaa – Why women kill -sarjassa pelataan cluedoa mustan huumorin varjolla
Mielipide Erica Niemelä

Ar­vos­te­lu: Kunnes kuolema heidät erottaa – Why women kill -sar­jas­sa pe­la­taan cluedoa mustan huu­mo­rin var­jol­la

18.06.2020 06:00 0
Entä jos kaikki olisi toisin? – Jari Tervo palaa uudella jossitteluohjelmallaan lauantai-iltoihin

Entä jos kaikki olisi toisin? – Jari Tervo palaa uudella jos­sit­te­lu­oh­jel­mal­laan lauan­tai-il­toi­hin

13.06.2020 07:00 0
Tv-kolumni: Itseironinen Community-komedia nauraa meille kaikille

Tv-ko­lum­ni: It­se­iro­ni­nen Com­mu­ni­ty-ko­me­dia nauraa meille kai­kil­le

05.06.2020 07:00 0
Arvostelu: Pikaoikeutta juuri sinulle – Better Call Saul kertoo "hieman" sutkista lakimiehestä
Mielipide Antti Korteniemi

Ar­vos­te­lu: Pi­ka­oi­keut­ta juuri sinulle – Better Call Saul kertoo "hie­man" sut­kis­ta la­ki­mie­hes­tä

05.06.2020 06:00 0
Vanhemmat
Mukavan miehen hirveä kurimus – kolmiosainen minidraamasarja on muodoltaan kuin tiukkamuotoinen kamarinäytelmä

Mukavan miehen hirveä kurimus – kol­mi­osai­nen mi­ni­draa­ma­sar­ja on muo­dol­taan kuin tiuk­ka­muo­toi­nen ka­ma­ri­näy­tel­mä

02.06.2020 08:12 0
Zlatan-kirjaa kirjoitettiin yllättäen Suomessakin – Kasper Strömmanin sarjan ensimmäisessä jaksossa perehdytään luovaa työhön mökeillä

Zla­tan-kir­jaa kir­joi­tet­tiin yl­lät­täen Suo­mes­sa­kin – Kasper Ström­ma­nin sarjan en­sim­mäi­ses­sä jak­sos­sa pe­reh­dy­tään luovaa työhön mö­keil­lä

30.05.2020 07:00 0
Suosittu ja kiusattu rakastuvat, ongelmiahan siitä seuraa – Sally Cooneyn romaaniin perustuva draamasarja tutkailee älykkäästi sosiaalisia ympäristöjä

Suo­sit­tu ja kiu­sat­tu ra­kas­tu­vat, on­gel­mia­han siitä seuraa – Sally Cooneyn ro­maa­niin pe­rus­tu­va draa­ma­sar­ja tut­kai­lee älyk­kääs­ti so­siaa­li­sia ym­pä­ris­tö­jä

29.05.2020 07:00 0
Kolumni: Nostalgiamässäily saisi jo riittää
Kolumni Anni Koikkalainen

Ko­lum­ni: Nos­tal­gia­mäs­säi­ly saisi jo riittää

08.05.2020 06:30 0
Villikissojen valtaistuinpeli –Tiger Kingin suurin synti on sensaatiohakuisuus
Mielipide Antti Nuorti

Vil­li­kis­so­jen val­ta­is­tuin­pe­li –Tiger Kingin suurin synti on sen­saa­tio­ha­kui­suus

24.04.2020 06:30 0
Päiväkirja: Naapurusten erilaista arkea
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Päi­vä­kir­ja: Naa­pu­rus­ten eri­lais­ta arkea

20.04.2020 07:00 0
Tilaajille
Parks and Recreation on täydellistä karanteenikatsottavaa
Mielipide Anni Koikkalainen

Parks and Rec­rea­tion on täy­del­lis­tä ka­ran­tee­ni­kat­sot­ta­vaa

10.04.2020 06:30 0
He päättivät tehdä Kaikki synnit rohkeasti, elokuvatyylillä – "Katsojat on saatava uskomaan ja rakastamaan"

He päät­ti­vät tehdä Kaikki synnit roh­keas­ti, elo­ku­va­tyy­lil­lä – "Kat­so­jat on saatava us­ko­maan ja ra­kas­ta­maan"

22.12.2019 07:00 0
Tilaajille