Televisio
Kuukausi
Solsidanista tuttu näyttelijä käsikirjoitti, ohjasi ja näyttelee pääosan kirpeässä draamassa – toinen kausi on jo tulossa

Sol­si­da­nis­ta tuttu näyt­te­li­jä kä­si­kir­joit­ti, ohjasi ja näyt­te­lee pääosan kir­peäs­sä draa­mas­sa – toinen kausi on jo tulossa

11.10.2019 07:00
Miten hyvin yökylässä nukuttaa, Maria Veitola? Suosikkiohjelman viidennen kauden alkajaisiksi vieraillaan Linda Lampeniuksen kotona Tukholmassa

Miten hyvin yö­ky­läs­sä nu­kut­taa, Maria Vei­to­la? Suo­sik­ki­oh­jel­man vii­den­nen kauden al­ka­jai­sik­si vie­rail­laan Linda Lam­pe­niuk­sen kotona Tuk­hol­mas­sa

03.10.2019 08:40
Kolmas Puhdistuksen yö -elokuva mässäilee väkivallalla – luvassa Amerikan hirmuisimmat presidentinvaalit

Kolmas Puh­dis­tuk­sen yö -e­lo­ku­va mäs­säi­lee vä­ki­val­lal­la – luvassa Ame­ri­kan hir­mui­sim­mat pre­si­den­tin­vaa­lit

03.10.2019 08:39
Tästä on romantiikkaristeily kaukana – Hannu-Pekka Björkman hyytää roolissaan

Tästä on ro­man­tiik­ka­ris­tei­ly kaukana – Han­nu-Pek­ka Björk­man hyytää roo­lis­saan

29.09.2019 07:00
Mika Siirilä, 47, perusti yrityksen vaikka ei osaa lukea

Mika Sii­ri­lä, 47, perusti yri­tyk­sen vaikka ei osaa lukea

27.09.2019 08:47
Traficon mittaa televisioiden vastaanottoa Kemissä

Tra­fi­con mittaa te­le­vi­sioi­den vas­taan­ot­toa Kemissä

25.09.2019 10:50

Kemissä ja Ke­min­maas­sa ra­por­toi­tu te­le­vi­sion nä­ky­vyys­on­gel­mis­ta – Tra­fi­com tutkii tv-vas­taan­ot­toa tällä vii­kol­la

23.09.2019 15:43
Miten Timo Lavikainen pärjää parketilla – lähtee tanssikisaan suoraan varastohommista

Miten Timo La­vi­kai­nen pärjää par­ke­til­la – lähtee tans­si­ki­saan suoraan va­ras­to­hom­mis­ta

22.09.2019 11:51
Ärsyttävätkö uskovaiset mielipiteillään ja julistuksellaan? – BB-talon Ville on mustavalkoinen hahmo, joka sopii nykyiseen vastakkainasetteluun

Är­syt­tä­vät­kö us­ko­vai­set mie­li­pi­teil­lään ja ju­lis­tuk­sel­laan? – BB-ta­lon Ville on mus­ta­val­koi­nen hahmo, joka sopii ny­kyi­seen vas­tak­kain­aset­te­luun

21.09.2019 19:00
Vanhemmat
Huuma haluaa yllättää isosti, mutta miten? Se selviää tänä iltana, kun Jenni Kokanderin, Ernest Lawsonin ja Roope Salmisen juontama ohjelma alkaa

Huuma haluaa yl­lät­tää isosti, mutta miten? Se selviää tänä iltana, kun Jenni Ko­kan­de­rin, Ernest Law­so­nin ja Roope Sal­mi­sen juon­ta­ma ohjelma alkaa

14.09.2019 07:00
Luulitko että lätkävaimon elämä on pelkkää edustamista? Lätkä Love osoittaa, että kiekkovaimoissakin on eroja

Luu­lit­ko että lät­kä­vai­mon elämä on pelkkää edus­ta­mis­ta? Lätkä Love osoit­taa, että kiek­ko­vai­mois­sa­kin on eroja

09.09.2019 07:00
Tavikset asettuvat ensimmäistä kertaa julkkiksia vastaan Suomen Selviytyjissä – miten heidän käy?

Ta­vik­set aset­tu­vat en­sim­mäis­tä kertaa julk­kik­sia vastaan Suomen Sel­viy­ty­jis­sä – miten heidän käy?

08.09.2019 07:00

Do­ku­ment­ti rak­kau­des­ta ja sek­sis­tä kertoo pi­kem­min­kin niiden puut­tees­ta

21.07.2019 07:00

Yöllä voi elää men­nei­syyt­tä uu­del­leen – Kuu­stu­dio on suora lähetys 50 vuoden takaa

20.07.2019 07:00

Tunti aikaa ja lavalla on yh­dek­sän po­lii­tik­koa – "Se on haas­te", sanoo Johanna Tuuri

16.07.2019 07:00

Myyn­ti­tyk­ki tulee nuo­rek­si jälleen – pa­kol­li­set kuviot viedään pir­teäs­ti maaliin

14.07.2019 07:00

Suo­ra­tois­to­pal­ve­lut ovat mul­lis­ta­neet viih­teen ja ur­hei­lun kat­so­mi­sen – näin pääset käsiksi val­ta­viin sarja- ja elo­ku­va­va­ras­toi­hin jopa alle kym­me­nel­lä eurolla kuu­kau­des­sa

13.07.2019 07:00
Tilaajille

Netflix on muut­ta­nut suh­tau­tu­mis­ta te­le­vi­sion uu­sin­toi­hin – MTV näkee tois­tois­sa vain yhden haitan

12.07.2019 13:42

Kuuden parin rak­kaut­ta ja raivoa

09.07.2019 06:00

Te­le­vi­sios­sa kil­pai­le­va Anssi Räntilä saattaa syödä 20 palaa leipää päi­väs­sä – kisan resepti ei kui­ten­kaan ole lei­von­nai­nen

05.07.2019 14:44