Televisio
Kuukausi
Brittikuvaaja matkustaa revontulia kuvaamaan – naurussa on pitelemistä, kun hän esittelee Lappia

Brit­ti­ku­vaa­ja mat­kus­taa re­von­tu­lia ku­vaa­maan – nau­rus­sa on pi­te­le­mis­tä, kun hän esit­te­lee Lappia

21.01.2020 08:58
Sohvaperunat jatkuu tammikuun lopussa uusin jaksoin -lappilaissuosikit jatkavat

Soh­va­pe­ru­nat jatkuu tam­mi­kuun lopussa uusin jaksoin -lap­pi­lais­suo­si­kit jat­ka­vat

17.01.2020 10:08
Päivän leffapoiminnat: Lempeä mies joutuu julmaan kierteeseen tuoreessa italialaiselokuvassa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Lempeä mies joutuu julmaan kier­tee­seen tuo­rees­sa ita­lia­lais­elo­ku­vas­sa

17.01.2020 07:00
Superkoira on jo tehty – tv-dokumentti näyttää, että mittatilausvauvat eivät ole kaukana

Su­per­koi­ra on jo tehty – tv-do­ku­ment­ti näyt­tää, että mit­ta­ti­laus­vau­vat eivät ole kaukana

15.01.2020 07:00
Omalaatuinen kreikkalaiselokuva Kulmahammas kuvaa perhesysteemin kipeyttä

Oma­laa­tui­nen kreik­ka­lais­elo­ku­va Kul­ma­ham­mas kuvaa per­he­sys­tee­min ki­peyt­tä

15.01.2020 07:00
Diktaattorit ottavat myös oppia toisiltaan – Dokumenttisarja tutustuttaa katsojan maailman pahiksiin Kim Il-Sungista Mussoliniin

Dik­taat­to­rit ottavat myös oppia toi­sil­taan – Do­ku­ment­ti­sar­ja tu­tus­tut­taa kat­so­jan maail­man pa­hik­siin Kim Il-Sun­gis­ta Mus­so­li­niin

14.01.2020 07:00
Eränkävijät-sarjasta tutulta te­ki­jä­tii­mil­tä tulee uusi sarja arktisen alueen taisteluista – toisesta maa­il­man­so­das­ta kertovan sarjan käsikirjoittaja tulee Torniosta

Erän­kä­vi­jät-sar­jas­ta tutulta te­ki­jä­tii­mil­tä tulee uusi sarja ark­ti­sen alueen tais­te­luis­ta – toi­ses­ta maail­man­so­das­ta ker­to­van sarjan kä­si­kir­joit­ta­ja tulee Tor­nios­ta

13.01.2020 11:50
Kuningas Arthur näyttäytyy Guy Ritchien ohjaustyössä tarujen pullistelevana miekkamiehenä – Game of Thrones -fanit voivat saada lohtua ikäväänsä historiallisesta fantasiasta

Ku­nin­gas Arthur näyt­täy­tyy Guy Ritc­hien oh­jaus­työs­sä tarujen pul­lis­te­le­va­na miek­ka­mie­he­nä – Game of Thrones -fanit voivat saada lohtua ikä­vään­sä his­to­rial­li­ses­ta fan­ta­sias­ta

13.01.2020 07:01
Häissä metsästysmajalla ei elätellä imeliä ja höttöisiä unelmia – Unelmahäät-sarjan kolmas kausi alkaa rosoisella rakkaustarinalla, jota varjostaa päihdeongelma

Häissä met­säs­tys­ma­jal­la ei elä­tel­lä imeliä ja höt­töi­siä unelmia – Unel­ma­häät-sar­jan kolmas kausi alkaa ro­soi­sel­la rak­kaus­ta­ri­nal­la, jota var­jos­taa päih­de­on­gel­ma

13.01.2020 07:00
Onnettomuuksia, perheväkivaltaa ja kouristelua – Elossa 24 h -sarja avaa ensihoidon hektisen maailman

On­net­to­muuk­sia, per­he­vä­ki­val­taa ja kou­ris­te­lua – Elossa 24 h -sarja avaa en­si­hoi­don hek­ti­sen maail­man

12.01.2020 07:00
Talven saartamassa rikosdraamassa ratkotaan syrjäisestä intiaanireservaatista löytyneen naisen murhaa – Marvel-tähdessä Jeremy Rennerissä on sankarin vikaa Wind Riverissäkin

Talven saar­ta­mas­sa ri­kos­draa­mas­sa rat­ko­taan syr­jäi­ses­tä in­tiaa­ni­re­ser­vaa­tis­ta löy­ty­neen naisen murhaa – Mar­vel-täh­des­sä Jeremy Ren­ne­ris­sä on san­ka­rin vikaa Wind Ri­ve­ris­sä­kin

11.01.2020 12:42
Päiväkirja: Yksi ruuduista näyttää nyt vain pohjasiioille
Kolumni Antti Kokkonen

Päi­vä­kir­ja: Yksi ruu­duis­ta näyttää nyt vain poh­ja­siioil­le

08.01.2020 07:30
Mikä saa pysymään yhdessä? Julkkisparit avaavat suhdettaan uudessa ohjelmassa

Mikä saa py­sy­mään yh­des­sä? Julk­kis­pa­rit avaavat suh­det­taan uudessa oh­jel­mas­sa

06.01.2020 07:00
Arvio: Rentoa retkeilyä ja tiukkaa tietoa Peltsin ja Tomin matkassa Itämerellä

Arvio: Rentoa ret­kei­lyä ja tiukkaa tietoa Peltsin ja Tomin mat­kas­sa Itä­me­rel­lä

30.12.2019 07:00
Arvio: Äijä on mukana, kun Eränkävijät lähti maailmalle – Doris Hiebeler kouluttaa metsästyshaukkoja

Arvio: Äijä on mukana, kun Erän­kä­vi­jät lähti maail­mal­le – Doris Hie­be­ler kou­lut­taa met­säs­tys­hauk­ko­ja

29.12.2019 07:00
Lapseni eivät osaa katsoa televisiota
Kolumni Armi Auvinen

Lapseni eivät osaa katsoa te­le­vi­sio­ta

28.12.2019 07:00
Vanhemmat
Hullu hullumpi yläaste taas Venla-ehdokkaana

Hullu hul­lum­pi yläaste taas Ven­la-eh­dok­kaa­na

17.12.2019 14:15
Sota vihloo kotirintamallakin – näistä jutuista ei ole paljon huudeltu

Sota vihloo ko­ti­rin­ta­mal­la­kin – näistä ju­tuis­ta ei ole paljon huu­del­tu

17.12.2019 07:00
Metallimuusikot kantavat huolta luonnosta ja myyteistä – Lotta Green avaa örinälaulun saloja

Me­tal­li­muu­si­kot kan­ta­vat huolta luon­nos­ta ja myy­teis­tä – Lotta Green avaa öri­nä­lau­lun saloja

17.12.2019 07:00
Sika, se joulumielen tuo, mutta miten käy joulupöydässä? – Dokumentti kertoo viisaista sioista, jotka ratkovat nokkelasti ongelmia

Sika, se jou­lu­mie­len tuo, mutta miten käy jou­lu­pöy­däs­sä? – Do­ku­ment­ti kertoo vii­sais­ta siois­ta, jotka rat­ko­vat nok­ke­las­ti on­gel­mia

14.12.2019 12:00