Televisio
Kuukausi
Päiväkirja: Sunnuntai-illan tv-huumaa tarjosi netti
Kolumni Antti Kokkonen

Päi­vä­kir­ja: Sun­nun­tai-il­lan tv-huu­maa tarjosi netti

03.12.2019 07:48
Töllötystarjonta yhä vain kasvaa Suomessa– Vaikka tv-kanavia on monen katsojan mielestä valinnanvaran kannalta liikaakin, tarjonta ei jatkossa näytä vähenevän

Töl­lö­tys­tar­jon­ta yhä vain kasvaa Suo­mes­sa– Vaikka tv-ka­na­via on monen kat­so­jan mie­les­tä va­lin­nan­va­ran kan­nal­ta lii­kaa­kin, tar­jon­ta ei jat­kos­sa näytä vä­he­ne­vän

01.12.2019 17:04
Tilaajille
Tonttukoulussa parasta on hännätön peikko – Hittehattin joulussa taas karvaiset ystävät

Tont­tu­kou­lus­sa parasta on hän­nä­tön peikko – Hit­te­hat­tin jou­lus­sa taas kar­vai­set ystävät

01.12.2019 10:11
Näin suoratoistostudiot valloittavat Hollywoodia: Netflix kaappasi Scorsesen ja markkinoi mafialeffaa Oscar-päättäjille, Spielberg yrittää kampittaa kehitystä

Näin suo­ra­tois­to­stu­diot val­loit­ta­vat Hol­ly­woo­dia: Netflix kaap­pa­si Scor­se­sen ja mark­ki­noi ma­fia­lef­faa Os­car-päät­tä­jil­le, Spiel­berg yrittää kam­pit­taa ke­hi­tys­tä

24.11.2019 08:00
Tilaajille
Vanhemmat
Kalastussarja ottaa yhä enemmän kantaa – Rovaniemellä asuva TV-tuottaja Juhani Henriksson haluaa pitää muun muassa vaelluskalojen puolia

Ka­las­tus­sar­ja ottaa yhä enemmän kantaa – Ro­va­nie­mel­lä asuva TV-tuot­ta­ja Juhani Hen­riks­son haluaa pitää muun muassa vael­lus­ka­lo­jen puolia

05.11.2019 06:30
Max Paynen kostoreissusta tuli onnahteleva ja väkinäinen, vaikka mukaan saatiin Mark Wahlberg ja Mila Kunis

Max Paynen kos­to­reis­sus­ta tuli on­nah­te­le­va ja vä­ki­näi­nen, vaikka mukaan saatiin Mark Wahl­berg ja Mila Kunis

04.11.2019 07:01
Berliinin muuri murtui 9. marraskuuta 1989, mutta miksi se rakennettiin?

Ber­lii­nin muuri murtui 9. mar­ras­kuu­ta 1989, mutta miksi se ra­ken­net­tiin?

04.11.2019 07:00
Villen putoaminen Big Brotherista olisi aikamoinen yllätys
Kolumni Riikka Happonen

Villen pu­toa­mi­nen Big Brot­he­ris­ta olisi ai­ka­moi­nen yllätys

03.11.2019 10:35
Rovaniemeläisen Juhani Henrikssonin kalastussarja esittelee tänä vuonna nuotanvetoa napapiirillä

Ro­va­nie­me­läi­sen Juhani Hen­riks­so­nin ka­las­tus­sar­ja esit­te­lee tänä vuonna nuo­tan­ve­toa na­pa­pii­ril­lä

30.10.2019 16:40
Oululainen Janne Karjala osallistui Selviytyjät Suomen neljännelle tuotantokaudelle – kuvaukset päättyivät toukokuun lopulla, mutta todellinen selviytyminen jatkui lokakuun puoliväliin asti

Ou­lu­lai­nen Janne Karjala osal­lis­tui Sel­viy­ty­jät Suomen nel­jän­nel­le tuo­tan­to­kau­del­le – ku­vauk­set päät­tyi­vät tou­ko­kuun lo­pul­la, mutta to­del­li­nen sel­viy­ty­mi­nen jatkui lo­ka­kuun puo­li­vä­liin asti

27.10.2019 07:30
Tilaajille
Yhden itsemurha vaikuttaa koko ystäväjoukkoon – amerikkalaissarja A Million Little Things sukeltaa neljän perheen elämään

Yhden it­se­mur­ha vai­kut­taa koko ys­tä­vä­jouk­koon – ame­rik­ka­lais­sar­ja A Million Little Things su­kel­taa neljän perheen elämään

23.10.2019 07:00
Miksi kuumat aallot hikoiluttavat monia?

Miksi kuumat aallot hi­koi­lut­ta­vat monia?

23.10.2019 07:00
Kun rakkauskin on radikaalia

Kun rak­kaus­kin on ra­di­kaa­lia

23.10.2019 07:00
Ilta on Peter von Baghin – hänen Kreivinsä kertoo naiselta toiselle kiertävästä Pertti Ylermi Lindgrenistä

Ilta on Peter von Baghin – hänen Krei­vin­sä kertoo nai­sel­ta toi­sel­le kier­tä­väs­tä Pertti Ylermi Lind­gre­nis­tä

22.10.2019 07:00
Hirviö paljastuu glamourin takaa – Harvey Weinstein osoitti valtaansa alistamalla

Hirviö pal­jas­tuu gla­mou­rin takaa – Harvey Weins­tein osoitti val­taan­sa alis­ta­mal­la

22.10.2019 07:00
Solsidanista tuttu näyttelijä käsikirjoitti, ohjasi ja näyttelee pääosan kirpeässä draamassa – toinen kausi on jo tulossa

Sol­si­da­nis­ta tuttu näyt­te­li­jä kä­si­kir­joit­ti, ohjasi ja näyt­te­lee pääosan kir­peäs­sä draa­mas­sa – toinen kausi on jo tulossa

11.10.2019 07:00
Miten hyvin yökylässä nukuttaa, Maria Veitola? Suosikkiohjelman viidennen kauden alkajaisiksi vieraillaan Linda Lampeniuksen kotona Tukholmassa

Miten hyvin yö­ky­läs­sä nu­kut­taa, Maria Vei­to­la? Suo­sik­ki­oh­jel­man vii­den­nen kauden al­ka­jai­sik­si vie­rail­laan Linda Lam­pe­niuk­sen kotona Tuk­hol­mas­sa

03.10.2019 08:40
Kolmas Puhdistuksen yö -elokuva mässäilee väkivallalla – luvassa Amerikan hirmuisimmat presidentinvaalit

Kolmas Puh­dis­tuk­sen yö -e­lo­ku­va mäs­säi­lee vä­ki­val­lal­la – luvassa Ame­ri­kan hir­mui­sim­mat pre­si­den­tin­vaa­lit

03.10.2019 08:39
Tästä on romantiikkaristeily kaukana – Hannu-Pekka Björkman hyytää roolissaan

Tästä on ro­man­tiik­ka­ris­tei­ly kaukana – Han­nu-Pek­ka Björk­man hyytää roo­lis­saan

29.09.2019 07:00
Mika Siirilä, 47, perusti yrityksen vaikka ei osaa lukea

Mika Sii­ri­lä, 47, perusti yri­tyk­sen vaikka ei osaa lukea

27.09.2019 08:47