Televisio
Viimeisin 4 tuntia
Zlatan-kirjaa kirjoitettiin yllättäen Suomessakin – Kasper Strömmanin sarjan ensimmäisessä jaksossa perehdytään luovaa työhön mökeillä

Zla­tan-kir­jaa kir­joi­tet­tiin yl­lät­täen Suo­mes­sa­kin – Kasper Ström­ma­nin sarjan en­sim­mäi­ses­sä jak­sos­sa pe­reh­dy­tään luovaa työhön mö­keil­lä

07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Taidepiirit pulisevat omiaan ruotsalaisessa satiirissa, jossa taidemuseon museokuraattori ajautuu kriisiin

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Tai­de­pii­rit pu­li­se­vat omiaan ruot­sa­lai­ses­sa sa­tii­ris­sa, jossa tai­de­mu­seon mu­seo­ku­raat­to­ri ajautuu krii­siin

07:00 0
Viikko
Päivän leffapoiminnat: Robert Altmanin Hollywood-satiiri lipuu ja pistää, virtuoosin kosketus tuntuu elokuvamaailmaan sijoittuva elokuvassa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Robert Alt­ma­nin Hol­ly­wood-sa­tii­ri lipuu ja pistää, vir­tuoo­sin kos­ke­tus tuntuu elo­ku­va­maail­maan si­joit­tu­va elo­ku­vas­sa

29.05.2020 07:00 0
Suosittu ja kiusattu rakastuvat, ongelmiahan siitä seuraa – Sally Cooneyn romaaniin perustuva draamasarja tutkailee älykkäästi sosiaalisia ympäristöjä

Suo­sit­tu ja kiu­sat­tu ra­kas­tu­vat, on­gel­mia­han siitä seuraa – Sally Cooneyn ro­maa­niin pe­rus­tu­va draa­ma­sar­ja tut­kai­lee älyk­kääs­ti so­siaa­li­sia ym­pä­ris­tö­jä

29.05.2020 07:00 0
Dokumentti: Koskettava pakolaistarina rakkaudesta välitilassa – iranilainen opettajapariskunta joutuu maksamaan kovan hinnan yhteiselostaan

Do­ku­ment­ti: Kos­ket­ta­va pa­ko­lais­ta­ri­na rak­kau­des­ta vä­li­ti­las­sa – ira­ni­lai­nen opet­ta­ja­pa­ris­kun­ta joutuu mak­sa­maan kovan hinnan yh­teis­elos­taan

28.05.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Brittiläisessä mustassa komediassa parturi Barneyn sakset lipsahtavat ja aiheuttavat pomon kuoleman

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Brit­ti­läi­ses­sä mus­tas­sa ko­me­dias­sa parturi Barneyn sakset lip­sah­ta­vat ja ai­heut­ta­vat pomon kuo­le­man

28.05.2020 07:00 0
Ihanan helposti lähestyttävä kuningatar – ylistävä dokumentti kuningatar Margareeta II:sta on rakkaustarina ja kertomus tehtävään kasvamisesta

Ihanan hel­pos­ti lä­hes­tyt­tä­vä ku­nin­ga­tar – ylis­tä­vä do­ku­ment­ti ku­nin­ga­tar Mar­ga­ree­ta II:sta on rak­kaus­ta­ri­na ja ker­to­mus teh­tä­vään kas­va­mi­ses­ta

27.05.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Vaatteet tekevät ihmishirviön – natsi-Saksan aikoihin sijoittuvassa tositarinassa sotilaskarkuri löytää ylleen kapteenin univormun

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Vaat­teet tekevät ih­mis­hir­viön – nat­si-Sak­san ai­koi­hin si­joit­tu­vas­sa to­si­ta­ri­nas­sa so­ti­las­kar­ku­ri löytää ylleen kap­tee­nin uni­vor­mun

27.05.2020 07:00 0
Dokumentti: Arkistorainat elävöittävät säveltäjän elämäkertaa – George Gershwin oli uuden amerikkalaisen soinnin luoja

Do­ku­ment­ti: Ar­kis­to­rai­nat elä­vöit­tä­vät sä­vel­tä­jän elä­mä­ker­taa – George Gersh­win oli uuden ame­rik­ka­lai­sen soinnin luoja

26.05.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Poliisit ryhtyvät rosvoiksi ja alkavat suunnitella ryöstöä virkistävässä jännärissä

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Po­lii­sit ryh­ty­vät ros­voik­si ja alkavat suun­ni­tel­la ryöstöä vir­kis­tä­väs­sä jän­nä­ris­sä

26.05.2020 07:00 0
Vanhemmat
Enkeli pelastaa itsemurhaa yrittäviä – nuorten nettisarja liittyy projektiin, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä psyykkistä pahoinvointia

Enkeli pe­las­taa it­se­mur­haa yrit­tä­viä – nuorten net­ti­sar­ja liittyy pro­jek­tiin, jonka ta­voit­tee­na on en­nal­ta­eh­käis­tä psyyk­kis­tä pa­hoin­voin­tia

01.04.2020 07:00 0
Sámegielat Mumenvággi álgá 13.4. - Mumistálu jietnaneavttár lea Áilu Valle ja Unna Miáža neaktá Irene Länsman

Sá­me­gie­lat Mu­menvág­gi álgá 13.4. - Mu­mistá­lu jiet­na­neavttár lea Áilu Valle ja Unna Miáža neaktá Irene Länsman

30.03.2020 12:45 0
Päivän leffapoiminnat: Sokea Maria soitti valtiaille Euroopan salongeissa 1700-luvulla – tositapahtumiin perustuva draama kertoo wieniläisestä pianistista

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Sokea Maria soitti val­tiail­le Eu­roo­pan sa­lon­geis­sa 1700-lu­vul­la – to­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va draama kertoo wie­ni­läi­ses­tä pia­nis­tis­ta

25.03.2020 09:23 0
Revi tästä huumoria – Matti Vanhanen yllättää taas kerran talk show'ssaan: "Ei tällainen formaatti taitaisi missään muualla mennä edes läpi"

Revi tästä huu­mo­ria – Matti Van­ha­nen yl­lät­tää taas kerran talk show'ssaan: "Ei täl­lai­nen for­maat­ti tai­tai­si missään muualla mennä edes läpi"

14.03.2020 10:17 0
Tilaajille
Saamenkieliset Muumit eivät syö vanukasta – "Eihän sellaista sanaa saamessa ole"

Saa­men­kie­li­set Muumit eivät syö va­nu­kas­ta – "Eihän sel­lais­ta sanaa saa­mes­sa ole"

23.02.2020 19:34 0
Tilaajille
Päiväkirja: Television tapitus lisää notkeutta
Kolumni Johanna Sarriola

Päi­vä­kir­ja: Te­le­vi­sion tapitus lisää not­keut­ta

11.02.2020 07:00 0
Suomen supernanny Pia Penttala: Lasten aggressiivisuus ja levottomuus johtuvat usein vuorovaikutuksen puutteesta – monessa perheessä älylaitteet ovat ongelma

Suomen su­per­nan­ny Pia Pent­ta­la: Lasten ag­gres­sii­vi­suus ja le­vot­to­muus joh­tu­vat usein vuo­ro­vai­ku­tuk­sen puut­tees­ta – monessa per­hees­sä äly­lait­teet ovat ongelma

04.02.2020 08:27 0
Päivän leffapoiminnat: Pahoinpidelty radiojuontaja lähtee koston tielle – Jodie Fosterin hahmon sisu ravistelee Neil Jordanin rikosdraamassa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Pa­hoin­pi­del­ty ra­dio­juon­ta­ja lähtee koston tielle – Jodie Fos­te­rin hahmon sisu ra­vis­te­lee Neil Jor­da­nin ri­kos­draa­mas­sa

04.02.2020 08:25 0
Päiväkirja: Historiaa vakavasti ja kepeästi

Päi­vä­kir­ja: His­to­riaa va­ka­vas­ti ja ke­peäs­ti

30.01.2020 08:31 0
Brittikuvaaja matkustaa revontulia kuvaamaan – naurussa on pitelemistä, kun hän esittelee Lappia

Brit­ti­ku­vaa­ja mat­kus­taa re­von­tu­lia ku­vaa­maan – nau­rus­sa on pi­te­le­mis­tä, kun hän esit­te­lee Lappia

21.01.2020 08:58 0