Teknologia
Kuukausi
Pian voimme päästä eroon erilaisista kännykkälatureista – yleiseurooppalainen yleislaturi saattaa tehdä tuloaan

Pian voimme päästä eroon eri­lai­sis­ta kän­nyk­kä­la­tu­reis­ta – yleis­eu­roop­pa­lai­nen yleis­la­tu­ri saattaa tehdä tuloaan

15.01.2020 18:59
Tilaajille
Suomalaisten tulevaisuudenusko on tuoreen tutkimuksen mukaan huolestuttavan heikko

Suo­ma­lais­ten tu­le­vai­suu­den­us­ko on tuoreen tut­ki­muk­sen mukaan huo­les­tut­ta­van heikko

05.01.2020 10:37
Kolumni: Etiopia siirtyi avaruusaikaan lähettämällä oman satelliitin avaruuteen
Kolumni Leo Pekkala

Ko­lum­ni: Etiopia siirtyi ava­ruus­ai­kaan lä­het­tä­mäl­lä oman sa­tel­lii­tin ava­ruu­teen

31.12.2019 07:30
Kasvojentunnistuksen eri käyttötavat suututtivat ja mietityttivät vuonna 2019

Kas­vo­jen­tun­nis­tuk­sen eri käyt­tö­ta­vat suu­tut­ti­vat ja mie­ti­tyt­ti­vät vuonna 2019

28.12.2019 19:00
Vanhemmat
Auto tunnistaa kohta katseesi ja värisyttää penkkiä ahterisi alla – älylaitteilla toimivat autot voivat olla koeajossa jo ensi vuonna

Auto tun­nis­taa kohta kat­see­si ja vä­ri­syt­tää penkkiä ah­te­ri­si alla – äly­lait­teil­la toi­mi­vat autot voivat olla koe­ajos­sa jo ensi vuonna

30.11.2019 07:00
Tilaajille
Kohta tulostetaan ihmissoluja lääketieteelle – 3D-tulostus etenee kohti kipeästi kaivattuja ihmisen varaosia

Kohta tu­los­te­taan ih­mis­so­lu­ja lää­ke­tie­teel­le – 3D-tu­los­tus etenee kohti ki­peäs­ti kai­vat­tu­ja ihmisen va­ra­osia

19.11.2019 20:43
Teknologia-ala kaipaa naisia, mutta tyttöjen kiinnostus lopahtaa jo yläkoulussa – Teknologiateollisuus kertoo, miten naisten osuus alalla saadaan nousuun

Tek­no­lo­gia-ala kaipaa naisia, mutta tyt­tö­jen kiin­nos­tus lo­pah­taa jo ylä­kou­lus­sa – Tek­no­lo­gia­teol­li­suus kertoo, miten naisten osuus alalla saadaan nousuun

15.10.2019 07:00
George Clooney jutteli lapsistaan, urastaan ja maailmanparannushalustaan – "Minut on kasvatettu siihen, että on oltava osa keskustelua"

George Clooney jutteli lap­sis­taan, uras­taan ja maail­man­pa­ran­nus­ha­lus­taan – "Minut on kas­va­tet­tu siihen, että on oltava osa kes­kus­te­lua"

10.10.2019 18:03
Elämme jo tulevaisuudessa, mutta elämä ei ole helpottunut, vaikka  kotiani siivoaa robotti
Kolumni Henri Anundi

Elämme jo tu­le­vai­suu­des­sa, mutta elämä ei ole hel­pot­tu­nut, vaikka kotiani siivoaa robotti

09.10.2019 08:34
Kolumni: Huolestuttaako teknologian kehitys? Pidä itsesi hengissä ja lähde ulos.

Ko­lum­ni: Huo­les­tut­taa­ko tek­no­lo­gian ke­hi­tys? Pidä itsesi hen­gis­sä ja lähde ulos.

16.08.2019 23:43