Teiden kunnossapito
Poikkeustalvi teki teihin uria, reikiä ja halkeamia sekä vei sorapintoja mennessään – "Teitä on räjähtänyt ihan isosti"

Poik­keus­tal­vi teki teihin uria, reikiä ja hal­kea­mia sekä vei so­ra­pin­to­ja men­nes­sään – "Teitä on rä­jäh­tä­nyt ihan isosti"

14.04.2020 07:00 0
Lukijalta Mielipide Erkki Talvensaari

Lu­ki­jal­ta: On aika ryhtyä prio­ri­soi­maan

06.03.2020 07:49 0
Tilaajille
Polannekorokkeet jalkakäytävillä ja urat ajoväylillä ärsyttävät Rovaniemellä – Kaupungin urakoitsija kertoo, miksi jäisistä muhkuroista on vaikea päästä eroon

Po­lan­ne­ko­rok­keet jal­ka­käy­tä­vil­lä ja urat ajo­väy­lil­lä är­syt­tä­vät Ro­va­nie­mel­lä – Kau­pun­gin ura­koit­si­ja kertoo, miksi jäi­sis­tä muh­ku­rois­ta on vaikea päästä eroon

04.03.2020 06:30 0
Tilaajille
Tiekuntia ei perustettu odotettua tahtia –Päätös yksityisteiden avusta todennäköisesti siirtyy Rovaniemellä

Tie­kun­tia ei pe­rus­tet­tu odo­tet­tua tahtia –Päätös yk­si­tyis­tei­den avusta to­den­nä­köi­ses­ti siirtyy Ro­va­nie­mel­lä

25.02.2020 07:55 0
Tilaajille
Tieliittymän haltija vastaa, että risteyksestä näkee tielle – Korkean lumivallin takaa pitää tulla äärimmäisen varovasti pääväylälle

Tie­liit­ty­män haltija vastaa, että ris­teyk­ses­tä näkee tielle – Korkean lu­mi­val­lin takaa pitää tulla ää­rim­mäi­sen va­ro­vas­ti pää­väy­läl­le

19.02.2020 06:00 0
Tilaajille
Miksi Kittiläntien talvikunto vaihtuu kuntarajaa ylitettäessä? Urakoitsijat ja ely sanovat, että sade tulee rajan pohjoispuolella lumena ja eteläpuolella vetenä

Miksi Kit­ti­län­tien tal­vi­kun­to vaihtuu kun­ta­ra­jaa yli­tet­täes­sä? Ura­koit­si­jat ja ely sa­no­vat, että sade tulee rajan poh­jois­puo­lel­la lumena ja ete­lä­puo­lel­la vetenä

11.02.2020 19:30 0
Tilaajille
Lukijalta: Aura täytti koululaisten bussipysäkin lumella Ounasjoen itäpuolentiellä
Mielipide Anna-Riitta Saijets

Lu­ki­jal­ta: Aura täytti kou­lu­lais­ten bus­si­py­sä­kin lumella Ou­nas­joen itä­puo­len­tiel­lä

13.01.2020 09:11 0

So­dan­ky­län maan­tei­den hoito pysyy Des­tial­la

18.12.2019 14:55 0
Tilaajille
Pääkirjoitukset: Ei pelkkä aurauskulu
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tuk­set: Ei pelkkä au­raus­ku­lu

22.11.2019 20:11 0
Tilaajille