Teatteri
Viimeisin 4 tuntia
Kemin kaupunginteatterin tulkinta Arto Paasilinnan klassikosta on yhtaikaa hauska ja syvämietteinen

Kemin kau­pun­gin­teat­te­rin tul­kin­ta Arto Paa­si­lin­nan klas­si­kos­ta on yht­ai­kaa hauska ja sy­vä­miet­tei­nen

12:40
Kuukausi
Jäniksen vuosi loikkii Kemin kaupunginteatterissa nykyaikaan

Jä­nik­sen vuosi loikkii Kemin kau­pun­gin­teat­te­ris­sa ny­ky­ai­kaan

18.02.2020 18:07
Fridan elämä hirveiden kipujen kanssa – näyttelijä Sirpa Filppa haaveili vuosikymmenet Frida Kahlon tuomisesta teatterilavalle

Fridan elämä hir­vei­den kipujen kanssa – näyt­te­li­jä Sirpa Filppa haa­vei­li vuo­si­kym­me­net Frida Kahlon tuo­mi­ses­ta teat­te­ri­la­val­le

12.02.2020 10:05
Näyttelijä Martti Suosalo Jumalan roolissa Espoossa

Näyt­te­li­jä Martti Suosalo Jumalan roo­lis­sa Es­poos­sa

09.02.2020 15:21
Ei niin tummaa tarinaa, ettei ilon hetkiä – Rovaniemen teatteri on nostanut lavalle Tommi Kinnusen synkästä menestysromaanista kaiken onnen, huumorin ja erotiikan

Ei niin tummaa ta­ri­naa, ettei ilon hetkiä – Ro­va­nie­men teat­te­ri on nos­ta­nut lavalle Tommi Kin­nu­sen syn­käs­tä me­nes­tys­ro­maa­nis­ta kaiken onnen, huu­mo­rin ja ero­tii­kan

06.02.2020 18:00
Lapin ylioppilasteatteri on valittu vuoden harrastajateatteriksi: "Se on ehtinyt aivan jäätävän paljon – ja kaikki tasokasta jälkeä"

Lapin yli­op­pi­las­teat­te­ri on valittu vuoden har­ras­ta­ja­teat­te­rik­si: "Se on ehtinyt aivan jää­tä­vän paljon – ja kaikki ta­so­kas­ta jälkeä"

06.02.2020 16:30
Vanhemmat
Mielipide Saila Kuukasjärvi

Lu­ki­jal­ta: Avoin kirje Bio Rexille

14.01.2020 07:00
Cabaret-musikaali veti yleisöä Rovaniemen teatteriin –Rovaniemen teatteri ylsi vuoden 2019 katsojatavoitteeseensa

Ca­ba­ret-mu­si­kaa­li veti yleisöä Ro­va­nie­men teat­te­riin –Ro­va­nie­men teat­te­ri ylsi vuoden 2019 kat­so­ja­ta­voit­tee­seen­sa

02.01.2020 17:31
Kemin kaupunginteatteri onnistui nostamaan katsojalukuja evakkovuotenaan

Kemin kau­pun­gin­teat­te­ri on­nis­tui nos­ta­maan kat­so­ja­lu­ku­ja evak­ko­vuo­te­naan

02.01.2020 12:25
Kun Notre Dame paloi pääsiäisen alla, lavastaja Marjatta Kuivasto oli loppusuoralla kirkon lavastamisessa näyttämölle – "Se tuntui jotenkin kohtalonomaiselta"

Kun Notre Dame paloi pää­siäi­sen alla, la­vas­ta­ja Mar­jat­ta Kui­vas­to oli lop­pu­suo­ral­la kirkon la­vas­ta­mi­ses­sa näyt­tä­möl­le – "Se tuntui jo­ten­kin koh­ta­lo­no­mai­sel­ta"

05.12.2019 19:23
Arvio: Kun todellisuudet kohtaavat

Arvio: Kun to­del­li­suu­det koh­taa­vat

26.11.2019 09:01
Arvio: Lapin Kullan kuningatar

Arvio: Lapin Kullan ku­nin­ga­tar

25.11.2019 13:27
Tahto kasvaa sellaiseksi kuin itsestä tuntuu – Louna-Tuuli Luukan lastenteatteriesitys kutsuu pohtimaan ihmisyyden eri puolia ja sukupuolen moninaisuutta

Tahto kasvaa sel­lai­sek­si kuin itsestä tuntuu – Lou­na-Tuu­li Luukan las­ten­teat­te­ri­esi­tys kutsuu poh­ti­maan ih­mi­syy­den eri puolia ja su­ku­puo­len mo­ni­nai­suut­ta

16.11.2019 19:17
Kemin teatteri työstää viisi ensi-iltaa keväälle – Ohjelmistoon mahtuu muun muassa Kunnaksen merirosvoja ja Paasilinnan veijaritarina

Kemin teat­te­ri työstää viisi en­si-il­taa ke­vääl­le – Oh­jel­mis­toon mahtuu muun muassa Kun­nak­sen me­ri­ros­vo­ja ja Paa­si­lin­nan vei­ja­ri­ta­ri­na

15.11.2019 19:14
Teatteriarvostelu: Ei tätä selvin päin kestä!

Teat­te­riar­vos­te­lu: Ei tätä selvin päin kestä!

14.11.2019 20:24
"Päällimmäiseksi teemaksi muotoutui rakastamisen vaikeus" -Teatteriharrastus kasvatti rohkeutta ja toi ystäviä, kertovat Kittilän teatteriryhmäläiset.

"Pääl­lim­mäi­sek­si tee­mak­si muo­tou­tui ra­kas­ta­mi­sen vai­keus" -Teat­te­ri­har­ras­tus kas­vat­ti roh­keut­ta ja toi ys­tä­viä, ker­to­vat Kit­ti­län teat­te­ri­ryh­mä­läi­set.

01.11.2019 15:34
Arvio:  Arkisen satumaista joulua!

Arvio: Arkisen sa­tu­mais­ta joulua!

31.10.2019 22:06

Riku Suok­kaan ja Johanna Tohnin pa­ri­suh­de­ko­me­dia jou­lu­kuus­sa Ro­va­nie­mel­le

30.10.2019 11:06
Kemin kaupunginteatterin väistötiloista tuli täydellinen koti Viirulle ja Pesoselle –teatteri ottaa jouluisella lastennäytelmällään kaiken irti historiaa henkivän Tullimakasiinin tiloista

Kemin kau­pun­gin­teat­te­rin väis­tö­ti­lois­ta tuli täy­del­li­nen koti Vii­rul­le ja Pe­so­sel­le –teat­te­ri ottaa jou­lui­sel­la las­ten­näy­tel­mäl­lään kaiken irti his­to­riaa hen­ki­vän Tul­li­ma­ka­sii­nin ti­lois­ta

23.10.2019 18:34
Tilaajille
Kemin Taiteiden yö on kulttuuriväen kädenojennus kaupungin asukkaille

Kemin Tai­tei­den yö on kult­tuu­ri­väen kä­den­ojen­nus kau­pun­gin asuk­kail­le

18.10.2019 18:00