Tartuntataudit
Viimeisin 4 tuntia
Lapin matkanjärjestäjät seuraavat tarkkaan Ivalon koronavirusepäilyä – haasteena ovat omatoimimatkailijat, jotka kiertävät usean maan kautta

Lapin mat­kan­jär­jes­tä­jät seu­raa­vat tark­kaan Ivalon ko­ro­na­vi­rus­epäi­lyä – haas­tee­na ovat oma­toi­mi­mat­kai­li­jat, jotka kier­tä­vät usean maan kautta

13:27
Viimeisin 12 tuntia
Sairastuneet isä ja poika ovat eristyksissä Ivalon terveyskeskuksessa, äiti eristettiin myös. Muita mahdollisesti oireilevia pyydetään soittamaan hätänumeroon

Sai­ras­tu­neet isä ja poika ovat eris­tyk­sis­sä Ivalon ter­veys­kes­kuk­ses­sa, äiti eris­tet­tiin myös. Muita mah­dol­li­ses­ti oi­rei­le­via pyy­de­tään soit­ta­maan hä­tä­nu­me­roon

12:06
"Voi olla ihan tavallinen tauti" Kahden kiinalaismatkailijan epäillään sairastuneen koronaviruksesta Ivalossa – matkailijat tulivat Wuhanista Norjan kautta Suomeen

"Voi olla ihan ta­val­li­nen tauti" Kahden kii­na­lais­mat­kai­li­jan epäil­lään sai­ras­tu­neen ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta Iva­los­sa – mat­kai­li­jat tulivat Wu­ha­nis­ta Norjan kautta Suomeen

08:39
Koronavirukseen on kuollut jo 25 ihmistä Kiinassa – kymmenen kaupungin julkinen liikenne on keskeytetty

Ko­ro­na­vi­ruk­seen on kuollut jo 25 ihmistä Kii­nas­sa – kym­me­nen kau­pun­gin jul­ki­nen lii­ken­ne on kes­key­tet­ty

08:21
Vanhemmat
Kiinassa leviävää koronaa ei tarvitse pelätä Lapissa – viruksen saapumisen todennäköisyys on hyvin pieni, mutta sairaalat ohjeistetaan toimimaan tartuntojen varalta

Kii­nas­sa le­viä­vää koronaa ei tar­vit­se pelätä Lapissa – vi­ruk­sen saa­pu­mi­sen to­den­nä­köi­syys on hyvin pieni, mutta sai­raa­lat oh­jeis­te­taan toi­mi­maan tar­tun­to­jen varalta

23.01.2020 06:30
Tilaajille
Lapsi sai harvinaisen taudin ehkä Rovaniemeltä – Lappilainen tuskin sairastuu tuhkarokkoon tai edes kiinalaiseen mysteerivirukseen, vaan sänkyyn vie varmemmin joku vähemmän mediaseksikäs pöpö

Lapsi sai har­vi­nai­sen taudin ehkä Ro­va­nie­mel­tä – Lap­pi­lai­nen tuskin sai­ras­tuu tuh­ka­rok­koon tai edes kii­na­lai­seen mys­tee­ri­vi­ruk­seen, vaan sänkyyn vie var­mem­min joku vä­hem­män me­dia­sek­si­käs pöpö

15.01.2020 10:16
Yle: Huittislaisen lapsen epäillään saaneen tuhkarokkotartunnan Rovaniemeltä – THL ja Lapin keskussairaala selvittävät tilannetta

Yle: Huit­tis­lai­sen lapsen epäil­lään saaneen tuh­ka­rok­ko­tar­tun­nan Ro­va­nie­mel­tä – THL ja Lapin kes­kus­sai­raa­la sel­vit­tä­vät ti­lan­net­ta

14.01.2020 22:31
Tuhkarokkoepidemia sulkee Samoan joulun alla – koulut ovat kiinni, mutta kirkossa käydään yhä

Tuh­ka­rok­ko­epi­de­mia sulkee Samoan joulun alla – koulut ovat kiinni, mutta kir­kos­sa käydään yhä

02.12.2019 10:35
NRK: Norjan koirataudissa uusia tapauksia myös Finnmarkin alueella

NRK: Norjan koi­ra­tau­dis­sa uusia ta­pauk­sia myös Finn­mar­kin alueel­la

14.09.2019 12:16