Tartuntataudit
Viimeisin tunti
Rovaniemellä toinen koronavirustartunta vuorokauden sisällä – Uudella tartunnalla on yhteys eiliseen

Ro­va­nie­mel­lä toinen ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta vuo­ro­kau­den sisällä – Uudella tar­tun­nal­la on yhteys ei­li­seen

16:12 3
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Rovaniemellä yksi koronavirustartunta – "Haastavaa on se, ettei tartunnan alkuperästä ole vielä varmaa tietoa"

Ro­va­nie­mel­lä yksi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – "Haas­ta­vaa on se, ettei tar­tun­nan al­ku­pe­räs­tä ole vielä varmaa tietoa"

07.07.2020 17:05 1
Tilaajille
Kuukausi
Haaparannan hoivakoteihin vierailukielto jo maaliskuussa, tuloksena nollalinja tartunnoissa – "Alkuaika oli yhtä koronaa vuorokauden ympäri, mutta nyt tilanne on rauhallinen"

Haa­pa­ran­nan hoi­va­ko­tei­hin vie­rai­lu­kiel­to jo maa­lis­kuus­sa, tu­lok­se­na nol­la­lin­ja tar­tun­nois­sa – "Al­kuai­ka oli yhtä koronaa vuo­ro­kau­den ympäri, mutta nyt tilanne on rau­hal­li­nen"

06.07.2020 18:30 0
Tilaajille
LSHP:n koronavirustartunta Enontekiöllä vanhainkodin hoitohenkilökuntaan kuuluvalla – Kaikki altistuneiden testit negatiivisia

LSHP:n ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta Enon­te­kiöl­lä van­hain­ko­din hoi­to­hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­val­la – Kaikki al­tis­tu­nei­den testit ne­ga­tii­vi­sia

02.07.2020 16:56 1
Tilaajille
Norrbottenissa 52 uutta koronatartuntaa

Norr­bot­te­nis­sa 52 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

30.06.2020 13:21 1
Tilaajille
Yksi uusi koronatartunta Lapin sairaanhoitopiirissä yli kahden kuukauden nollatuloksen jälkeen – työikäisen henkilön tartunnalla voi olla yhteys Ruotsiin

Yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä yli kahden kuu­kau­den nol­la­tu­lok­sen jälkeen – työ­ikäi­sen hen­ki­lön tar­tun­nal­la voi olla yhteys Ruot­siin

30.06.2020 08:59 0
Tilaajille
Torniossa taas uusi koronavirustartunta – hoitoalan henkilöstöä on jouduttu asettamaan karanteeniin Länsi-Pohjan alueella, johtava lääkäri on hyvin huolissaan tilanteesta

Tor­nios­sa taas uusi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – hoi­to­alan hen­ki­lös­töä on jou­dut­tu aset­ta­maan ka­ran­tee­niin Län­si-Poh­jan alueel­la, johtava lääkäri on hyvin huo­lis­saan ti­lan­tees­ta

26.06.2020 13:38 0
Tilaajille
Jällivaarassa koronatilanne on edelleen vakava, mutta hallinnassa – Potilaita ei tarvitse siirtää Suomeen ainakaan vielä

Jäl­li­vaa­ras­sa ko­ro­na­ti­lan­ne on edel­leen vakava, mutta hal­lin­nas­sa – Po­ti­lai­ta ei tar­vit­se siirtää Suomeen ai­na­kaan vielä

25.06.2020 15:44 0
Tilaajille
Torniossa todettiin uusi koronavirustartunta – Länsi-Pohjan alueella on viikon sisällä löydetty kaksi tartuntaa, toisella yhteys Ruotsiin

Tor­nios­sa to­det­tiin uusi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – Län­si-Poh­jan alueel­la on viikon sisällä löy­det­ty kaksi tar­tun­taa, toi­sel­la yhteys Ruot­siin

24.06.2020 11:50 1
Tilaajille
Ylitorniolla todettiin neljän viikon jälkeen uusi koronavirustartunta – tartunnan lähde ei ole tiedossa

Yli­tor­niol­la to­det­tiin neljän viikon jälkeen uusi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – tar­tun­nan lähde ei ole tie­dos­sa

22.06.2020 10:14 0
Tilaajille
Laumasuojaan pitkä matka Norrbottenissa – Korona leviää yhä voimakkaasti

Lau­ma­suo­jaan pitkä matka Norr­bot­te­nis­sa – Korona leviää yhä voi­mak­kaas­ti

18.06.2020 15:29 0
Tilaajille
Jo toinen päivä ilman koronaan liittyviä kuolemia – 14 uutta tartuntaa todettu

Jo toinen päivä ilman ko­ro­naan liit­ty­viä kuo­le­mia – 14 uutta tar­tun­taa todettu

13.06.2020 12:42 0
Vanhemmat
Ikäihmisten hoivakoteihin pääsee taas vierailulle Länsi-Pohjassa – lääkärit muistuttavat lieväoireisten testaamisen tärkeydestä, jotta koronavirus ei leviä

Ikä­ih­mis­ten hoi­va­ko­tei­hin pääsee taas vie­rai­lul­le Län­si-Poh­jas­sa – lää­kä­rit muis­tut­ta­vat lie­vä­oi­reis­ten tes­taa­mi­sen tär­key­des­tä, jotta ko­ro­na­vi­rus ei leviä

27.05.2020 17:43 0
Tilaajille
Tartuntatautiasiantuntija Fauci varoitti senaattia koronatoimenpiteiden purkamisesta – Koronaan kuollut Yhdysvalloissa luultavasti enemmän kuin viralliset tilastot näyttävät

Tar­tun­ta­tau­ti­asian­tun­ti­ja Fauci va­roit­ti se­naat­tia ko­ro­na­toi­men­pi­tei­den pur­ka­mi­ses­ta – Ko­ro­naan kuollut Yh­dys­val­lois­sa luul­ta­vas­ti enemmän kuin vi­ral­li­set ti­las­tot näyt­tä­vät

13.05.2020 15:02 0
Lapset voivat lääkärin mukaan palata turvallisesti kouluihin – koronaa suurempi riski on vuosittain kiertävä RS-virus

Lapset voivat lää­kä­rin mukaan palata tur­val­li­ses­ti kou­lui­hin – koronaa suu­rem­pi riski on vuo­sit­tain kier­tä­vä RS-vi­rus

12.05.2020 08:00 0
Tilaajille
Päiväkirja: Teenkö kaiken väärin?
Kolumni Anni Kavander

Päi­vä­kir­ja: Teenkö kaiken väärin?

07.05.2020 06:00 1
Tilaajille
Koronan torjunnassa on monta erilaista strategiaa, joiden lopputulosta ei tiedä kukaan – "Nyt ollaan mäessä, jossa meno on tasaista", sanoo THL:n Jussi Sane

Koronan tor­jun­nas­sa on monta eri­lais­ta stra­te­giaa, joiden lop­pu­tu­los­ta ei tiedä kukaan – "Nyt ollaan mäessä, jossa meno on ta­sais­ta", sanoo THL:n Jussi Sane

30.04.2020 07:00 0
Tilaajille
Länsi-Pohja on koronakartan toiseksi tummin ja uusia tapauksia todetaan suhteessa eniten  – Ministeriön mukaan eristäminen ei olisi perusteltavissa Uudenmaan tavoin

Län­si-Poh­ja on ko­ro­na­kar­tan toi­sek­si tummin ja uusia ta­pauk­sia to­de­taan suh­tees­sa eniten – Mi­nis­te­riön mukaan eris­tä­mi­nen ei olisi pe­rus­tel­ta­vis­sa Uu­den­maan tavoin

30.04.2020 06:30 0
Tilaajille
Sveitsi antoi luvan isovanhemmille tavata pieniä lapsenlapsiaan

Sveitsi antoi luvan iso­van­hem­mil­le tavata pieniä lap­sen­lap­siaan

29.04.2020 20:37 0
Virustutkija Matti Jalasvuori luettelee syitä, miksi korona levisi: Kiinan ruokakulttuuri, oireettomat kantajat, heikko varautuminen – toista aaltoa vaikea estää

Vi­rus­tut­ki­ja Matti Ja­las­vuo­ri luet­te­lee syitä, miksi korona levisi: Kiinan ruo­ka­kult­tuu­ri, oi­reet­to­mat kan­ta­jat, heikko va­rau­tu­mi­nen – toista aaltoa vaikea estää

29.04.2020 06:00 0
Tilaajille