Tartuntataudit
Viimeisin 12 tuntia
Koronavirus on paha, mutta mikä on pahin?
Kolumni Petteri Holma

Ko­ro­na­vi­rus on paha, mutta mikä on pahin?

07:15
Kuukausi ja vanhemmat

50-vuo­tiaal­la nai­sel­la to­det­tiin ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta Ete­lä-Va­ran­gis­sa Poh­jois-Nor­jas­sa

27.03.2020 12:20
Liikkumisrajoitukset koskevat myös veneilijöitä niin maakunta- kuin aluevesirajallakin – "En kehota kokeilemaan, kiinnijäämisen riski on suuri"

Liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set kos­ke­vat myös ve­nei­li­jöi­tä niin maa­kun­ta- kuin alue­ve­si­ra­jal­la­kin – "En kehota ko­kei­le­maan, kiin­ni­jää­mi­sen riski on suuri"

26.03.2020 12:04
Kesän suurtapahtuma siirtyy kahdella vuodella, Suviseuroista ja Rovaniemellä järjestettävästä Jukolasta päätökset viimeistään huhtikuun puolivälissä

Kesän suur­ta­pah­tu­ma siirtyy kah­del­la vuo­del­la, Su­viseu­rois­ta ja Ro­va­nie­mel­lä jär­jes­tet­tä­väs­tä Ju­ko­las­ta pää­tök­set vii­meis­tään huh­ti­kuun puo­li­vä­lis­sä

26.03.2020 11:53
Mielipide Risto Saarinen

Lu­ki­jal­ta: Ei viedä virusta Lappiin

25.03.2020 17:00
THL:n tuoreet tiedot: Koronaepidemian tämän hetken ennuste on, että noin 11 300 ihmistä tarvitsee sairaalahoitoa ja heistä 3 600 tehohoitoa

THL:n tuoreet tiedot: Ko­ro­na­epi­de­mian tämän hetken ennuste on, että noin 11 300 ihmistä tar­vit­see sai­raa­la­hoi­toa ja heistä 3 600 te­ho­hoi­toa

25.03.2020 15:55
Jalkapallojuhlasta tulikin tragedia – Milanossa pelattu Mestareiden liigan ottelu saattoi tehdä Bergamosta Euroopan pahimman korona-alueen

Jal­ka­pal­lo­juh­las­ta tulikin tra­ge­dia – Mi­la­nos­sa pelattu Mes­ta­rei­den liigan ottelu saattoi tehdä Ber­ga­mos­ta Eu­roo­pan pa­him­man ko­ro­na-alueen

25.03.2020 13:27
Prinssi Charlesilla on koronavirustartunta – 71-vuotias Britannian kruununperillinen meni jo aiemmin vapaaehtoiseen eristykseen

Prinssi Char­le­sil­la on ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – 71-vuo­tias Bri­tan­nian kruu­nun­pe­ril­li­nen meni jo aiemmin va­paa­eh­toi­seen eris­tyk­seen

25.03.2020 13:16
THL:n tuoreet tiedot: Koronaepidemian tämän hetken ennuste on, että noin 11 300 ihmistä tarvitsee sairaalahoitoa ja heistä 3 600 tehohoitoa

THL:n tuoreet tiedot: Ko­ro­na­epi­de­mian tämän hetken ennuste on, että noin 11 300 ihmistä tar­vit­see sai­raa­la­hoi­toa ja heistä 3 600 te­ho­hoi­toa

25.03.2020 11:08
Koronaepidemia pahenee Yhdysvalloissa – Trump haluaa rajoitukset pois pääsiäiseksi, mutta hänellä ei ole siihen valtaa

Ko­ro­na­epi­de­mia pahenee Yh­dys­val­lois­sa – Trump haluaa ra­joi­tuk­set pois pää­siäi­sek­si, mutta hänellä ei ole siihen valtaa

25.03.2020 09:29
Kolumni Marjo Oikarinen

Harva miettii tau­ti­ris­kiä ennen kuin se tulee lähelle – Vas­tus­tus­ky­ky on osaksi ar­voi­tus, mutta esi­mer­kik­si näin se syntyy

25.03.2020 07:00
Lotta Anda sairastui malariaan, vaikka riskin piti olla pieni – Lääkitys tehosi kuumeiluun, ja nyt yhtä malarialääkettä halutaan kokeilla myös koronavirukseen

Lotta Anda sai­ras­tui ma­la­riaan, vaikka riskin piti olla pieni – Lää­ki­tys tehosi kuu­mei­luun, ja nyt yhtä ma­la­ria­lää­ket­tä ha­lu­taan ko­keil­la myös ko­ro­na­vi­ruk­seen

25.03.2020 07:00
Tilaajille
Kulmuni sijaistaisi Marinia, Marin Niinistöä – päätöksenteon toimintakykyä turvataan nyt niin eduskunnan etätöillä kuin ministerien rotaatiosuunnitelmalla

Kulmuni si­jais­tai­si Ma­ri­nia, Marin Nii­nis­töä – pää­tök­sen­teon toi­min­ta­ky­kyä tur­va­taan nyt niin edus­kun­nan etä­töil­lä kuin mi­nis­te­rien ro­taa­tio­suun­ni­tel­mal­la

24.03.2020 15:31
Varusmiehet ovat säästyneet joukkotartunnoilta – miksi koronavirus ei koettele varuskuntia samalla tavalla kuin normaali kausi-influenssa?

Va­rus­mie­het ovat sääs­ty­neet jouk­ko­tar­tun­noil­ta – miksi ko­ro­na­vi­rus ei koet­te­le va­rus­kun­tia samalla tavalla kuin nor­maa­li kau­si-inf­luens­sa?

24.03.2020 14:57
Näkökulma: Koronakaranteeni kurittaa, mutta myös opettaa
Kolumni Anita Simola

Nä­kö­kul­ma: Ko­ro­na­ka­ran­tee­ni ku­rit­taa, mutta myös opettaa

24.03.2020 13:51
Puolustusministeri Kaikkonen: "Olen kehottanut Puolustusvoimia varautumaan tuleviin virka-apupyyntöihin"

Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Kaik­ko­nen: "Olen ke­hot­ta­nut Puo­lus­tus­voi­mia va­rau­tu­maan tu­le­viin vir­ka-apu­pyyn­töi­hin"

24.03.2020 13:09
"Tässä ei ole mitään suurta dramatiikkaa" – Terveydenhuollossa turvaudutaan ensimmäistä kertaa varmuusvarastoihin

"Tässä ei ole mitään suurta dra­ma­tiik­kaa" – Ter­vey­den­huol­los­sa tur­vau­du­taan en­sim­mäis­tä kertaa var­muus­va­ras­toi­hin

24.03.2020 12:18
Hongkong sulkee rajat turisteilta ja harkitsee alkoholin myynnin kieltoa ravintoloissa, koska ihmiset pussailevat humalassa

Hong­kong sulkee rajat tu­ris­teil­ta ja har­kit­see al­ko­ho­lin myynnin kieltoa ra­vin­to­lois­sa, koska ihmiset pus­sai­le­vat hu­ma­las­sa

24.03.2020 10:46
Presidentti Martti Ahtisaarella on todettu koronavirustartunta

Pre­si­dent­ti Martti Ah­ti­saa­rel­la on todettu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta

24.03.2020 09:40
Yhdysvaltojen osavaltiot valittelevat terveydenhuollon resursseja ja lisäävät rajoituksia – presidentti Trump haluaa bisneksen käyntiin

Yh­dys­val­to­jen osa­val­tiot va­lit­te­le­vat ter­vey­den­huol­lon re­surs­se­ja ja li­sää­vät ra­joi­tuk­sia – pre­si­dent­ti Trump haluaa bis­nek­sen käyn­tiin

24.03.2020 09:27