Talouskasvu
Pääkirjoitus: Kun Suomi siirtyy hiipuvan kasvun aikaan, hallituksen on tehtävä rohkeita päätöksiä työllisyyden vahvistamiseksi
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Kun Suomi siirtyy hii­pu­van kasvun aikaan, hal­li­tuk­sen on tehtävä roh­kei­ta pää­tök­siä työl­li­syy­den vah­vis­ta­mi­sek­si

22.12.2019 18:30
Valtiovarainministeriö ennustaa talouteen matalapainetta – kasvu hiipuu lähivuosiksi yhden prosentin vaiheille

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riö en­nus­taa ta­lou­teen ma­ta­la­pai­net­ta – kasvu hiipuu lä­hi­vuo­sik­si yhden pro­sen­tin vai­heil­le

18.12.2019 12:49
Suomen Pankki: Talouskasvu hiipuu ensi vuonna alle prosenttiin – sen jälkeen näkymät saattavat piristyä

Suomen Pankki: Ta­lous­kas­vu hiipuu ensi vuonna alle pro­sent­tiin – sen jälkeen näkymät saat­ta­vat pi­ris­tyä

17.12.2019 11:48
Työllisyyden kasvu hidastuu ennakoitua aiemmin – hyvät ajat ovat ohitse teollisuudessa ja rakentamisessa

Työl­li­syy­den kasvu hi­das­tuu en­na­koi­tua aiemmin – hyvät ajat ovat ohitse teol­li­suu­des­sa ja ra­ken­ta­mi­ses­sa

08.11.2019 11:21
Valtiovarainministeriö heikensi talousennustettaan: Kasvu hidastuu lähivuosina alle prosenttiin ja työllisyystavoite karkaa ilman uusia toimia

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riö hei­ken­si ta­lou­sen­nus­tet­taan: Kasvu hi­das­tuu lä­hi­vuo­si­na alle pro­sent­tiin ja työl­li­syys­ta­voi­te karkaa ilman uusia toimia

07.10.2019 14:11