talous
Viimeisin 24 tuntia
Yrittäjäjärjestön synkkä ennuste: Kuusisataa Lapin yritystä voi kaatua koronan tuomiin ongelmiin

Yrit­tä­jä­jär­jes­tön synkkä en­nus­te: Kuu­si­sa­taa Lapin yri­tys­tä voi kaatua koronan tuomiin on­gel­miin

01.04.2020 16:17
Viikko
Maakuntajohtaja Mika Riipin mukaan nyt mennään sumussa – Lomautukset yrityksissä ja kunnissa ovat vahvassa kasvussa

Maa­kun­ta­joh­ta­ja Mika Riipin mukaan nyt mennään sumussa – Lo­mau­tuk­set yri­tyk­sis­sä ja kun­nis­sa ovat vah­vas­sa kas­vus­sa

31.03.2020 18:52
Etlan Kangasharjulla on hieman lohduttavaa sanottavaa taloudesta: Kasvu voi alkaa jo juhannussaunojen jälkeen – eikä 90-luvun lama toistu

Etlan Kan­gas­har­jul­la on hieman loh­dut­ta­vaa sa­not­ta­vaa ta­lou­des­ta: Kasvu voi alkaa jo ju­han­nus­sau­no­jen jälkeen – eikä 90-lu­vun lama toistu

27.03.2020 21:47
Yt-ilmoituksia satelee nyt päivittäin – Lomautusuhan alla on jo yli 3 100 lappilaista

Yt-il­moi­tuk­sia satelee nyt päi­vit­täin – Lo­mau­tus­uhan alla on jo yli 3 100 lap­pi­lais­ta

27.03.2020 16:23
Näkymätön vastustaja vei kauppakeskusten asiakkaat – Osa vuokraisännistä on valmiita siirtämään vuokria

Nä­ky­mä­tön vas­tus­ta­ja vei kaup­pa­kes­kus­ten asiak­kaat – Osa vuok­ra­isän­nis­tä on val­mii­ta siir­tä­mään vuokria

26.03.2020 15:37
Tilaajille
Palvelualat tarvitsevat käteistä kassaansa heti – kokoomuksen Mykkänen: "Hallituksen yrityspaketti on tehoton, arvonlisäverot on palautettava heti"

Pal­ve­lu­alat tar­vit­se­vat kä­teis­tä kas­saan­sa heti – ko­koo­muk­sen Myk­kä­nen: "Hal­li­tuk­sen yri­tys­pa­ket­ti on te­ho­ton, ar­von­li­sä­ve­rot on pa­lau­tet­ta­va heti"

26.03.2020 12:16
Kuukausi ja vanhemmat
Kemin kaupunki huutokauppaa tarpeettomia rakennuksia – listalla Pajusaaren koulu, Karihaaran neuvola ja Rytikarin neuvolahuoneisto

Kemin kau­pun­ki huu­to­kaup­paa tar­peet­to­mia ra­ken­nuk­sia – lis­tal­la Pa­ju­saa­ren koulu, Ka­ri­haa­ran neuvola ja Ry­ti­ka­rin neu­vo­la­huo­neis­to

26.03.2020 10:09
Lapin yt-ilmoitukset koskevat jo yli 1600 työntekijää, määrä tuplaantui vuorokaudessa

Lapin yt-il­moi­tuk­set kos­ke­vat jo yli 1600 työn­te­ki­jää, määrä tup­laan­tui vuo­ro­kau­des­sa

25.03.2020 19:33
Korona kurittaa myös Pohjois-Ruotsin taloutta – Jukkasjärven vodka muuttuu käsidesiksi

Korona ku­rit­taa myös Poh­jois-Ruot­sin ta­lout­ta – Juk­kas­jär­ven vodka muuttuu kä­si­de­sik­si

24.03.2020 19:48
Ainakin 45 lappilaista yritystä on ilmoittanut yt-neuvotteluista koronaviruksen takia

Ainakin 45 lap­pi­lais­ta yri­tys­tä on il­moit­ta­nut yt-neu­vot­te­luis­ta ko­ro­na­vi­ruk­sen takia

24.03.2020 15:02
Suomelle kolme talousennustetta loppuvuodelle: huono, huonompi ja vielä huonompi

Suo­mel­le kolme ta­lous­en­nus­tet­ta lop­pu­vuo­del­le: huono, huo­nom­pi ja vielä huo­nom­pi

24.03.2020 10:05
"Taas kerran on Suomea siunattu viisailla päättäjillä", tuuletti Etlan toimitusjohtaja hallituksen julkistettua pelastuspakettinsa

"Taas kerran on Suomea siu­nat­tu vii­sail­la päät­tä­jil­lä", tuu­let­ti Etlan toi­mi­tus­joh­ta­ja hal­li­tuk­sen jul­kis­tet­tua pe­las­tus­pa­ket­tin­sa

20.03.2020 14:56
Hallitukselta jättimäinen 15 miljardin paketti työpaikkojen ja yritysten turvaamiseksi

Hal­li­tuk­sel­ta jät­ti­mäi­nen 15 mil­jar­din paketti työ­paik­ko­jen ja yri­tys­ten tur­vaa­mi­sek­si

20.03.2020 14:19
Suomen Pankki tuplasi parissa päivässä kriisipakettinsa miljardiin euroon - "Euroopassa tarvittaisiin vielä nykyistä massiivisempaa elvytystä", sanoo Suomen Pankin pääjohtaja

Suomen Pankki tuplasi parissa päi­väs­sä krii­si­pa­ket­tin­sa mil­jar­diin euroon - "Eu­roo­pas­sa tar­vit­tai­siin vielä ny­kyis­tä mas­sii­vi­sem­paa el­vy­tys­tä", sanoo Suomen Pankin pää­joh­ta­ja

20.03.2020 12:37
Hallitukselta jättimäinen 15 miljardin paketti työpaikkojen ja yritysten turvaamiseksi

Hal­li­tuk­sel­ta jät­ti­mäi­nen 15 mil­jar­din paketti työ­paik­ko­jen ja yri­tys­ten tur­vaa­mi­sek­si

20.03.2020 11:56
Vuokranantajien edunvalvojat suosittavat joustoja vuokranmaksuun, muutoin tappiot uhkaavat olla vielä isompia – "Hyvistä vuokralaisista kannattaa pitää kiinni"

Vuok­ran­an­ta­jien edun­val­vo­jat suo­sit­ta­vat jous­to­ja vuok­ran­mak­suun, muutoin tappiot uh­kaa­vat olla vielä isompia – "Hy­vis­tä vuok­ra­lai­sis­ta kan­nat­taa pitää kiinni"

19.03.2020 11:57
Kemijärven tytäryhtiö sijoittanut Boreal Biorefiin liki puoli miljoonaa euroa

Ke­mi­jär­ven ty­tär­yh­tiö si­joit­ta­nut Boreal Bio­re­fiin liki puoli mil­joo­naa euroa

19.03.2020 11:46
EK:n kysely: 40 prosenttia työnantajista varautui jo viime viikolla koronan seurauksena lomautuksiin ja irtisanomisiin

EK:n kysely: 40 pro­sent­tia työn­an­ta­jis­ta va­rau­tui jo viime vii­kol­la koronan seu­rauk­se­na lo­mau­tuk­siin ja ir­ti­sa­no­mi­siin

17.03.2020 10:59

Ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mia voi su­pis­taa Suomen ta­lout­ta jopa viisi pro­sent­tia, arvioi Etla

17.03.2020 09:38
Pankit auttavat velallisia koronan aiheuttamissa talousvaikeuksissa – Aktia, Danske Bank ja Nordea tarjoavat maksuttomia lyhennysvapaita asuntolainoihin

Pankit aut­ta­vat ve­lal­li­sia koronan ai­heut­ta­mis­sa ta­lous­vai­keuk­sis­sa – Aktia, Danske Bank ja Nordea tar­joa­vat mak­sut­to­mia ly­hen­nys­va­pai­ta asun­to­lai­noi­hin

16.03.2020 17:53