Taiwan
Taiwan lahjoitti 200 000 kasvomaskia Pohjois-Suomeen – suojukset otettiin vastaan tiistaina

Taiwan lah­joit­ti 200 000 kas­vo­mas­kia Poh­jois-Suo­meen – suo­juk­set otet­tiin vastaan tiis­tai­na

26.05.2020 11:12 1
Taiwan on koronatorjunnan malliesimerkki koko maailmassa – mitä 24 miljoonan asukkaan saarella on tehty oikein?

Taiwan on ko­ro­na­tor­jun­nan mal­li­esi­merk­ki koko maail­mas­sa – mitä 24 mil­joo­nan asuk­kaan saa­rel­la on tehty oikein?

05.04.2020 10:28 0
Taiwanin valinta kumppaniksi toi Kiinan Prahan kaupunginjohtajan kimppuun – suomalaisten ystävyyskaupunkien ei kannata myydä arvojaan, varoittaa Prahan pormestari

Tai­wa­nin valinta kump­pa­nik­si toi Kiinan Prahan kau­pun­gin­joh­ta­jan kimp­puun – suo­ma­lais­ten ys­tä­vyys­kau­pun­kien ei kannata myydä ar­vo­jaan, va­roit­taa Prahan por­mes­ta­ri

15.02.2020 09:48 0
Taiwanin istuva presidentti sai yli puolet äänistä – presidentinvaaleja leimasivat saaren suhteet Kiinaan

Tai­wa­nin istuva pre­si­dent­ti sai yli puolet äänistä – pre­si­den­tin­vaa­le­ja lei­ma­si­vat saaren suhteet Kiinaan

11.01.2020 18:52 0
Kiinan karsastama presidentti on ennakkosuosikki Taiwanin vaaleissa – suosiota nostavat Hongkongin levottomuudet ja vastaehdokkaan kohut

Kiinan kar­sas­ta­ma pre­si­dent­ti on en­nak­ko­suo­sik­ki Tai­wa­nin vaa­leis­sa – suo­sio­ta nos­ta­vat Hong­kon­gin le­vot­to­muu­det ja vas­ta­eh­dok­kaan kohut

27.12.2019 08:17 0
Vihreässä peltihallissa Taiwanin lentokentän vieressä kasvaa salaattia neljässätoista kerroksessa – eurooppalainen kumppaniyritys haluaa rantautua Suomeen viiden vuoden sisään

Vih­reäs­sä pel­ti­hal­lis­sa Tai­wa­nin len­to­ken­tän vie­res­sä kasvaa sa­laat­tia nel­jäs­sä­tois­ta ker­rok­ses­sa – eu­roop­pa­lai­nen kump­pa­ni­yri­tys haluaa ran­tau­tua Suomeen viiden vuoden sisään

09.12.2019 07:27 0
Tiedätkö, mitä tarkoittaa kiinalainen juttu? Ymmärrät sen, kun yrität perehtyä Taiwanin ja Kiinan suhteisiin

Tie­dät­kö, mitä tar­koit­taa kii­na­lai­nen juttu? Ym­mär­rät sen, kun yrität pe­reh­tyä Tai­wa­nin ja Kiinan suh­tei­siin

16.11.2019 08:00 0
"Olen ylpeä siitä, että taiwanilaiset ovat avoimia ja kunnioittavat erilaisia ihmisiä", sanoo taiwanilaisnuori – Taiwan salli samaa sukupuolta olevien avioliitot ja Pride-marssi keräsi ennätysyleisön

"Olen ylpeä siitä, että tai­wa­ni­lai­set ovat avoimia ja kun­nioit­ta­vat eri­lai­sia ih­mi­siä", sanoo tai­wa­ni­lais­nuo­ri – Taiwan salli samaa su­ku­puol­ta olevien avio­lii­tot ja Pri­de-mars­si keräsi en­nä­tys­ylei­sön

05.11.2019 21:00 0
Liittolaisiaan menettävä Taiwan kutsuu Kiinaa autoritääriseksi uhkaksi ja syyttää presidentinvaaleihinsa sekaantumisesta

Liit­to­lai­siaan me­net­tä­vä Taiwan kutsuu Kiinaa au­to­ri­tää­ri­sek­si uhkaksi ja syyttää pre­si­den­tin­vaa­lei­hin­sa se­kaan­tu­mi­ses­ta

07.10.2019 13:45 0