Syyrian pakolaiset
Sota-alueilta palaavia lapsia autetaan Suomessa jo nyt – lastensuojelun tehtävänä on turvata näiden lasten kasvuympäristö

So­ta-alueil­ta pa­laa­via lapsia au­te­taan Suo­mes­sa jo nyt – las­ten­suo­je­lun teh­tä­vä­nä on turvata näiden lasten kas­vu­ym­pä­ris­tö

08.11.2019 08:44
Al-Holin leirin suomalaislapsista on tehty lastensuojeluilmoitukset – "Perheet eivät välttämät halua apua, mutta lastensuojelulla on isot toimintavaltuudet"

Al-Ho­lin leirin suo­ma­lais­lap­sis­ta on tehty las­ten­suo­je­lu­il­moi­tuk­set – "Per­heet eivät vält­tä­mät halua apua, mutta las­ten­suo­je­lul­la on isot toi­min­ta­val­tuu­det"

07.11.2019 08:29
Paremmat lailliset reitit voisivat estää ihmissalakuljetusta, sanovat asiantuntija – Turkin hyökkäys herätti keskustelua maahanmuuttoa käsitelleessä seminaarissa

Pa­rem­mat lail­li­set reitit voi­si­vat estää ih­mis­sa­la­kul­je­tus­ta, sanovat asian­tun­ti­ja – Turkin hyök­käys herätti kes­kus­te­lua maa­han­muut­toa kä­si­tel­lees­sä se­mi­naa­ris­sa

24.10.2019 18:46
Onnistuuko Turkin aikomus palauttaa Syyrian pakolaiset "turva-alueelle"? Erdogan hakee tukea Venäjältä

On­nis­tuu­ko Turkin aikomus pa­laut­taa Syyrian pa­ko­lai­set "tur­va-alueel­le"? Erdogan hakee tukea Ve­nä­jäl­tä

21.10.2019 16:44