Syyrian konflikti
Syyrian ilmantorjunta oli vähällä ampua alas matkustajakoneen vahingossa – Vastaavaa ei olisi voinut sattua Finnairin koneelle

Syyrian il­man­tor­jun­ta oli vähällä ampua alas mat­kus­ta­ja­ko­neen va­hin­gos­sa – Vas­taa­vaa ei olisi voinut sattua Finn­ai­rin ko­neel­le

07.02.2020 11:01
Uusia lupia puolustustarvikkeiden vientiin Turkkiin ei myönnetä, mutta aikaisemmin myönnettyjä lupia ei peruta

Uusia lupia puo­lus­tus­tar­vik­kei­den vien­tiin Turk­kiin ei myön­ne­tä, mutta ai­kai­sem­min myön­net­ty­jä lupia ei peruta

25.10.2019 18:00
Paremmat lailliset reitit voisivat estää ihmissalakuljetusta, sanovat asiantuntija – Turkin hyökkäys herätti keskustelua maahanmuuttoa käsitelleessä seminaarissa

Pa­rem­mat lail­li­set reitit voi­si­vat estää ih­mis­sa­la­kul­je­tus­ta, sanovat asian­tun­ti­ja – Turkin hyök­käys herätti kes­kus­te­lua maa­han­muut­toa kä­si­tel­lees­sä se­mi­naa­ris­sa

24.10.2019 18:46