Syntyvyys
Viimeisin 12 tuntia
Kuntien pitää vastata ikääntymiseen nopeasti, muuten kustannukset räjähtävät – väkimäärä kasvaa Rovaniemellä ja Kittilässä, kun muu Lappi tyhjenee

Kuntien pitää vastata ikään­ty­mi­seen no­peas­ti, muuten kus­tan­nuk­set rä­jäh­tä­vät – vä­ki­mää­rä kasvaa Ro­va­nie­mel­lä ja Kit­ti­läs­sä, kun muu Lappi tyh­je­nee

07:00
Kuukausi
Syntyvyys laski 2010-luvulla Lapissa enemmän kuin missään muussa maakunnassa – raju lasku yllätti kokeneen tilastotieteilijän: "Tässä ei ole voittajia"

Syn­ty­vyys laski 2010-lu­vul­la Lapissa enemmän kuin missään muussa maa­kun­nas­sa – raju lasku yllätti ko­ke­neen ti­las­to­tie­tei­li­jän: "Tässä ei ole voit­ta­jia"

12.01.2020 07:00
Mielipide Heikki Elonheimo

Lu­ki­jal­ta: Elä­ke­tur­va­kes­kus pe­lot­te­lee

11.01.2020 11:51
Ovatko miesten siittiöt viallisia vai ihmisten hormonit sekaisin? Kolme asiantuntijaa vastaa, mihin vauvat katosivat

Ovatko miesten siit­tiöt vial­li­sia vai ih­mis­ten hor­mo­nit se­kai­sin? Kolme asian­tun­ti­jaa vastaa, mihin vauvat ka­to­si­vat

23.12.2019 08:30
Tilaajille
Joko vauvapula helpottaa? Synnytysten määrä Lapin keskussairaalassa kääntyi niukkaan nousuun

Joko vau­va­pu­la hel­pot­taa? Syn­ny­tys­ten määrä Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa kääntyi niuk­kaan nousuun

20.12.2019 07:30
Tilaajille
Vanhemmat
Kolumni: Suo siellä, vetelä täällä
Kolumni Leo Pekkala

Ko­lum­ni: Suo siellä, vetelä täällä

08.12.2019 19:59
Pääkirjoitus: Vauvaraha ei oikaise syntyvyyden syöksykierrettä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Vau­va­ra­ha ei oikaise syn­ty­vyy­den syök­sy­kier­ret­tä

08.12.2019 08:00
Simon sivistyslautakunta haarukoi vauvarahaa tuhanteen euroon

Simon si­vis­tys­lau­ta­kun­ta haa­ru­koi vau­va­ra­haa tu­han­teen euroon

22.11.2019 12:45
Simo pohtii hulppeaa kymppitonnin vauvarahaa lapsiperheille – "Nyt pitää kääntää kaikki kivet"

Simo pohtii hulp­peaa kymp­pi­ton­nin vau­va­ra­haa lap­si­per­heil­le – "Nyt pitää kääntää kaikki kivet"

20.11.2019 20:30
Eduskunnasta: Tervetuloa! – Suomi tarvitsee lapsia ja työperäistä maahanmuuttoa
Kolumni Markus Lohi (kesk.)

Edus­kun­nas­ta: Ter­ve­tu­loa! – Suomi tar­vit­see lapsia ja työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa

30.10.2019 08:32
Lukijalta: Turvallisuuden tunne voisi lisätä syntyvyyttä
Mielipide Sisko Korrensalo

Lu­ki­jal­ta: Tur­val­li­suu­den tunne voisi lisätä syn­ty­vyyt­tä

22.10.2019 06:00
Vähävaraiset lapsiperheet ovat unohtuneet syntyvyyskeskustelussa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Vä­hä­va­rai­set lap­si­per­heet ovat unoh­tu­neet syn­ty­vyys­kes­kus­te­lus­sa

20.10.2019 06:00
Lukijalta: Pihtiputaalle pihtisynnytykseen
Mielipide Leena Jääskeläinen

Lu­ki­jal­ta: Pih­ti­pu­taal­le pih­ti­syn­ny­tyk­seen

19.10.2019 12:52
Lukijalta: Suomen perheystävällisin kaupunki
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Suomen per­he­ys­tä­väl­li­sin kau­pun­ki

18.10.2019 05:00
Vauvoista tuli hupeneva luonnonvara
Kolumni Henripekka Kallio

Vau­vois­ta tuli hu­pe­ne­va luon­non­va­ra

17.10.2019 05:00
Perheestä tuli näkyvä osa yritystä – Tutoriksen piirissä syntyi viime tilikaudella 21 lasta, ylitöiden sijaan työntekijät keräävät plustunteja

Per­hees­tä tuli näkyvä osa yri­tys­tä – Tu­to­rik­sen pii­ris­sä syntyi viime ti­li­kau­del­la 21 lasta, yli­töi­den sijaan työn­te­ki­jät ke­rää­vät plus­tun­te­ja

16.10.2019 07:30
Lukijalta: Alhainen syntyvyys haastaa sukupolviyhteistyön
Mielipide Elina Laavi

Lu­ki­jal­ta: Al­hai­nen syn­ty­vyys haastaa su­ku­pol­vi­yh­teis­työn

15.10.2019 07:44
Syntyvyyden laskun seurauksiin on varauduttava myös työeläkejärjestelmässä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Syn­ty­vyy­den laskun seu­rauk­siin on va­rau­dut­ta­va myös työ­elä­ke­jär­jes­tel­mäs­sä

15.10.2019 05:00
Mielipide Tapani Kurttila

Tehdään lapsen ko­ti­hoi­dos­ta palk­ka­työ­tä

07.10.2019 06:00
Mielipide Jutta Laino-Tabell

Hoi­dol­la voidaan vai­kut­taa syn­ty­vyy­teen

05.10.2019 14:58