Syntyvyys
Viikko
Lukijalta: Turvallisuuden tunne voisi lisätä syntyvyyttä
Mielipide Sisko Korrensalo

Lu­ki­jal­ta: Tur­val­li­suu­den tunne voisi lisätä syn­ty­vyyt­tä

22.10.2019 06:00
Vähävaraiset lapsiperheet ovat unohtuneet syntyvyyskeskustelussa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Vä­hä­va­rai­set lap­si­per­heet ovat unoh­tu­neet syn­ty­vyys­kes­kus­te­lus­sa

20.10.2019 06:00
Lukijalta: Pihtiputaalle pihtisynnytykseen
Mielipide Leena Jääskeläinen

Lu­ki­jal­ta: Pih­ti­pu­taal­le pih­ti­syn­ny­tyk­seen

19.10.2019 12:52
Lukijalta: Suomen perheystävällisin kaupunki
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Suomen per­he­ys­tä­väl­li­sin kau­pun­ki

18.10.2019 05:00
Vauvoista tuli hupeneva luonnonvara
Kolumni Henripekka Kallio

Vau­vois­ta tuli hu­pe­ne­va luon­non­va­ra

17.10.2019 05:00
Kuukausi ja vanhemmat
Perheestä tuli näkyvä osa yritystä – Tutoriksen piirissä syntyi viime tilikaudella 21 lasta, ylitöiden sijaan työntekijät keräävät plustunteja

Per­hees­tä tuli näkyvä osa yri­tys­tä – Tu­to­rik­sen pii­ris­sä syntyi viime ti­li­kau­del­la 21 lasta, yli­töi­den sijaan työn­te­ki­jät ke­rää­vät plus­tun­te­ja

16.10.2019 07:30
Lukijalta: Alhainen syntyvyys haastaa sukupolviyhteistyön
Mielipide Elina Laavi

Lu­ki­jal­ta: Al­hai­nen syn­ty­vyys haastaa su­ku­pol­vi­yh­teis­työn

15.10.2019 07:44
Syntyvyyden laskun seurauksiin on varauduttava myös työeläkejärjestelmässä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Syn­ty­vyy­den laskun seu­rauk­siin on va­rau­dut­ta­va myös työ­elä­ke­jär­jes­tel­mäs­sä

15.10.2019 05:00
Mielipide Tapani Kurttila

Tehdään lapsen ko­ti­hoi­dos­ta palk­ka­työ­tä

07.10.2019 06:00
Mielipide Jutta Laino-Tabell

Hoi­dol­la voidaan vai­kut­taa syn­ty­vyy­teen

05.10.2019 14:58
Onko selittämätön epävarmuus syy lapsettomuuteen?
Kolumni Joonas Kuikka

Onko se­lit­tä­mä­tön epä­var­muus syy lap­set­to­muu­teen?

04.10.2019 07:00
Synnytystaidoton setämies pohtii haikara-asioita
Kolumni Petteri Holma

Syn­ny­tys­tai­do­ton se­tä­mies pohtii hai­ka­ra-asioi­ta

03.10.2019 08:03
Toimittajalta: Rovaniemellä poikkeuksellisen positiivinen vauvavuosi – tarkoittaako se käännettä syntyvyystilastoihin?
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­mel­lä poik­keuk­sel­li­sen po­si­tii­vi­nen vau­va­vuo­si – tar­koit­taa­ko se kään­net­tä syn­ty­vyys­ti­las­toi­hin?

02.10.2019 09:04
Miksi syntyvyys laskee ja miten se saadaan nousemaan? – "Vapaaehtoinen lapsettomuus" yleistyy uutena ilmiönä

Miksi syn­ty­vyys laskee ja miten se saadaan nou­se­maan? – "Va­paaeh­toi­nen lap­set­to­muus" yleis­tyy uutena ilmiönä

30.09.2019 21:34
Madonluvut vuodelle 2040: Lapissa vain Rovaniemen ja Inarin väkiluku kasvaa "Esteet työperäiseltä maahanmuutolta on poistettava heti"

Ma­don­lu­vut vuo­del­le 2040: Lapissa vain Ro­va­nie­men ja Inarin vä­ki­lu­ku kasvaa "Esteet työ­pe­räi­sel­tä maa­han­muu­tol­ta on pois­tet­ta­va heti"

30.09.2019 14:10
Väestökato uhkaa romuttaa suomalaisen hyvinvointivaltion
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Väes­tö­ka­to uhkaa ro­mut­taa suo­ma­lai­sen hy­vin­voin­ti­val­tion

30.09.2019 13:38
Kommentti: Lapsi toi leivän tullessaan, mutta nyt ei taida olla jäljellä leivänmuruakaan
Kolumni Anita Simola

Kom­ment­ti: Lapsi toi leivän tul­les­saan, mutta nyt ei taida olla jäl­jel­lä lei­vän­mu­rua­kaan

30.09.2019 10:44
Lapsiperheet pelastavat yhteiskunnamme
Mielipide

Lap­si­per­heet pe­las­ta­vat yh­teis­kun­nam­me

25.09.2019 11:20