Synnytykset
Äidit kertovat, miltä tuntuu saada lapsi yksin tai synnyttää, kun tietää, ettei sikiö ole enää hengissä – Kätilö auttaa perheen uuden elämän alkuun

Äidit ker­to­vat, miltä tuntuu saada lapsi yksin tai syn­nyt­tää, kun tietää, ettei sikiö ole enää hen­gis­sä – Kätilö auttaa perheen uuden elämän alkuun

22.02.2020 07:00
Kommentti: Ilman kätilöitä olisin voinut menehtyä ensimmäiseen synnytykseen tai kaksi vastasyntyneistäni olisi vammautunut

Kom­ment­ti: Ilman kä­ti­löi­tä olisin voinut me­neh­tyä en­sim­mäi­seen syn­ny­tyk­seen tai kaksi vas­ta­syn­ty­neis­tä­ni olisi vam­mau­tu­nut

22.02.2020 07:00
Kätilöiden huoli ei näy vahinkoilmoituksissa – Viime vuonna korvauksia maksettiin 18 tapauksessa, jotka liittyivät alatiesynnytyksiin tai keisarileikkauksiin

Kä­ti­löi­den huoli ei näy va­hin­ko­il­moi­tuk­sis­sa – Viime vuonna kor­vauk­sia mak­set­tiin 18 ta­pauk­ses­sa, jotka liit­tyi­vät ala­tie­syn­ny­tyk­siin tai kei­sa­ri­leik­kauk­siin

17.02.2020 19:46
Kätilöliiton mukaan huoli synnyttäjien ja vauvojen turvallisuudesta on maanlaajuinen – "Arvostammeko me uusien lasten syntymää ja perheitä satsaamalla heihin?"

Kä­ti­lö­lii­ton mukaan huoli syn­nyt­tä­jien ja vau­vo­jen tur­val­li­suu­des­ta on maan­laa­jui­nen – "Ar­vos­tam­me­ko me uusien lasten syn­ty­mää ja per­hei­tä sat­saa­mal­la hei­hin?"

16.02.2020 15:30
Mehiläinen haluaa saada lisää synnyttäjiä Ruotsista Kemiin

Me­hi­läi­nen haluaa saada lisää syn­nyt­tä­jiä Ruot­sis­ta Kemiin

15.01.2020 10:20
Tässä on Lapin keskussairaalan vuosikymmenen ensimmäinen vauva – uusi vuosi alkoi yhtä vauvavilkkaasti kuin edellinen päättyi

Tässä on Lapin kes­kus­sai­raa­lan vuo­si­kym­me­nen en­sim­mäi­nen vauva – uusi vuosi alkoi yhtä vau­va­vilk­kaas­ti kuin edel­li­nen päättyi

01.01.2020 19:16
Tilaajille
Joko vauvapula helpottaa? Synnytysten määrä Lapin keskussairaalassa kääntyi niukkaan nousuun

Joko vau­va­pu­la hel­pot­taa? Syn­ny­tys­ten määrä Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa kääntyi niuk­kaan nousuun

20.12.2019 07:30
Tilaajille
Pääkirjoitus: Länsi-Pohjan synnytykset ovat taas katkolla, kiitos Lapin yhteistyökyvyttömyyden
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Län­si-Poh­jan syn­ny­tyk­set ovat taas kat­kol­la, kiitos Lapin yh­teis­työ­ky­vyt­tö­myy­den

18.12.2019 13:32
Länsi-Pohja on tehnyt voitavansa, mutta riittääkö se? Ministeriön mukaan synnytystoiminnan poikkeusluvan ehdot eivät täyty

Län­si-Poh­ja on tehnyt voi­ta­van­sa, mutta riit­tää­kö se? Mi­nis­te­riön mukaan syn­ny­tys­toi­min­nan poik­keus­lu­van ehdot eivät täyty

17.12.2019 17:59
Seinä nousi vastaan Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiirien synnytystoiminnan neuvotteluissa: "Yhteistä näkemystä ministeriölle ei löydetty"

Seinä nousi vastaan Län­si-Poh­jan ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rien syn­ny­tys­toi­min­nan neu­vot­te­luis­sa: "Yh­teis­tä nä­ke­mys­tä mi­nis­te­riöl­le ei löy­det­ty"

02.12.2019 18:14
Oulaskankaan kohtalo vei tutkijaksi: Väitöskirjasta tuli kätilön ainokainen

Ou­las­kan­kaan kohtalo vei tut­ki­jak­si: Väi­tös­kir­jas­ta tuli kätilön ai­no­kai­nen

25.11.2019 21:01
Tilaajille
Länsi-Pohja pitää kiinni Psykiatriatalosta – uudisrakennuksen kustannuksia karsittiin 5-7 miljoonalla eurolla

Län­si-Poh­ja pitää kiinni Psy­kiat­ria­ta­los­ta – uu­dis­ra­ken­nuk­sen kus­tan­nuk­sia kar­sit­tiin 5-7 mil­joo­nal­la eurolla

29.10.2019 16:47
"Minun pelkoni, kipuni ja toiveeni ohitettiin täysin", sanoo rovaniemeläinen Sanna – Osalle naisista synnytys on katkera kokemus, joka jättää mielen haavoille jopa vuosiksi

"Minun pel­ko­ni, kipuni ja toi­vee­ni ohi­tet­tiin täy­sin", sanoo ro­va­nie­me­läi­nen Sanna – Osalle nai­sis­ta syn­ny­tys on katkera ko­ke­mus, joka jättää mielen haa­voil­le jopa vuo­sik­si

19.10.2019 07:30